Język kadarahi

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kadarahi - język tworzony przez języka Artaxesa od lutego 2011.

/artykuł w trakcie ważnych przekształceń/

Fonologia

Samogłoski

Pisownia IPA
a ɑ
ä æ
ë ɤ
e ɜ
i i
ı ɯ
o ɔ
ö œ
u u
ü ʏ

Spółgłoski

Pisownia IPA
p p
k t
k k
b b
d d
g
m m
n n
r r
l l
j j
s s
z z
θ θ
ð ð
h x ç
x ɣ ʝ
sh ʃ
zh ʒ
ch
v β
f ɸ

Harmonia wokaliczna

Harmonia wokaliczna w języku kadaryjskim przebiega z lewej strony w prawą, tzn. samogłoska następnego morfemu upodabnia się względem samogłoski poprzedzającej. Cząstki prepozycyjne mają wpływ na rdzenie główne. Kluczem harmonii jest podział ze względu na artykulację przednie-tylne.

Samogłoski przednie Samogłoski tylne
æ ɑ
ɜ ɤ
i ɯ
œ ɔ
ʏ u

Rzeczowniki

Przypadki

Przypadek Sufiks Funkcja 'ojciec' 'siostra' 'wilk'
Dyrektyw - podmiot, agens, pacjens ӓц алйа лоп
Pertingent -aн, -ӓн pacjens ruchomy, wprawiany w ruch poprzez kontakt ӓцӓм алйам лопам
Miejscownik -эй, -ей miejsce ӓцей алйэй лопэй
Komitatyw -ул, -ӱл obiekt towarzyszący ӓцӱл алйӱл лопул
Instrumentatyw -ик, -ык narzędzie, sposób ӓцик алйык лопык
Allatyw -ос, -ӧс cel, obiekt korzystający, bezwolny otrzymujący ӓцӧс алйос лопос
Ablatyw -от, -ӧт pochodzenie, rozdzielenie ӓцӧт алйот лопот
Translatyw -аст, -ӓст zmiana stanu ӓцӓст алйаст лопаст
Posessyw -уш, -ӱш posiadacz ӓцӱш алйуш лопуш
Abessyw -ин, -ын brak, absencja ӓцин алйын лопын

Liczba

Liczba pojedyńcza Liczba podwójna Liczba mnoga
- -ат, -ӓт -ор, -ӧр

Rodzajniki

R. męskoosobowy R. żeńskoosobowy R. ożywiony R. nieożywiony
ал ӓр он еш

Czasowniki

Aspekty

Infiks 'kochać' 'być' 'szukać'
Perfektyw -ра- -рӓ- варан- рада- арацу-
Imperfektyw - ван- да- ацу-
Prospektyw -ле-, -лэ- валэн- ледӓ- алэцу-

Osoba i czas

W tym języku czas niesiony jest w sufiksie osobowym (kategoria osoby odmienna jest przez czasy).

Czas przeszły

Osoba l. pojedyńcza l. mnoga
1. -ак, -ӓк -мор, -мӧр
2. -этъ -эт -зор, -зӧр
3. -эх, -еж -хор, -жӧр

Czas teraźniejszy

Osoba l. pojedyńcza l. mnoga
1. -ам, -ӓм -ӓмӓ
2. -ош, -ӧш -ошо, -ӧшӧ
3. -уц, -ӱц -уцу, -ӱцӱ

Czas przyszły

Osoba l. pojedyńcza l. mnoga
1. -ай, -ӓй -айа, -ӓйӓ
2. -ок, -ӧк -око, -ӧкӧ
3. -унт, -ӱнт -унту, -ӱнтӱ