Język kanecki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język kanecki - język używany w świecie Ziemli. Alfabet znajduje się u mnie w zeszycie i kiedyś go skseruję.

Dźwięki

Samogłoski

Krótkie

 • i ɯ (i u)
 • ø o (ø o)
 • æ (æ)
 • a (a)

Długie

 • i: (ī)
 • ø: (ø̄)
 • a: (ā)

Dyftongi

 • æɪ øɪ (æi øi)
 • aʊ øu (au øi)

Spółgłoski

 • m n ŋ ɴ (m n ŋ ɴ)
 • p t k q ʔ (p t k q ')
 • f v θ ð s z x ɣ ħ h (f v θ ð s z x ɣ ħ h)
 • ɮ (ls)
 • l ʎ (l lj)

Ejektywne

 • p' t' (p' t')

Mlaski

 • [ʘ] p! [ǀ] t!
 • [ʘ̃] m! [ǀ̃] n!

Morfologia

Rzeczownik

Liczba pojedyncza
Przypadek Deklinacja
I II III IV V
Absolutyw -

mau imię

-

q'anau język

-

sin człowiek

-

aurm woda

-a

taka świat

Ergatyw -im

mauim

-au-

q'auanau

-au

sinau

-au

aurmau

-aum

takaum

Akuzatyw

mauā

-ā-

q'ā'anau

sinā

aurmā

takā

Prepozycjonał -

mau

-

q'anau

-ø/-æ

sinø

-ø/-æ

aurmæ

-au

takau

Liczba mnoga
Absolutyw -

mauau

-

q'anaunau

-

sinsi

-

aurmau

-a

takata

Ergatyw -im

mauauim

-au-

q'auanaunau

-au

sinsi'au

-au

aurmauau

-aum

takta'aum

Akuzatyw

mauauā

-ā-

q'ā'anaunau

sinsi'ā

aurmauā

taktakā

Prepozycjonał -

mauau

-

q'anaunau

-ø/-æ

sinsi'ø

-ø/-æ

aurmauæ

-au

takta'au

Liczba zbiorcza
Absolutyw sum- -

summau

sum-

sumq'anau

sum- -

sumsin człowiek

sum- -

sumaurm

sum- -a

sumtaka

Ergatyw sum- -im

summauim

sum- -au-

sumq'auanau

sum- -au

sumsinau

sum- -au

sumaurmau

sum- -aum

sumtakaum

Akuzatyw sum- -ā

summauā

sum- -ā-

sumq'ā'anau

sum- -ā

sumsinā

sum- -ā

sumaurmā

sum- -ā

sumtakā

Prepozycjonał sum- -

summau

sum- -

sumq'anau

sum- -ø/-æ

sumsinø

sum- -ø/-æ

sumaurmæ

sum- -au

sumtakau

Zaimek

Zaimek
Osoba Sg Pl
1. 'ax ik
2. n! 'øk
3. øt 'øtø

(rzeczy)

'øtsin

(ludzie)

Czasownik

Czasownik
Nazwa Końcówka
Czas teraźniejszy -um
Czas przeszły niedokonany -aħ
Czas przeszły dokonany -il
T. Rozkazujący -a
Bezokolicznik
Im. przymiotnikowy czyn. -øtāt
Im. przymiotnikowy bier. -øCau:t -øk