Język karcki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ҟѣрт [qæŕ̩t] to następny język Ziemli. Początkowo był językiem wszystkich krasnoludów żyjących w tym conworldzie, lecz z czasem oczywiście uległ rozpadowi na różne djalekty, a później języki. To co wam tu prezentuję, to wersja "liturgiczna" - najpóźniejsze stadjum rozwoju. Dzieci tej mowy oddam później.

Sposób zapisu

Ҟѣрт jest zapisywany czymś co nazywam runami. Pismo te miało być zapisywane na korach drzew, kamieniach granicznych, etc. Ale potem powstałą wersja "papiernicza" tego pisma. Na tej wersji oparłem runy aczmackie oraz ich pismo. Zastępczo używana jest cyrylica dla tego języka.

Alfabet

Litera IPA
Аа ɑ
Ӑӑ ɑ̯
Вв ʋ
Гг ɣ
Ґґ g
Ґӏґӏ
Ее e
Ӗӗ
Ии i
Йй j
Кк k
Кӏкӏ
Къкъ
Ќќ c
Ќӏќӏ
Ҟҟ q
Ҟӏҟӏ
Лл l
Лълъ
Љљ ʎ
Нн n
Нънъ
Оо o
Пп p
Пӏпӏ
Рр r
Ръръ
Сс s
Тт t
Тӏтӏ
Уу u
Ўў w
Хьхь ç
Хх x
Хъхъ
Һһ h
Ѣѣ æ

Dźwięki

Język ten posiada 28 spółgłosek i 5 samogłosek. Dodatkowo, występują trzy tony.

Spółgłoski

  • n
  • p pʰ t tʰ c cʰ k kʰ g gʱ kʷ q qʰ
  • ʋ s ç x ɣ xʷ h
  • w j l ʎ r

Samogłoski

  • i u
  • e o
  • ɑ

Tony

Tony występują w dyftongach. Dyftongi tworzą dwie samogłoski stojącego obok siebie, samogłoska + sonanta lub sonanta + samogłoska. Są trzy tony:

  • średni: пентӏ
  • wznoszący: пен̂тӏ
  • opadający: пен̌тӏ

Tony wznoszący to de facto pierwsza samogłoska z dyftongu na tonie średnim oraz druga samogłoska na tonie wznoszącym. Opadający analogicznie.

Deklinacja

Przypadek Rzeczownik określony Rzeczownik nieokreślony
Absolutyw -е, -йе -0
Ergatyw -лъ, -л -у, -й
Posesyw -ос, -йос -нъ, -н
Prepositionalis -ат, -йат -а, -йат
Wołacz -ит, -йит -уў, -йуў

Przymiotnik odmieniają się jak rzeczowniki.