Język kertański

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język ker tan (/kɛ˥˩ɹ ta˩˥ʔn/, język ludzi) to jeżyk pochodzący od języka fleksyjnego, podobnego w miarę do praindoeuropejskiego (fonetycznie i gramatycznie, a nie pochodzenia podobnego). W wyniku wypadnięcia sylab powstał akcent toniczny, oraz jednosylabowatość. Sam proces takiej zmiany języka powstał w wyniku wymieszania się z innym tubylczym ludem, który mówił językiem tonalnym. Język jest zapisywany, ale o tym później, bo nie wszystkie znaki wymyśliłem, choć sposób pisania oraz materiał pisania już tak. Język jest używany gdzieś na Zachodzie.

Dźwiękownia

Dźwięki przedstawię w trzech grupach:

 • Początkowe
 • Środkowe
 • Końcowe

Dlaczego nie podział na spółgłoski i samogłoski? Otóż musiałbym zaraz robić milion adnotacji, co kiedy występuje. A przy okazji, podam nie tylko występujące dźwięki, ale zbitki, jako że docelowy sposób zapisu obejmuje także zbitki. Dźwięki dzieli się zazwyczaj na sta't bo, czyli podstawy - grupy czterech dźwięków, które w piśmie mają wspólną podstawę.

Dźwięki Początkowe

 • p pʰ b bʱ
 • t tʰ d dʱ
 • k g
 • m n
 • st zd
 • pʼ ɓ
 • tʼ ɗ
 • ɹ l
 • h ʔ - tzw. twardy i miękki przeddech
 • j w
 • ts tsʰ
 • v f

Dźwięki środkowe

Czyli samogłoski. Wokalizm języka kertańskiego opiera się o samogłoski:

 • i,
 • u,
 • ɛ,
 • ʌ,
 • a,
 • ə.

Ważną cechą jest tonalność. W języku kertańskim występuje pięć tonów:

 • neutralny - iˑ, uˑ, ɛˑ, ʌˑ, aˑ, əˑ,
 • rosnący - i˩˥, u˩˥, ɛ˩˥, ʌ˩˥, a˩˥, ə˩˥,
 • opadający - i˥˩, u˥˩, ɛ˥˩, ʌ˥˩, a˥˩, ə˥˩,
 • rosnący łkany - i˩˥ʔ, u˩˥ʔ, ɛ˩˥ʔ, ʌ˩˥ʔ, a˩˥ʔ, ə˩˥ʔ,
 • opadający łkany - i˥˩ʔ, u˥˩ʔ, ɛ˥˩ʔ, ʌ˥˩ʔ, a˥˩ʔ, ə˥˩ʔ,

Tony łkane

Czym są tony łkane? Otóż są to sekwencje samogłoska + zwarcie krtaniowe. Ogólnie miało to brzmieć w miarę podobnie do stødu. Czasami dochodzi do asymilacji zwarcia krtaniowego z następującą spółgłoską, ale o tym za chwilkę.

Dźwięki końcowe

 • p b
 • t d
 • k g
 • m n
 • s
 • ɹ l
 • j w
 • ʈ
 • f
 • χ
 • ʃ

Asymilacje

Otóż dochodzi do pewnych asymilacji, na granicy dźwięków. Nieważne, czy jest to granica wewnątrzwyrazowa, czy między. Zawsze zachodzą tak samo:

 • dd > ɹð
 • tt > st
 • ʔd > ɦɹ

Gramatyka

Gramatyka opiera się o szyk i partykuły.

Odmiana czasowa

Odmiana czasowa polega na dodaniu odpowiednich partykuł po czasowniku:

 • teraźniejszy: fəˑ
 • przeszły dokonany: tsʰʌˑ
 • przeszły niedokonany: dʱi˥˩

Zazwyczaj nie podaje się formy czasowej, gdy wiadomo kiedy co i jak z kontekstu.

Konstrukcja posesywna

posiadane+i˩˥ʔ+posiadacz

Pytanie

Pytanie tworzy się poprzez dodanie partykuły bu˥˩ po słowie. Odpowiedź na nie brzmi tak: nie - stə˥˩, tak - stə˩˥

Szyk zdania

Zdanie przechodnie: VSO

Zdanie nieprzechodnie: VS

Zdanie zwrotne: SVS(O)


Okoliczniki zazwyczaj podaje się przed czasownikiem.

Przykładowy tekst

JKM: Proszę zrozumieć, że rząd, żeby dać komuś 100 złotych, musi wcześniej zabrać 140. [wiˑ bɛ˩˥m əˑn || tsʰə˩˥ʔf i˩˥ʔ bʌ˩˥ɹ aˑ tʼə˩˥ʔ lu˥˩ pʰi˥˩ dʱa˥˩ʔm ɗə˩˥w || tsʌ˩˥ʔg zda˩˥ʃ fʌˑf dʱa˥˩ʔm pʼʌ˥˩ʔʈ əˑn] prosić—ja—nieokreślony przedmiot—||—ludzie—partykuła dzierżawcza—władza—aby—dać—kto—partykuła nieokreśloności—100—złoto—||—musieć—on/a/o—do środka—wziąć—100—40—nieokreślony przedmiot.