Język kotyński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język kotyński
Sposoby zapisu: Greckie
Typologia: Fleksyjny
Faktycznie
Utworzenie: Projekt grupowy pod przywództwem Henryka Pruthenii w 2019
W Mundus Sarmatarum
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejskie
 • j. celtyckie
  • j. kontynentalne
   • j. kotyński
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język kotyński został poddany silnym wpływom sąsiadujących języków, takich jak rumuński, słowiańskie, a w dawnych czasach – gocki czy łacina. Jest to język p-celtycki, ale zmiana musiała zajść dość późno, na co wskazują zapożycenia z łaciny, w których łacińskei *qu dawała współczesne *p. Fleksja uległa silnym uproszczeniom, rzeczownik zachował szczątkowe przypadki, rozwinęła się kategoria określoności. Czasownik charakteryzuje się daleko posuniętą analitycznością i innowacyjnością.

Sami Kotynowie są ludem przede wszystkim góralskim i bitnym, są wyznawcami Kościoła Prawosławnego. Nie są zorganizowani w państwo, choć w przeszłości istniały małe kotyńskie księstwa. Stanowią za to dużą dolę ludności regionu Karpat.

Dźwięki

Samogłoski

 • i ɨ u (i â u)
 • ɛ ɔ (e o)
 • ə ʌ (ĕ ă)
 • a (a)
 • ai̯ ɨi̯ ei̯ (ai âi ei)
 • au̯ ɨu̯ ʌu̯ əu̯ (au âu ău ĕu)

Spółgłoski

 • m m̥ n n̥ (m mm n nn)
 • mʲ m̥ ɲ ɲ̥ (m̧ m̧m̧ ņ ņņ)
 • p b t d k g (p b t d k g)
 • pʲ bʲ tʲ dʲ c ɟ (ķ ģ)
 • f v s z ʃ ʒ x~χ ɣ (f v s z ș z̧ h ǥ)
 • fʲ vʲ sʲ zʲ ʃʲ ʒʲ xʲ~χʲ ɣʲ
 • ts͡ dz͡ (ț d̦)
 • ts͡ʲ dz͡ʲ
 • w l l̥ r j (w l ll r i)
 • lʲ l̥ʲ rʲ (ļ ļļ ŗ)

Zmiany dźwiękowe

 • VbV, VdV, VgV > VvV, VðV, VɣV
 • tt, kk > t, k
 • bb, dd, gg > b, d, g
 • kʷ, kw, gʷ, gw > p, b
 • nd, mb > nn, mm
 • w- > ∅-
 • sɸ > ss
 • ɸ > ∅
 • sl-, sm-, sn- > l̥, m̥, n̥
 • -m > -n
 • palatalizacja przed e, i, j
 • ou > ʉ > ɨ
 • ð > dz
 • st, Ds, Dt, ss > ts
 • sr, str > χr, χtr
 • kT, kS, gT > χT, χS, χT~ɣT
 • stabilizacja akcentu na ostatnią długą, lub przedostatnią sylabę
 • a, i, u > ɨ _N
 • redukcja przed akcentowaną w sylabie otwartej (tuż, lub rzadko CVCVCV):
  • a, u, o > ă
  • e, i > ĕ
 • sj, si, sk > ʃ
 • ei > âi
 • au > âu
 • oi, ai > ei
 • CC > C
 • i, u > ai, au _R, _L
 • dyftongizacja w akcentowanej sylabie zamkniętej:
  • a, e > ei
  • o, u > âi
 • ū > au
 • kn, nk, gn, ng, nj > ɲ
 • kl, gl, lg, lk. lj > lʲ
 • skrócenie długich w wygłosie
 • ā > ō
 • ī > ei
 • V: > V
 • sw > w

Gramatyka

Zaimek

I i II osoba
Cas. Sg. Pl. Sg. Pl.
I II I II
Nom. m̧ei tau ņņeis weis
Gen. m̧ân tân ânhrân weihrân
Dat. m̧ei tei âmău weihrău
Acc. m̧e, m̧ĕ te, tĕ ņņeis weis
Poss. m̧ân tân ânseir weihr
III osoba
Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom. eis șei eid șeis
Gen. șei șo șei șân
Dat. șâi șei șâi șeu
Acc. ân șân eid șeis

Rzeczownik

meip "syn"
Cas. Sg. Pl.
Nom. meip mapaus
Gen. mapei mapân
Dat. mapei mapău
Acc. mapân mapaus
Voc. mape mapaus
dâunâ "zamek"
Cas. Sg. Pl.
Nom. dâunâ dâuna
Gen. dâunei dâunân
Dat. dâunei dâunău
Acc. dâunân dâuna
Voc. dâunâ dâuna


sauļ "wzrok"
Cas. Sg. Pl.
Nom. sauļ sauļeis
Gen. sauļâi sauļân
Dat. sauļâi sauļĕu
Acc. sauļân sauļeis
Voc. sauļi sauļeis
moŗâ "morze"
Cas. Sg. Pl.
Nom. moŗâ măŗo
Gen. măŗâi măŗân
Dat. măŗâi măŗĕu
Acc. moŗân măŗo
Voc. moŗâ măŗo

Deklinacja II

loma "ręka"
Cas. Sg. Pl.
Nom. loma lomos
Gen. lomo lomân
Dat. lomei lomau
Acc. lomân lomos
Voc. loma lomos
oļo "sokolnik"
Cas. Sg. Pl.
Nom. oļo oļos
Gen. oļo oļân
Dat. oļei oļau
Acc. oļân oļos
Voc. oļa oļos

Deklinacja III

Rzeczowniki deklinacji II mają w liczbie mnogiej rozszerzony temat rzeczownika.

bit "dom"
Cas. Sg. Pl.
Nom. bit bĕtăwaus
Gen. bĕtei bĕtowân
Dat. bĕtei bĕtăwău
Acc. bitân bĕtăwaus
Voc. bite bĕtăwaus

Przymiotnik

tâus "cichy"
Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom. tâus tâusă tâusăn tâusău
Gen. tâusĕi tâusas tâusĕi tâusăn
Dat. tâusĕi tâusĕi tâusĕi tâusău
Acc. tâusăn tâusăn tâusăn tâusău
Voc. tâusĕ tâusă tâusăn tâusău

Rodzajnik

Rodzajnik określony pełny
Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom. ân ma mau
Gen. mei mos mei mân
Dat. mei mei mei mau
Acc. mân mân mau
Voc. me ma mau
Rodzajnik określony nieakcentowany
Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom. ăn măn mău
Gen. mĕi mas mĕi măn
Dat. mĕi mĕi mĕi mău
Acc. măn măn măn mău
Voc. măn mău

Czasownik

Koniugacja czasowa
Inf. Prs. Imp. Past. Perf. Fut. Subj. Imp.
ăr bĕrâu bĕrâu bere beirc brit bĕrswod buiod bĕrâu bĕrei
ăr ņĕnau ņĕnau nina nineic ninăt ņĕnswod buiod ņĕnau ņĕnei
ăr ăǥâu ăǥâu aǥe eihc aǥĕt âhswod buiod ăǥâu âǥei
ăr iĕtâu iĕtâu ite ic itĕt iĕcwod buiod iĕtâu iĕtei
ăr m̧ĕlâu m̧ĕlâu mele meilc meļĕt meilswod buiod m̧ĕlâu m̧ĕlei
ăr morau morau moro moroc morot morswod buiod morau moro
ăr buiâu ies, ĕ ese eic eic eiswod buiod buiei

ăr

ăr buiâu "być"
Pers. Sg. Pl.
I iĕsau iĕsân
II ies iete
III ies, ĕ iăndi

Tekst

Tonę w morzu Iĕsau’r bodau ăn măŗâi


Tonę w morzu moich łez
Dzikie wiatry gną mój maszt
I z każdym ruchem
Pogłębiają moją tęsknotę
Witaj, mój brzegu
Witaj, cicha falo
Tonę w morzu moich łezIĕsau’r bodau ăn măŗâi ânân m̧ânăn
Iăndi’r treikâu ântaus âid̦ău mâștân m̧ânăn
Pe’r kopau seirăhtaus m̧ânău cân weimei popĕi

Hreihto, m̧ânĕ ore
Hreihto, tâusă tâna
Iĕsau’r bodau ăn măŗâi ânân m̧ânăn