Język lugijski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język lugijski
Lagastia Spriagia
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
SVO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2019
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejskie
 • j. germańskie
  • j. swaryjskie
   • j. lugijski
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Dźwięki

Samogłoski

 • i iː u uː (i ī u ū)
 • e eː o oː (e ē o ō)
 • a aː (a ā)
 • au (au)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • p b t d k g (p b t d c g)
 • s z x ɣ (s~ss s ch gg)
 • w l r j (w l r i)

Zmiany dźwiękowe

 • sk > ʃ
 • s_ > ʃ {r, l, n, m, t, p, k, w, f}
 • z > z
 • hr-, hl-, hn-, hm-, hw- > zr, zl, zn, zm, zw
 • i, u, e, a > a
 • -ô > -e
 • -ǭ, -ō > -o, a
 • ē > ia
 • ī, ō, ū, ā > i, o, u, a
 • nd, mb > nn, mm
 • kj, gj > tj, dj (nieregularnie)
 • b, d, g > w, z, ɣ V_V, R_, N_
 • p, t, k > b, d, g V_V, R_, N_
 • CC > C (za wyjątkiem S)
 • ai > e
 • Ṽ > õ > o
 • VnS > V̄S
 • Vh, Vf > V̄
 • h, f > ∅
 • þ > s
 • -Vt > V̄
 • z > s
 • gn, ng > nn
 • ks, ts > xs
 • kw > gw

Zapis

A a B b C c D d Ð ð E e F f G g Ǥ ǥ Gw gw
[a], [ɒ:] [b] [kʰ] [d] [ð] [ɛ]~[e:] [f] [g] [ɣ] [gʷ]

Gramatyka

Zaimek

Zaimek osobowy

I i II osoba
Cas. Sg Pl Refl.
I II I II
Nom. ak su wis ius
Gen. min sin ūsarin iswarin salin
Dat. mas sas ūsas iswas salas
Acc. ma sa ūs iswa sala
Ins. mo so ūsas iswas salo
Poss. minas sinas ūsaras iswaras salas
III osoba
Cas. Sg Pl
m f n m f n
Nom. as si i is ies io
Gen. ias sasas ias ase
Dat. ame sase ame amas
Acc. ano sio i īs ies io
Ins. ano saso ano amas

Zaimek nieokreślony

Zaimki nieokreślone tworzone są za pomocą rozszerzenia tematu zaimka o odmienną końcówkę -sannas, np. swas "jaki" > swasannas "jakiś".

Rzeczownik

Deklinacja rzeczownika
Cas. I (a) II (i) III (u) IV (a) V
m n m n m n f f f, m n m, f, n
Sg
Nom. as o as o as o a o s e e
Gen. as is aus as onas as as Cas
Dat. e i awa e ona a a Ca
Acc. o o o o ono o e Co
Ins. o i u o onia ia ia Cia
Pl
Nom. os os is os awas awos es onas as os Cas
Gen. e e awo e one e e Ce
Dat. amas amas amas omas omas amas amas Camas
Acc. ās os īs os ūs awos os onūs ūs os Cūs
Ins. amas amas amas omas omas amas amas Camas

Przymiotnik

Przymiotniki odmieniają się według rzeczownikowych wzorów deklinacyjnych.

Przysłówek

Przysłówek odprzymiotnikowy przyjmuje formę narzędnika lub celownika przymiotnika w rodzaju męskim liczby pojedynczej.

Czasownik

Występują dwa czasy przeszłe. Należy pamiętać, że imiesłów w czasie perfekt zgadza się co do rodzaju z podmiotem zdania.

Koniugacja czasownika
Czas. Słabe Mocne
Prs
Pers. Sg Pl. Sg Pl. Sg Pl.
I esa esamas saggia saggiamas alba albamas
II esas esad saggias saggiad albas albad
III esa esās saggia saggiās alba albās
Imp.
Pers. Sg Pl. Sg Pl. Sg Pl.
I esas esasam saggas saggasam alb albam
II esasd esasasd saggasd saggasasd albad albasd
III esas esasan saggas saggasan alb alban
Perf.
Pers. Sg Pl. Sg Pl. Sg Pl.
I awia
esasas
awiamas
esasas
awia
saggasas
awiamas
saggasas
awia
albanas
awiamas
albanas
II awias
esasas
awiad
esasas
awias
saggasas
awiad
saggasas
awias
albanas
awiad
albanas
III awia
esasas
awiās
esasas
awia
saggasas
awiās
saggasas
awia
albanas
awiās
albanas
Imper.
Pers. Sg Pl. Sg Pl. Sg Pl.
II es esad sagg saggiad alb albad
Inf. esan saggian alban
Part. Perf. esasas saggasas albanas
Part. Act. esannas saggiannas albannas

Czasowniki mocne

W języku lugijskim zachowała się szeroka grupa czasowników mocnych. System alternacji samogłoskowych uległ jednak gruntownej przebudowie, rozwinęła się też dość liczna grupa czasowników nieregularnych. VII koniugacja rozpadła się - dawniej należące czasowniki zasiliły grupę czasowników nieregularnych.

Alternacje samogłoskowe
Kl. Bezokolicznik Imperfekt Perfekt.
I I i e a
II II au au a
a au a
u au a
III III, IV, V, VI a a a
IV VI a o a
Czasowniki mocne
Kl. Bezokolicznik Imperfekt Perfekt Znaczenie
I widan wed wadanas wiedzieć
II kausan kaus kasanas próbować
lausan laus lasanas rosnąć
klauwan klau klawanas pękać, trzaskać
srawan srau srawanas martwić się
duwan dau dawanas nurkować
III swaman swam swamanas pływać
alban alb albanas pomagać
gwaman gwam gwamanas przyjść
awian ab abas mieć
baran bar baranas ciągnąć
IV aran or aranas wieźć, jechać

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne
Bezokolicznik Imperfekt Perfekt Znaczenie
adan iad adanas jeść
laggian lagganas leżeć
bragan brā braganas łamać
drannan drā drannanas pić
stansan stos stasanas stać
edan ies edanas nazwyać się
ausan iaus ausanas czerpać
dawian dasau dawanas umierać
awan iau awanas ciosać
walgan wawāl walganas chodzić
biaggan bawiā biagganas walczyć
biān bawod biānas grzać
blodan bawlos blodanas prosić
sāwan sāwanas widzieć
draggan dro dragganas dźwigać

Tekst

Owca i Konie Siabo anna māros
Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie: jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę. An ali siabo, swaligo na ab walo, sā mārās: enas bar awiggo wanno, āsaras dro graudo osro, anna srasias or gwagwo mano. Siabo saggas māramas: „Arde mino aga ma, sāwanno, swa mans bausa dan māramas”. Māros annaswarasan: „Aus, siabo, ardos ūsaros agās ūs, swania wis sāwamas, swo mans, raus, nama walo sino ara peso salas salawe. Anna siabo na awia walo”. Swania ausas i, siabo slawas ār alono.