Język mazowiecki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
język mazowiecki
janzyk mazowjesky
Utworzenie: Vilén w 2012
Najnowsza wersja: 0.2
Sposoby zapisu: alfabet łaciński
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
języki słowiańskie
języki zachodniosłowiańskie
jezyki lechickie („wiślańskie”)
język mazowiecki
Lista conlangów


Język mazowiecki (janzyk mazowjesky) to fikcyjny zachodniosłowiański język sztuczny z grupy lechickiej (w alternatywnej historii – „wiślańskiej”). Oparty jest on na języku polskim, a inspirowany jest realnymi dialektami mazowieckimi.

Alfabet i fonetyka

a á b c ć d e é f g h i j
[a] [ɞ] [b] [ts] [tɕ] [d] [ɛ] [e] [f] [g] Ø [i] [j]
k l ł m n ń o ó p r s t u
[k] [l] [w] [m] [n] [ɲ] [ɔ] [o] [p] [r] [s] [t] [u]
w y z ź ż (ch) (cz) (dz) (dź) (dż) (rz) (sz)
[v] [i] [z] [ʑ] [ʒ] [x] [tʃ] [dz] [dʑ] [dʒ] [r̝] [ʃ]
  • Początkowe o wymawiane jest jako [ʊ̯ɔ], początkowe ó jako [ʊ̯o], początkowe i jako [ji].
  • o przed spółgłoską nosowymi wymawiane jest jak ó.
  • c dz n s z przed i wymawiane są jak ć dź ń ś ź. Jeżeli to i występuje przed samogłoską, nie wymawia się go. Po pozostałych spółgłoskach, i wymawia się jak j.