Język neru

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język neru (dosł. nasz język) to język ergatywno-absulatywny używany gdzieś-kiedyś w świecie Ziemli, która też gdzieś-kiedyś.

Dźwięki

Spółgłoski

 • β n ʀ (v n r)
 • tʰ ɗ kʰ qʰ (t d k q )
 • s zˤ ɕ~ʑ χ h (s z ś ħ h)
 • t͡s t͡sʰ (c c')
 • t͡ɬ d͡ɮ (x x')

Samogłoski

 • i  u (i  u)
 • e  o (e  o)
 • ɛː ə  ɔː(ē ə ō)
 • a (a)
 • ɐː (ā)

Konjugacja

Czasownik odmienia się de facto przez następujące kategorie:

 • Czas
 • Określoność

Czasów nie będę tłumaczył, ale określoność wypada: opisuje ona czy słowo dotyczy tego samego podmiotu.

Koniugacja

Określoność Teraźniejszy "Perfect" "Imperfect" Statywny
Określony -os -eβ -iʀ -n
Nieokreślony -on -et -it -

Czas statywny to nie czas, gdyż nie umiejscawia on czynności w czasie, tylko określa rzeczownik stałą cechą. Coś jak połączenie przymiotnika z angielskim present simple. 

Inne kategorie czasownika

Istnieją jeszcze takie kategorie czasownika jak:

 • Bezokolicznik/Rzeczownik odczasownikowy -i
 • Imiesłów bierny -ni
 • Imiesłów czynny -əti

Rzeczownik

W języku neru istnieją dwa rodzaje deklinacji:

 • prefiksalna
 • sufiksalnaObie deklinacje mogą się łączyć.

Deklinacja Prefiksalna

Określa głównie stosunek rzeczownika do czasownika, a więc odmienia się przez osoby.

Osoba I II III
Ergatyw n- s- t-
Absolutyw na- sa- ta-
Pegatyw nus- sus- tus-
Genetyw ne- se- te-
Instrumental nē- sē- tē-

Poszczególne przypadki (w szczególności genetyw na ergatyw i absolutyw i pegatyw oraz ergatyw i pegatyw) mogą się ze sobą łączyć.

Deklinacja sufiksalna

Opisują głównie położenie w czasie i przestrzeni.

Położenie w przestrzeni

- Statywne Ruch do Ruch od Ruch przez
W -is -eh -it -issi
Na -e -en -et -etti
Przy/u -u -un -ut -utti
Za -ne -nen -net -nenni
Przed -er -eren -eħt -erri
Pod -ān -āt -ātti
Nad -ōn -ōnen -ōt -ōtti

Umiejscowienie w czasie

Kiedy? Odkiedy? Dokiedy? Przez ile?
-an -atet -anet -anni


Inne zjawiska

Abessivus Bez czego? -ote
Causalis Po co? -əś
Sociativus Z czym? -āc
Essivus-Wokatyw Jako kto? -i
Translativus Stając się kim? -as
Partytyw Ile czego? -eti

Partytyw używany jest z liczebnikami, essivus jako orzecznik w sytuacji statywnej (Riczard Petru jest oszustem), a translativus to orzecznik w sytuacji dynamicznej (Riczard Petru został oszustem).

Przedimek-Klasyfikator

Ważnym zjawiskiem językowym w języku neru są przedimki. Pełnią one funkcję nie tylko przedimka, ale też klasyfikatorów jak i zaimków. Jako jedyne posiadają też kategorię rodzaju (ale nie odmieniają się przez tę kategorię, niektóre są mnogie, a niektóre po prostu na stałe pojedyncze). W języku neru nie ma naszych zaimków, przez co niektóre odmienne przez osoby klasyfikatory (człowiek, grupa ludzi, zwierzę, roślina, narzędzie, drzewo, stado, władca, płyn, abstrakcja) pełnią ich funkcję.