Język nowowaraski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język nowowaraski - współczesny język waraski, wywodzący się ze starożytnego języka starowaraskiego. W porównaniu ze swoim przodkiem, współczesny język waraski rozwinął kategorię przypadku (w głównej mierze aglutynacyjne), poszerzył system samogłoskowy i spółgłoskowy. Doszło też do zaniku wielu nieakcentowanych samogłosek, i rozpodobnienia wielu zbitek. Współczesny język waraski posiada też wiele słów zapożyczonych z języka ajdyniriańskiego.

Procesy fonetyczne

 • aɾ, uɾ > oɾ
 • am, an > om. on
 • mh, nh > f, θ
 • _h_, hC > _x_, xC
 • hv > ɣ
 • sG > zG
 • ju > jʉ
 • wzdłużenie sylaby otwartej akcentowanej:
  • i, ʉ, u > i:, ʉ:, u:
  • e, o > e:, o:
  • a > a:
 • nieakcentowane a, i, u > ə, e, o
 • ə wypada w sylabach nieakcentowanych
 • i > ə ( w sylabach nieakcentowanych zamkniętych)
 • Cj > CC
 • zmiany krótkich:
  • i, ʉ, u > i, ʉ, u
  • e, ə, o > ɛ, ɛ, ɔ
  • a > ɑ
 • skrócenie długich:
  • i:, ʉ:, u: > ai, ɜ, au
  • e:, o: > e, o
  • a: > o
 • CC > SC
 • x, ɣ > š, ž (przed spółgłoskami, przed j, i)
 • k, g > š, ž (przed spółgłoskami, przed j, i)
 • sC, ZG > šC, žG
 • ls, lh sl, hl, -l > ɬ
 • h > 0
 • ɾ > ð

Dźwięki

Samogłoski

 • i ʉ u (i û u)
 • e ɜ o (e ë o)
 • ɛ ɔ (ê ô)
 • ɑ (a)
 • ɑi ɑu (ai au)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • p b t d k g (p b t d c g)
 • f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ (f v th dh s z sh zh h gh)
 • l ɾ j (l r j)
 • ɬ (ll)

Akcent

Akcent jest stały i pada na pierwszą sylabę.

Gramatyka