Język nowowertyński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język nowowertyński
???
Sposoby zapisu: Kyon: Pismo wertyńskie
Ziemia: Alfabet łaciński
Typologia: aglutynacyjno-fleksyjny,
OVS / VSO
Faktycznie
Utworzenie: F1req w 2020 (prototyp),
2021 (współczesny)
Najnowsza wersja: 1.0
Kody
Conlanger–1 ???
W Kyon
Używany w : Wertynia (urzędowy)
Klasyfikacja: Języki wertyńskie
Przykład
???
???
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język nowowertyński

Fonologia

Samogłoski


W języku nowowertyńskim występuje 9 samogłosek krótkich oraz 7 samogłosek długich.

Przednie Centralne Tylne
Krótkie Długie Krótkie Długie Krótkie Długie
Przymknięte (ī) • () (ū)
Prawie przymknięte ɪ (i) • ʏ (ui) ʊ (u)
Półprzymknięte ø (eu) ɘ (e) (au) o̞ː ()
Półotwarte ɛ (a) ɛː (ā) • œ̘ː () ɔ (è)
Otwarte ɒ (oi) ɒː ()

Dyftongi


Spółgłoski


Formy zapisu

Alfabet łaciński


a ā
[ɒ~ɛ] [ɒː~ɛː]

Gramatyka

Czasownik


Bezokolicznik


W języku nowowertyńskim bezokolicznik tworzy się poprzez dodanie do rdzenia przyrostka -(n)av.

  • yeúrav - mówić (yeúr - mowa);
  • zaúnav - chodzić (zaún - chód);
  • davérav - nazywać (davér - nazwa);

Odmiana przez osoby


W języku nowowertyńskim czasowniki regularne odmieniają się w następujący sposób:

Osoba Liczba pojedyncza Liczba mnoga Liczba absolutna
I. -sha
arvésha
-var
arvévar
-nare
arvenáre
II. -nau
arvénau
-vez
arvévez
-neze
arvenéze
III. -yha
arvéyha
-vèh
arvevèh
-nèhe
arvenèhe

Na przykładzie czasownika "być" w czasie teraźniejszym.

Skracanie "być"


W języku nowowertyńskim w mowie potocznej często dochodzi do skracania czasownika "być".

Wypada sylaba (ar-), a na jej miejsce wskakuje zaimek oddzielony od rdzenia apostrofem:

  • arvésha vār > vār'vésha;
  • arvénau naq > naq'vénau;
  • arvéyha sher > sher'véyha;

Skrócone formy w większości wyparły długie, które są używane w różnych oficjalnych sytuacjach.

Negacja czasownika


W języku nowowertyńskim negacja odbywa się poprzez dodanie partykuły ven za czasownikiem.

  • zaúnau ven - nie chodzisz;
  • yeúrnau ven - nie mówisz;
  • davérnau ven - nie nazywasz;

Tryby czasownika


W języku nowowertyńskim występują 4 tryby: tryb oznajmujący, potencjalny, przypuszczający oraz rozkazujący. Tworzy się je poprzez dodając odpowiedni przyrostek po rdzeniu czasownika.

Tryb Partykuła Przykład Znaczenie
Oznajmujący zaúnau

yeúrnau


davérnau

chodzisz

mówisz


nazywasz

Potencjalny avá zaunavánau

yeuravánau


daveravánau

może chodzisz

może mówisz


może nazywasz

Przypuszczający ehú zaunehúnau

yeurehúnau


daverehúnau

chodziłbyś

mówiłbyś


nazywałbyś

Rozkazujący daú zaundaúnau

yeurdaúnau


daverdaúnau

chodź (ty)

mów (ty)


nazywaj (ty)

Przypadki


Odmiana rzeczowników


W języku nowowertyńskim...

l.zerowa l.pojedyńcza l.mnoga l.absolutna
I. ? -ø / -a / -u / -i ? ?
II. ? -esh / -ash / -ush / -ish ? ?
III. ? -ena / -ana / -una / -ina ? ?
IV. ? -eyar / -ayar / -uyar / -iyar ? ?
V. ? -ehen / -ahen / -uhen / -ihen ? ?
VI. ? -enaq / -anaq / -unaq / -inaq ? ?
VII. ? -enuy / -anuy / -unuy / -inuy ? ?

Odmiana przymiotników


W języku nowowertyńskim...

Zaimki


Słowotwórstwo