Język osyjski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język osyjski
Typologia: Fleksyjny
SOV
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2019
W Adnacie
Używany w : brak
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Dźwięki

Samogłoski

 • i i: u u: (i î u û)
 • ɛ e: ɔ o: (e ê o ô)
 • ɒ a: (a â)
 • ie (ie)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • p b t d k g (p b t d k g)
 • v s z ʃ ʒ χ ʕ h (v s z š ž χ ’ h)
 • ts (c)
 • l r j (l r j)

Przemiany głoskowe

 • h₁e, eh₁ > e, ē
 • h₂e, eh₂ > a, ā
 • h₃e, eh₃ > o, ō
 • VH > V:
 • h₁, h₂, h₃ > e, a, o
 • H > ∅
 • o, oi, ou > a, ai, au
 • g > ʕ
 • VdV, dV- > l
 • bʰ, dʰ, gʰ, gʷʰ, ǵʰ > b, d, g, gʷ, ǵ
 • s > h
 • ḱ, ǵ > s, z
 • ā > ō
 • ē > ie
 • l̥, r̥, n̥, m̥ > la, ra, an, am
 • ht, hd, hp, hb, hk, hg > st- Vχt, zd- Vχd, p, b, š, ž
 • kh, hs, sh, hz hʕ > χ, χ, š, χs, ʕ
 • hn, hl, hr, hm, hw > n, l, r, m, w
 • tt, dt > st
 • ei, ai > ē, ā
 • ēi, ōi > jē, jō
 • eu, au > je, ja
 • ēu, ōu > ju
 • w > v
 • kʷ, gʷ > p, b
 • pt, kt > ts
 • Cr- > aCr-
 • ph > pts
 • długie nieakcentowane skracają się
 • kj, gj, tj, dj > šj, žj
 • -m > -n

Gramatyka

Zaimek

Cas. Sg. Pl. Refl.
I II I II
Nom. ezan
Gen. mene teve nah vah heve
Dat. mežja tebja an um hebja
Acc. me tve ane ume he
Loc. mel tvel anel umel hel
Poss. mena teva anhera juhera heva

Rzeczownik

Cas. I II III IV V VI
m n m n m n f m, f, n m, f, n
Sg. Nom. arca sranan vrami mari hûnu laru bienô sier
Gen. arcah sranah vramih marih hûnuh laruh bienôh sierôl hûl
Dat. arcê sranê vramjê marjê hûnvê larvê bien sierjô hûjô
Acc. arcan sranan vramin mari hûnun laru bienôn sieran hûn
Loc. arci srani vramjâ marjâ hûnvê larvê bienjô sierâ hûjâ
Pl. Nom. arce srana vramje marja hûnve larva bienjô sierjô hûjô
Gen. arcan sranan vramjan marjan hûnvan larvan bienôn sieran hûn
Dat. arcma sranma vramima marima hûnuma laruma bienôma sierma hûma
Acc. arcam srana vramjam marja hûnvam larva bienôm sieram hûm
Loc. arcu sranu vramju marju hûnvu larvu bienôhu sieru hûhu

Przymiotnik

Przymiotniki odmieniają się według wzoru deklinacji rzeczownikowej.

Przedimek

Występuje tylko przedimek określony. Przyjmuje on postać prefiksu ha-, lub h- przed samogłoskami. Tworzy on złożenia z przyimkami.

Przyimek

Przyimek Nieokreślona Określona
w en hen
z san hasan
nad et het
z, od hež
między enter henter
na + LOC ep hep
do al hal
pod andi handi
na + ACC an han
przed anti hanti
od ul hul
o, przy, obok per haper
ku, do pra hapra
za vi hav
bez nem hanem

Czasownik

leżeć ležjeti

Teraźniejszy
Pers. Sg. Pl.
I ležjô ležjem
II ležjeh ležjete
III ležjet ležjenti
Przeszły
Pers. Sg. Pl.
I ležjam ležme
II ležja ležte
III ležt ležjent
Przyszły
Pers. Sg. Pl.
I ležjeχe ležjeχme
II ležjeχ ležjeχte
III ležjeχt ležjeχent
Rozkazujący
II lež ležte
Imiesłów
Act. ležjant
Pass. ležjama
Bezokolicznik
ležjeti

wiedzieć znôti

Teraźniejszy
Pers. Sg. Pl.
I znôn znôjem
II znôjeh znôjete
III znôjet znônti
Przeszły
Pers. Sg. Pl.
I znôjam znôme
II znôja znôte
III znôt znôjent
Przyszły
Pers. Sg. Pl.
I znôχe znôχme
II znôχ znôχte
III znôχt znôχent
Rozkazujący
II znô znôte
Imiesłów
Act. znônt
Pass. znôma
Bezokolicznik
znôti

umierać merti

Teraźniejszy
Pers. Sg. Pl.
I merô merem
II mereh merete
III meret merenti
Przeszły
Pers. Sg. Pl.
I meram merme
II mera merte
III mert merent
Przyszły
Pers. Sg. Pl.
I mreχe mreχme
II mreχ mreχte
III mreχt mreχent
Rozkazujący
II mer merte
Imiesłów
Act. merant
Pass. merama
Bezokolicznik
merti

siedzieć hesti (d)

Teraźniejszy
Pers. Sg. Pl.
I hedô hedem
II hedeh hedete
III hedet hedenti
Przeszły
Pers. Sg. Pl.
I hedam hedme
II heda heste
III hest hedent
Przyszły
Pers. Sg. Pl.
I hedeχe hedeχme
II hedeχ hedeχte
III hedeχt hedeχent
Rozkazujący
II hed heste
Imiesłów
Act. hedant
Pass. hedama
Bezokolicznik
hesti

mówić heci (p)

Teraźniejszy
Pers. Sg. Pl.
I hepô hepem
II hepeh hepete
III hepet hepenti
Przeszły
Pers. Sg. Pl.
I hepam hepme
II hepa hecte
III hect hepent
Przyszły
Pers. Sg. Pl.
I hepeχe hepeχme
II hepeχ hepeχte
III hepeχt hepeχent
Rozkazujący
II hep hecte
Imiesłów
Act. hepant
Pass. hepama
Bezokolicznik
heci