Język półgarski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
język półgarski
polugarske jezik
Utworzenie: Vilén w 2009
Najnowsza wersja: 3.0
Sposoby zapisu: alfabet łaciński, cyrylica
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
języki słowiańskie
język półgarski
Przykład
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Vse ludi rodi se svobodne i ravne vĕ svoje dostojinstvo i prava. Oni je nadarene sĕ razum i sĕvest, i dĕlžne da postupa jedine kĕ druge vĕ duch na bratstvo.
Lista conlangów

Półgarski to uproszczony język słowiański o bułgarskoidalnej gramatyce.

Gramatyka

Rzeczownik

Rzeczowniki w półgarskim odmieniają się jedynie przez liczbę. Formy liczby mnogiej tworzy się:

  • Jeżeli rzeczownik kończy się na spółgłoskę, przez dodanie końcówki -i.
  • Jeżeli rzeczownik kończy się na samogłoskę a, zamienia się ją na i; jeżeli na e lub o – zamienia się je na a.

Jeżeli rzeczownik kończy się sylabą zawierającą spółgłoskę ĕ, w liczbie mnogiej wypada ona, np. pĕs - psi.

Przymiotnik

Przymiotniki są nieodmienne, i zawsze kończą się samogłoską -e.

Stopień wyższy przymiotników tworzony jest za pomocą słów veče "bardziej" lub mene "mniej", zaś najwyższy - za pomocą prefiksu naj-, np.:

Anna je veče mlade od Boris. "Anna jest młodsza od Borysa."
Boris je mene mlade od Anna. "Borys jest mniej młody niż Anna."
Anna je naj-mlade. "Anna jest najmłodsza."

Czasownik

Czasowniki nie odmieniają się przez liczbę i osobę, posiadają jedynie dwie formy imiesłowowe – bierną (1), oraz czasu przeszłego (2). Tworzone są one w następujący sposób:

  • Przez dodanie końcówek -ne (1) i -le (2) w większości przypadków.
  • Jeżeli czasownik kończy się końcówką -i, zamienia się ją na -ene (1) i -ele (2).
  • Czasowniki dwusylabowe kończące się na -eje, tworzą formy imiesłowów przez zamianę końcowego -je na -ne (1) i -le (2).
  • Czasowniki dwusylabowe kończące się na -ije i -uje, tworzą formy imiesłowów przez zamianę końcowego -je na -te (1) i -le (2).

Czasownik je nie posiada imiesłowu biernego, zaś forma imiesłowu czasu przeszłego jest nieregularna, i brzmi bole.

Zaimki

Osobowe i dzierżawcze

  osobowe dzierżawcze
jako podmiot jako orzeczenie
liczba pojedyncza
1. ja mene moje
2. ti tebe tvoje
3. one nej jej
liczba mnoga
1. mi nas naše
2. vi vas vaše
3. oni nih jih
zaimki zwrotne
  sebe svoje