Język radamantyjski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język alański
????
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
SVO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejskie
 • j. germańskie
  • j. dolmacki
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język radamantyjski -

Głoski

Samogłoski

 • i ʉ u (i ů u)
 • ɛ ɔ (e o)
 • æ (ä)
 • a ɑ (a å)

Spółgłoski

 • m n ŋ (m n ng)
 • pʰ tʰ kʰ qʰ ʔ (p t k q ')
 • f s z ʃ x χ h (f s z š x x̣ h)
 • ts͡ kx͡ (ṭ ḳ)
 • w l ʀ j r (w l r j ȓ)

Akcent

Akcent pada zawsze na pierwszą sylabę wyrazu.

Zmiany fonetyczne

 • ô, ǫ̂ > ɛ
 • θ, ð > s, z
 • β-, ð-, ɣ- > b-, d-, g-
 • ka- > qa
 • kk > q
 • kt, gd > χ
 • h > h, x
 • Rx > Rh
 • w- > gʷ-
 • f- > ∅-
 • β ɣ > β̥ ɣ̥ > f, x
 • k- > kx-
 • t-, tt > ts
 • -ww-, -jj- > ggʷ, ddj
 • dd, gg > ʔ
 • xʷ, kʷ, gʷ > x, kx, p-/fχ
 • b, d, g > pʰ, tʰ, kʰ
 • sw > w
 • i-mutacja:
  • u, ū > y, ȳ
  • o, ō > ø, ø̄
  • a, ā > æ, ǣ
  • au, ōu > æy, ø̄y
 • r > ʀ (za wyjątkiem pozycji po /h/)
 • hw, hr, hl, hm, hn > x, r, h, mx, nx
 • eu, iu > ø, y
 • ai, ōi > ei, ø̄y
 • e > i
 • ei > æi
 • ū > ʉ̄
 • ōu > ū
 • hj, lj > j
 • VlV > VrV
 • sk, st, sp > kʰ, ts, pʰ
 • ō > ū
 • au > ō
 • a-mutacja:
  • u > o
 • y > i
 • ʉ̄ > ɵʉ
 • ō > ou
 • ā > ɑu
 • ē > ei
 • ū > ʉw
 • ī > æi
 • ȳ > øy
 • ø̄y > øy
 • ǣ > æi
 • ø̄ > ʉw
 • u > ʉ
 • CC, Cj > C
 • ei > i
 • ʉw > ʉ
 • æi > ɛ
 • æy > æ
 • ou, oʉ > u
 • ø, øy, ɵʉ > ɛ
 • ɑu > ɑ
 • a > ɑ (w zamkniętej)
 • -p, -t, -ts, -k > -f, -s, -s, -χ
 • V́¹CN > V́¹CV¹N
 • V́¹NC > V́NV¹C

Gramatyka

Zaimek

Rzeczownik

a- m'
akar "pole"
Cas. SG PL
Nom. akar as akarů
Acc. akar a
a- n'
afal "siła"
Cas. SG PL
Nom. afal a afalů
Acc. afal a
u- m'
er "sługa"
Cas. SG PL
Nom. er S erif i
Acc. er
i- m'
äls "wiek"
Cas. SG PL
Nom. äls is älte i
Acc. ält i
ō- f'
aȓasana "szydło"
Cas. SG PL
Nom. aȓasana aȓasane
Acc. aȓasanan
ô- m'
exe "pan, władca"
Cas. SG PL
Nom. exe exän i
Acc. exan

Czasownik

Został zachowany podział czasowników na mocne i słabe. Zanikły imiesłowy oraz bezokolicznik. Rozwinął się system dwóch czasów:

 • czas teraźniejszo-przyszły;
 • czas przeszły.

Koniugacja

Koniugacja czasowników mocnych i słabych
Kl. Znaczenie Teraźniejszy Przeszły
Sg. Pl.
I wiedzieć pet petån pes
II próbować ḳis ḳesån ḳus
rosnąć liz lezån luz
pękać klif klefån kluf
martwić się ȓifx̣ ȓifx̣ån ȓufx̣
nurkować tef tefån tuf
III pić trinix trinikån tranax
pływać wim wimån wam
pomagać hilif hilipån halaf
IV łamać prix prikån prax
przyjść ḳim ḳimån ḳam
V jeść is itån as
leżeć lix lixån lax
VI stać ṭän ṭånån ṭůs
mieć häf hafån haf
VII nazywać się hes hetån heṭs
czerpać es usån us
umierać täw tawån taw
ciosać häfx̣iz hafx̣ån hus
chodzić päläkiz palakån palax
walczyć pixiz pixån pix
grzać piy piyån půs
darować plůt plůtån plůṭs
SŁABE chronić ez ezůn eziz
naciskać häm hamån hamiz

Czas teraźniejszy

W czasie teraźniejszym czasownik przyjmuje dwie formy:

 • pojedynczą - cechuje się przegłosem we wszystkich formach mocnych i większości słabych (pochodne -janą), wyjątkiem są formy kończące się na dawne -ōną; drugą ważnym zjawiskiem jest przechodzenie zwartych w szczelinowe w wygłosie;
 • mnogą - podstawowa forma czasownika, podawana często w słownikach na pierwszym miejscu;

Czas przeszły

Posiada tylko jedną formę dla obu liczb. Czasowniki mocne tworzą swoje formy poprzez przegłos, a słabe poprzez dodanie końcówki -iz, która nie wywołuje przegłosu miękkiego.

Zgodność czasowników

Jako że w j. radamantyjskim nie ma bezokolicznika, połączenia czasowników (w tym konstrukcje modalne) zgadzają się co do czasu i liczby.