Język staroirszyjski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język staroirszyjski - język dawnych miast-państw Irszów, których cywilizacja wraz z przybyciem Osiedleńców zamarła, a język na dłuższy okres stracił na znaczeniu. Jego bezpośrednim potomkiem jest nowoczesny język irszyjski, a najbliższym krewnym język bedoński.

Dźwięki

Występuje piętnaście spółgłosek i dziewięć samogłosek.

Spółgłoski

 • m n ( m n )
 • pʰ tʰ kʰ ( p t k )
 • b d g ( b d g )
 • v f s ʃ x h ( v f s š x h )
 • l j ( l j )

Samogłoski

 • i y ɯ u ( i y û u )
 • ɛ ø ɔ ( e ô o)
 • æ ( â )
 • a ( a )

Akcent

Akcent jest stały i pada zawsze na pierwszą sylabę.

Procesy fonetytyczne z języka PEWI

Język staroirszyjski przeszedł wiele zmian fonetycznych i gramatycznych od stanu PEWI. Wydziela się trzy fazy:

 • wspólna dla języków irszyjskich,
 • wspólna dla języków wschodnioirszyjskich,
 • cechy obecne tylko u języka staroirszyjskiego.

Procesy wspólne dla języków irszyjskich

 • nagłosowe x, χ > h
 • nagłosowe hC > C
 • nagłosowe r > t
 • wygłosowe r, lub przed spółgłoską > d
 • r w pozycji interwokalicznej > l
 • χ > x, lub zanik w wygłosie
 • , , > , ,
 • x _{i, í, e, é, ö, ő} > š
 • tsC > CC
 • wygłosowe m > n
 • absolutyw przyjmuje końcówkę wokatywu
 • wygłosowe i, u > e ( w wyniku czego dochodzi do zlania się datywu i absolutywu)
 • akcent przesuwa się na pierwszą sylabę
 • é, ő > é
 • ó > ou

Procesy wspólne dla języków wschodnioirszyjskich

 • upadek samogłosek długich:
  • é > e
  • ú > ɯ
  • í > ei
  • á > o
 • nagłosowe CVCV > SVCV (spółgłoska zwarta przechodzi w swój szczelinowy odpowiednik)
 • nagłosowe i międzywokaliczne f > v
 • lokatyw zanika, funkcję przejmuje ablatyw (teraz de facto prepozycjonał)
 • CS > SS (asymilacja przed szczelinową zwartej do szczelinowej)

Procesy obejmujące tylko język staroirszyjski

 • ɯ = û
 • i-przegłos: u, o, a, ou _{i, e, ei} > y, ô, â, ôy
 • ôy > ô
 • ei (akcentowane) > ai > â
 • nieakcentowane ei > e
 • ts > s
 • s _{i) > š
 • w > v