Język sylwański

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język sylwański
Iathe u’Niriene Readhau
Iathe siluaniene
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
VSO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. celtyckie
 • j. q-celtyckie
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Dźwięki

Samogłoski

 • i y u (i ui u)
 • ɛ ɔ (e o)
 • ɑ (a)

Dyftongi

 • ɑi̯ ɑu̯ (ai au)
 • ei̯ (ei)
 • i̯e (ie)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • p b t d k ɡ (p b t d k g)
 • f θ ð s ʃ χ~ç h (f th dh s sh ch h)
 • w l r j (u l r i)

Zmiany dźwiękowe

 • ɸ > ∅
 • ei > 'a
 • o, u > u
 • e, i > i
 • χs > χ
 • t, k > ss, χs V̄_V
 • m, mm > w, m V_V
 • b, d, g > w, ð, ɣ V_V
 • t, k > d, g V_V
 • pp, kk, tt > p, k, t
 • sm, sn, sl, sr > m, n, l, r
 • k', g' > ʃ, ʝ
 • sj, skj > ʃ
 • ʝ > ɣ
 • kw, gw > kʷ, gʷ
 • kʷ, gʷ > k, g
 • u > y (przed I, J)
 • -e > ∅
 • χt > θ
 • au > ai
 • ā, ē, ī, ū > e, 'ai, ie, au
 • oi, ou > ei
 • -S > ∅
 • mR, nR > bR, dR
 • t, k > θ, χ _R
 • b, d, g > w, ð, ɣ _R
 • ɣ > h
 • VhC > VuC
 • hC > C
 • VhV > VV
 • CVlC > CViC
 • CRVC > CVRC
 • nS > SS
 • ks, χχ > χ
 • eu > 'u
 • oi, ou > ei, u
 • ui > y
 • -m > -n

Zapis

A a Ai ai Au au B b C c Ch ch D d Dh dh E e É é
/ɑ/ /ɑi̯/ /ɑu̯/ /b/ /k~sʲ/ /χ~ç/ /d/ /ð/ /ɛ/, /ʲ/, ∅ /ɛ/
Ei ei F f G g H h I i Ie ie Ié ié L l M m N n
/ei̯/ /f/ /g~ʝ/ /h/, ∅ /i/, /j/ /i̯e/, /i/ /i̯e/ /l~ʎ/ /m/ /n~ɲ/
O o P p R r S s Sh sh T t Th th U u Ui ui
/ɔ/ /p/ /r/ /s~ç/ /ʃ/ /t/ /θ/ /u/, /w/ /y/

Znak e używany jest także do oznaczania palatalizacji. Jest ona niema w wielu wypadkach w wygłosie (choć wyjątkiem są rzeczowniki rodzaju żeńskiego, gdzie e jest zawsze wymawiane). Dyftong ie z tych samych powodów wymawiany jest często w wygłosie jako /i/. Każda spółgłoska może występować w formie palatalizowanej bądź nie. Są one zawsze zmiękczane przed e oraz i. Znaki ù oraz ì służą do oznaczania dźwięków /i/ oraz /u/ w pozycjach, które mogłyby wskazywać na realizację ich jako /w/ oraz /j/.

Asymilacja

Często zdarza się, że występujące obok słowa, w momencie, gdy ostatnia spółgłoska pierwszego i pierwsza spółgłoska ostatniego spotykają się, dochodzi do wypadnięcie pierwszej spółgłoski drugiego słowa, a oba słowa łączy się za pomocą apostrofu .

Mutacje

Mutacja p t c b d g m n
Miękka b d g u dh h u nd
Aspirowana f th ch u dh f s

Mutacja miękka

Zachodzi w następujących przypadkach:

 • przymiotniki rodzaju żeńskiego po rzeczowniku
 • po niektórych przyimkach
 • przymiotniki po zaimkach
 • bezokolicznik w konstrukcji CZ. MODALNY + ZAIMEK + VBEZOKOLICZNIK
 • po zaimkach pytających użytych z rzeczownikiem
 • po niektórych liczebnikach
 • zaimek po I os. cz. tez. sg.

Mutacja aspirowana

Zachodzi w następujących przypadkach:

 • przymiotniki w liczbie mnogiej po rzeczownikach
 • po niektórych przyimkach
 • po niektórych liczebnikach

Gramatyka

Zaimek

Zaimek Osobowy
Cas. Sg Pl Kto? Co?
I II III I II III
m f n
Nom. mie tau hi sie hidh nié sué he ceai ci
Obl. men ten hin sien ceain
Poss. min tùu an uisar cie

Rzeczownik

Num. I II III
m n f m f n f
Sg. mag thiriss cinne moir bine sauli rié beiss dhuruid auné caran amé medie
Pl. magau thirisse cinné moiré binie saulie riechi beissi dhuruidi aunani caranti amani mediri

Końcówka liczby mnogiej rzeczowników deklinacji pierwszej zależy od ilości sylab w wyrazie. Wyrazy jednosylabowe przyjmują końcówkę -au, a dwu- i więcej sylabowe końcówkę -e (samogłoska jest wymawiana).

Przymiotnik

Przymiotniki odmieniają się jak rzeczowniki.

Przyimki

 • ambVprzy + LOC, o + LOC, w czasie + GEN
 • inVw + LOC, na + LOC, w + ACC, do + ACC
 • himiscwzdłuż + GEN
 • intirmiędzy + INS
 • ich, i’Sod + GEN, z + GEN
 • arVprzed + ACC + INS
 • uiscrazem z + GEN
 • cunz + INS
 • cudo + GEN
 • u’GEN.
 • arcprzed (czas) + INS
 • tarSprzez + ACC
 • uidpo (czas) + LOC
 • irVDAT., dla + GEN

Czasownik

Koniugacja Czasownika
Inf. birid
„nieść”
marued
"umierać"
binad
"uderzać"
chirdied
"wierzyć"
Czas Teraźniejszy
Pers. Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl
I birau birint maruau maruent binau binant chirdiau chirdient
II bir birint marue maruent bin binant chirdie chirdient
III bir birint marue maruent bin binant chirdie chirdient
Imperfekt
Pers. Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl
I birinni birinnint maruenni maruennint binanni binannint chirdienni chirdiennint
II birin birinnint maruen maruennint binan binannint chirdien chirdiennint
III birin birinnint maruen maruennint binan binannint chirdien chirdiennint
Perfekt
Pers. Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl
I birdau birdint mardau mardint bindau bindint chirsdau chirsdind
II bird birdint mard mardint bind bindint chirsd chirsdind
III bird birdint mard mardint bind bindint chirsd chirsdind
Czas Przyszły
Pers. Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl
I birisui birisuent maruesui maruesuent binasui binasuent chirdiesui chirdiesuent
II birisue birisuent maruesue maruesuent binasue binasuent chirdiesue chirdiesuent
III birisue birisuent maruesue maruesuent binasue binasuent chirdiesue chirdiesuent
Tryb Rozkazujący
Pers. Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl
II bir birdie marue maruedie bina binadie chirdie chirdiedie
Tryb Przypuszczający
Pers. Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl
I birau bired maruau marued binau bined chirdiau chirdied
II birau bired maruau marued binau bined chirdiau chirdied
III birau bired maruau marued binau bined chirdiau chirdied
Imiesłów
Act. birint maruent binant chirdient
Pass. birird maruerd binard chirdierd

Wszystkie wygłosowe -e są wymawiane.

Czasownik bud "być"
Pers. Sg Pl
I im hint
II i hint
III i hint

Reszta form oparta jest o rdzeń bui- I koniugacji.

Składnia

Ogólny szyk zdania to VSO. Przydawka stoi po opisywanym rzeczowniku (wyjątkiem są zwroty do adresata, konstrukcje dzierżawcze). Czasami, aby oddzielić podmiot od dopełnienia stosuje się rozłączkę ’i,

Tekst

Tonę w morzu Ùuisau’ie in uoir /ˈuwisɑˌwi inˈwyr/


Tonę w morzu moich łez
Dzikie wiatry gną mój maszt
I z każdym ruchem pogłębiają moją tęsknotę

Witaj, mój brzegu
Witaj, cicha falo
Tonę w morzu moich łezÙuisau’ie in uoir u’ minie uandie
Uicent uintau ueidhau’i min uirn
Ci cun suìien ceg duneiint minie sierathie

Tuai, mine tharthe
Tuai, tunde daise
Ùuisau’ie in uoir u’ minie uandie/ˈuwisɑˌwi inˈwyr uˈmʲiɲi ˈwɑndʲi/
/ˈwisʲɛnt ˈwintɑu̯ ͜ˈei̯ðɑˌwi ˈmʲin wirn/
/ˈsʲi kunˈswijen ˈsʲɛg ˈduɲei̯int ˈmʲiɲi ˈçi̯erɑθʲi/

/ˈtwɑi̯, ˈmʲin ˈθɑrθ/
/ˈtwɑi̯, ˈtundʲɛ dɑi̯çɛ/
/ˈuwisɑˌwi inˈwyr uˈmʲiɲi ˈwɑndʲi/