Język wendzki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
wendzki
vą̊dzkëja målva
Utworzenie: tqr w 2014
Ilość mówiących ???
Sposoby zapisu: łacinka
Typologia: SVO
Klasyfikacja: indoeuropejskie
 • słowiańskie
  • wendzki
Kody
Conlanger–1 vnd
Conlanger–3 vnd.tqr
Przykład
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
???
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język wendzki to język zachodniosłowiański, używany w Danii.

Historia

Zmiany fonetyczne

TorT-y

 • TorT > TårT
 • TerT > TerT/TreT
 • TelT > TlåT
 • TolT > TlåT

Sonanty

 • ŭl, ĭl > ål
 • ŭr > år
 • ĭr > eŕ
 • ě > å

Zmiękczenia

 • nj lj rj > ň ĺ ŕ
 • pj bj mj vj > pĺ bĺ mĺ vĺ / pň bň mň vň
 • Z drobnymi wyjątkami i, e, ě nie miękczy(ło) spółgłoski przed
 • č š ž miękkie

Samogłoski nosowe

 • ǫ > ą̊
 • ǫǫ > ą
 • ę > ę
 • ęę > ą
 • tj > c
 • dj > dz
 • stj > šč
 • zdj > *ždž > ž
 • tl, dl > tl, dl
 • y > åj (pod akcentem)
 • u > ou (pod akcentem)
 • Cjy > Cjej
 • in > en (n nie miękkie)
 • ar > år
 • aa > å
 • uv, ov > iv (nie zawsze)

Korelacja miękkości

Taki sam proces zachodził również po miękkiej.

 • eCj > iCj
 • oCj > eCj
 • uCj > iCj
 • åCj > eCj
 • jĭ- > je-
 • ja- > je-

Prelabializacja

 • V- > vV-
 • voCj-, oCj- > ve-
 • voC-, oC- > vå-

Wokalizacja jerów

 • ŭ > å / -
 • ĭ > e / - / å (jeśli pod akcentem)

Redukcja samogłosek

 • a e i > ë
 • u o å > ö

Fonetyka

Samogłoski

i [i] u [u]
e [ɛ~e] o [ɔ~o]
a [a~æ] å [ʌ~ɑ~ɐ]

Spółgłoski

m [m] n [n] ň [ɲ]
p [p] b [b] v [ʋ]
t [t] d [d] c [ts] dz [dz] č [tʃ] dž [dʒ]
s [s] z [z] š [ʃ] ž [ʒ]
k [k] g [g] ch [x] h [h]
r [r] l [l] j [j]

Akcent

Gramatyka

Rzeczowniki

Przymiotniki

Liczba pojedyncza

m f n
N -åj -ëja -ëje
G -ego/-ogo -ëjå -ego/-ogo
D -emu/-omu -ej -emu/-omu
A -åj -ëję -ëje
I -im -ëją̊ -im
L -em -ej -em

Liczba mnoga

m f n
N -ëj -ëjå -ëja
G -ich -ich -ich
D -im -im -im
A -ich -ich -ich
I -imi -imi -imi
L -ich -ich -ich

Czasowniki

Zaimki

Liczba pojedyncza

ja ty on ona ono
N jaz tuj jen jena jeno
G mene tebe jejå
D månå/mi tebå/ti
Aa[1]
Ab[2] me te
I maňą̊/månëją̊ teblą̊/tebëją̊ jim
L månå tebå jejå

Liczba podwójna

my (du) wy (du) oni (du) one (du) one (du n)
N
G
D nama vama
Aa na va
Ab na va
I nama vama
L

Liczba mnoga

my wy oni one one (n)
N muj vuj
G nas vas
D
Aa nas vas
Ab
I nami vami
L

Przysłówki

Przykładowe teksty

Våca a keňi

Na gorå, våca co vålni ne je måla, je nazråla keňi. Pårvåj je tęgl tęžkåj voza, jetoråj je nesl bremę, tretej je nesl båjstrå člåvåka. Våca keňem je rekla: “Sårci me gorå, kak vedę kak člåvåk keže keňem.” Reką̊ keňi: “Sårca nas gorą̊, kak vedåm, kak člåvåk, gospod, berå tvåję vålną̊ do våkrova svogo, a våca vålni ne må.” Slåjšę to, våca våbågla na pele.

 1. używane z przysłówkiem
 2. używane z czasownikiem