Język wielkopolski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
wielkopolski
Pôlnysch / pôlnyscha Dialekt / pôlnysche Sprauche
Regiony : Wielkopolska
Sposoby zapisu: łaciński
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
języki germańskie
języki zachodniogermańskie
język wielkopolski
Lista conlangów


Język wielkopolski to język zachodniogermański wywodzący się z języka średniowysokoniemieckiego, uważany najczęściej za dialekt języka niemieckiego, używany głównie na terenie centralnej i południowej Wielkopolski.

Zmiany fonetyczne w stosunku do średniowysokoniemieckiego

Format zgodny z The Correspondence Library z następującymi rozszerzeniami:

R = spółgłoska płynna lub nosowa
P = spółgłoska wargowa
T = spółgłoska przedniojęzykowa
K = spółgłoska tylnojęzykowa lub /h/

Podkreślono zmiany zaszłe w lub podobne do standardowego niemieckiego.

Wokalizm

 • i:, u:, y: → i, u, y
 • iə, uə, yə → i, u, y
 • u, y → o, ø /_N
 • ø, øː, øy, y → e, e:, ei, i
 • a:, e:, o: → a, e, o /_{C(C)%,%əR#}
 • a:, e:, o: → au, ei, ou
 • o, ou → wo, wu /{P,K,#}_
 • i → ɨ /T_
 • e → a /{l,r,w}_
 • ə → Ø /(czasem)

Konsonantyzm

 • tw → kw
 • w → v
 • f → v /{#,V}_V
 • pf → f /#_
 • pf → p
 • s → ʃ /#_{R,p,t}
 • b, g, s → v, j, ʃ /L_
 • b, h → v, j /V_V
 • g → j /E_
 • x → ʃ /{C,E}_
 • əm, ən, əl, ər → n̩, n̩, l̩, a /_{C,#}
 • Ø → h /#_"{a,au,e,ei}