Język wlasyjski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język wlasyjski
????
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
SVO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2019
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejskie
 • j. słowiańskie
  • j. wlasyjski
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Dźwięki

Samogłoski

 • i ɨ u (i y u)
 • ɛ ɔ (e o)
 • a (a)
 • u̯ɛ u̯ɔ (ue uo)

Spółgłoski

 • m n ɲ (m n ň)
 • p b t d tʲ~tsʲ dʲ~dzʲ k g (p b t d ť ď k g)
 • v s z ɕ ʑ x h (v s z š ž ch h)
 • l r j (l r j)

Zmiany dźwiękowe

 • ьj ъj > e
 • ь ъ > ă, wzdłużenie zastępcze
 • ǫ, ǫ: > u, u:
 • ǫ-, u- > vV-
 • tj, dj > ś, ź
 • 'e > e
 • s', z' > ś, ź
 • č, š, ž > c, s, z
 • ci, si, zi > cy, sy, zy
 • TorT, TerT, orT > TroT, TrěT, roT
 • a:, o:, y:, u: > o, u, ue, uo
 • TrT, TlT > TrăT, TlăT
 • skrócenie długich
 • kv', gj' > cv', zv'
 • 'a > 'e
 • ě, ę > je, ja
 • lj, tj, dj, šj, žj > j, ť, ď, š, ž
 • v' > j
 • g > h
 • ă > a
 • ś, ź > š, ž
 • VťC, VďC > VjC

Gramatyka

Zaimek

I i II osoba
Cas. Sg. Pl. Refl.
I II I II
Nom. jo ty my vy
Gen. mene tebe nos vos sebe
Dat. mi ti nom vom ši
Acc. mja ťa ny vy ša
Loc. mňe tobje nos vos sobje
III osoba
Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom. vun vona vono voni
Gen. jeho jeje jeho nich
Dat. jemu jeji jemu ňem
Acc. vun ju vono vony
Loc. ňem jeju nom ňech

Rzeczownik

Deklinacja rzeczownika
Cas. I II III
m n m n f f n n
Sg. Nom. vjak jeto kuň pole zena kosť jamja ďeťa
Gen. vjaku jetu koňu polu zeny kosti jamene ďeťate
Dat. vjaku jetu koňu polu zeňe kosťe jamenu ďeťatu
Acc. vjak jeto kuň pole zenu kosťu jamja ďeťa
Loc. vjace jete koňe poje zenuo kosťuo jamene ďeťate
Pl. Nom. vjaci jeta koňe pola zeny kosti jamena ďeťata
Gen. vjak jet kuň pul zenaj kosťaj jamen ďeťat
Dat. vjakum jetum koňem polem zenam kosťam jamenum ďeťatum
Acc. vjaky jeta koňi pola zeny kosti jamena ďeťata
Loc. vjacech jeťech koňech pojech zenoch kosťoch jameňech ďeťaťech

Przymiotnik

Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom. stare stara staro stari
Gen. stareho staroje stareho starich
Dat. staremu staroji staremu starjem
Acc. stare staru staro stary
Loc. starjem staruo starjem starjech
Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom. jetňe jetňa jetňe jetni
Gen. jetňeho jetňeje jetňeho jetnich
Dat. jetňemu jetňeji jetňemu jetňem
Acc. jetňe jetňu jetňe jetni
Loc. jetňem jetňuo jetňem jetňech
Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom. ťazak ťazka ťazko ťazcy
Gen. ťazkeho ťazkoje ťazkeho ťazcich
Dat. ťazkemu ťazkoji ťazkemu ťazcem
Acc. ťazak ťazku ťazko ťazky
Loc. ťazcem ťazkuo nomťazcem ťazcech

Czasownik

Czasownik teraźniejszy
Teraźniejszy
Pers. Sg. Pl
I nesu nesemo
II neses nesete
III neseť nesuoť
Przeszły
Pers. Sg. Pl
I nesoch nešechum
II nešeses nešesete
III nešese nešechu
Tryb rozkazujący
II neši nešite
Imiesłów
Act. nesy
Pass. nesen
L nesl
Inf.
nesť
Teraźniejszy
Pers. Sg. Pl
I chvaju chvalimo
II chvalis chvalite
III chvaliť chvajuoť
Przeszły
Pers. Sg. Pl
I chvalech chvajechum
II chvajeses chvajesete
III chvajese chvajechu
Tryb rozkazujący
II chvali chvalite
Imiesłów
Act. chvaja
Pass. chvalen
L chvalil
Inf.
chvaliť
być
Teraźniejszy
Pers. Sg. Pl
I jesm jesm
II ješ jeste
III jesť suoť
Przeszły
Pers. Sg. Pl
I buech bychum
II bueš byste
III by bysa
Przyszły
Pers. Sg. Pl
I budu budemo
II budes budete
III budeť buduoť
Tryb rozkazujący
II buoď buojte
Imiesłów
Act. sy
L buel
Inf.
bueť
Czas przyszły
Pers. Sg. Pl
I jamom jamomo
II jamoš jamote
III jamoť jamuoť