Juwanacki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język juwanacki
juvanåqt hagar
Utworzenie: kebikebij w 2012
Cel utworzenia: na potrzeby conworldu
Używany w (Jotar): Juwanak, Wyspa Raden
Liczba użytkowników (Jotar) 3 752 132
Liczba użytkowników (faktyczna) 2
Sposoby zapisu: alfabet łaciński zmodyfikowany
Typologia: SVO
Klasyfikacja: języki neoiterskie
Status urzędowy
Język urzędowy (Jotar): Juwanak
Język pomocniczy (Jotar): Wyspa Raden
Język mniejszości (Jotar): Wyspa Raden
Oficjalna regulacja: Narodowy Urząd do spraw Kontroli Języka
Kody
Conlanger–1 jvn
Przykład
Modlitwa pańska
Vøter lagem, kergamm bergen är ligåt,

opn ferßel vertü nagsix. Opn bergen vertü jört itar är ligåt imm är ßort. Getåq lagen hevjörn par knirß vantåg oq bjőg lagenem vikorn itar lagen bjőg turißaten. Oq kann immaq par tőkn, bot ßimn lagen gidär kopn.

Transliteracja
Wyter lagem, kergamm bergen er ligaat,

opn ferszel werti nagsiś. Opn bergen werti joort itar er ligaat imm er szort. Getaak lagen hefjoorn par knirsz wantaag ok bjug lagenem wikorn itar lagen bjug

turiszaten.
Lista conlangów