KOMIN

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

KOMIN (Kolejna Ortografia Mająca Idiotyczną Nazwę) - alternatywna ortografia stworzona przez Milyamda.

Dwugłoski

Pierwszym i podstawowym założeniem był estetyczny i oszczędny zapis dwugłosek, a właściwie połączeń [w j] z samogłoskami. Autor ustalił następujące zasady:

 • [j w] przed a e o y oraz po a e o y i u są zapisywane jako i u (częste):
  uadny, ieden, dai, dau, plui, pluu, bii, biu
 • [ji wu], [i] niezmiękczające oraz sylabiczne [i u] po samogłoskach są zapisywane jako ï ü (średnie):
  güvny, akcï, sïnus, Kaïn, uüda
 • [j w] bez towarzystwa innych spółgłosek, jako zmiękczenia oraz w [ju wi ow̃] są zapisywane ì ù (rzadkie):
  kuadì, kuadù, bìuro, ùikend, Radomì

Inne

 • ć dź ś ź są zapisywane jako zmiękczenia odpowiednio t d s z
 • Dla krótkości zapisu zmieniono również w ch rz na v h ż (sz po spółgłoskach bezdźw.)

Przykład

Vidmo kronży po Europie - vidmo komunizmu. Vszystkie potengi starei Europy pouonczyuy sie dla svientei nagonki pszetiv temu vidmu, papież i car, Meternïh i Gizo, francuscy radykauovie i niemieccy policyanti.

Gdie iest taka partïa opozycyina, ktura by niebyua okszyczana za komunistycznoù pszez svyh pszetivnikuv, bendoncyh u vuadzy; gdie iest taka partïa opozycyina ktura by nieżucaua navzaiem pientnuioncego zażutu komunizmu zaruvno bardiei od siebie postempovym pszedstavitielom opozycï, iak i svoïm reakcyinym pszetivnikom.

[...]

Niehai drżoù panuionce klasy pszed revolucioù komunistycznoù. Proletariusze niemaioù v niei nic do stracenia prucz svyh kaidan. Do zdobytia maioù cauy sviat. Protelariusze vszystkih kraiuv, uoncztie sie!