Palawa kani

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Palawa kani - sztuczny język (re)konstruowany w oparciu wymarłe języki Aborygenów Tasmańskich (Palawa). Tworzony jest od roku 1999 przez Theresę Sainty, Jenny Longey i społeczność Palawa.

Gramatyka

Palawa kani jest językiem analitycznym o szyku zdania SVO. Przymiotniki poprzedzają rzeczowniki. Rzeczowniki i przymiotniki nie posiadają liczby, np. nayri kati 'dobry numer, dobre numery'. Negacja poprzedza czasownik, np. putiya makara 'nie zatrzymywać się'.

W tekstach nie używa się wielkich liter, ale nazwy miejsc (np. Kunanyi) użyte w języku angielskim są często kapitalizowane.

Zaimki osobowe

Słowo mapali 'wiele' podwaja się użyte jako sufiks liczby mnogiej niektórych zaimków osobowych i dzierżawczych.

osoba singularis pluralis
1. mina waranta
2. nina nina-mapali
3. nara nara-mapali

Zaimki dzierżawcze

Występują po rzeczownikach, np. milaythina mana 'nasza ziemia (ang. our land)'.

osoba singularis pluralis
1. mana mana-mapali
2. nanya nanya-mapali
3. nika

Zaimki dzierżawcze mogą przyłączać afiksy ruchu, jak choćby -tu 'do, w stronę', np. mana-mapali-tu 'do naszego' albo -ta 'na', np. nika-ta 'na ich'.

Liczebniki

System liczebników jest dziesiętny i regularny. W liczebnikach złożonych akcent pada na pierwszy element złożenia.

  • pama : 1
  • paya : 2
  • luwa : 3
  • wulya : 4
  • mara : 5
  • nana : 6
  • tura : 7
  • pula : 8
  • tali : 9
  • kati : 10

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Palawa_kani