Polish Conlanger Relay V/Esperal

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tekst

- Cero te bene unimportal... – ete sade ete dassača.
- Mens Tepper hablero seriade – Neres dinsatras ete apietonen, vateras – halla ollo benelo sahač bene en non benelo corsalač neresen. Tu inbadviadero par ete semena tudi. Pero maltreterelos nerso ete robuten. Sa bene ete seriadosse?
- Te seriadosse – hablero Kersir – Mens ollos maltreterelos ollonen. Ollos benerelos en tue ete vesses. Valaderelos. Ňu sera ete ekhere nerso ekonom. Ňu sera, da kej maltreterelos ollonen, hablerelos: ”ollo unbene mruherelo!”
- Tepper inseterelo, inmruherelo ete esies en marserelo. Inbenevasederelo ete tue mensens u table.
- Kersir ineherelo.
- Bene, da tu ventelo. Ňu apietera tudi. Ňu momentala apač.

Słowniczek

 • apač – znikać, odchodzić, opuszczać
 • apietač – iść, chodzić
 • apieton – wędrowciec, włóczęga, podróżnik, czasami: gość
 • badviadač – uciekać, opuszczać, zostawić
 • beneč – być
 • benevasedač – opierać
 • cene – przecież
 • corsalač – podejrzewać (kogoś)
 • da – że, iż
 • dassa – czas
 • dinsatrač – przyjmować (np.: gościa)
 • ehač – wzdychać
 • ekhere – kaszlący, kaszel
 • ekonom – ekonom
 • en – i, także, oraz, a
 • ete – rodzajnik nieokreślony
 • hablač – mówić
 • halla – jak
 • importal – ważny
 • kej – kiedy, wtedy, gdy
 • maltretač – maltretować, bić, tu: chłościć
 • marsač – zmarszczyć brwi, zrobić marsową minę
 • mens – ale, lecz
 • mensen – ręka, czasami: łokieć
 • mruhač – mrugać
 • nerso – nasz
 • par – z, od, dla
 • pero – podobno, ponoć
 • robouten – robotnik, pracownik, niewolnik, sługa
 • sa – czy
 • sač – widzieć, oglądać
 • sade – strata
 • sahač – zachowywać się
 • semen – pole
 • seriade – serio, naprawdę, poważnie
 • seriadosse – prawda
 • setač – siadać
 • table – stół
 • te – rodzajnik określony, używany także, jako to np.: to on
 • tudi – dziś, dzisaj
 • tue – dwa, dwojgo, dwoje
 • u – o (coś)
 • valadač – wahać się
 • vaterač – czekać
 • ventač – chcieć, czasami: móc
 • vesse – miejsce

Gramatyka i inne

Język jest do bólu regularny.

Zaimki osobowe

 • Ňu – Ja
 • Tu – Ty
 • Ole – Ono
 • Ollo – On
 • Olla – Ona
 • Neres – My inkl.
 • Nerejos – My eks.
 • Vu – Wy
 • Olles – One (r. nijaki)
 • Ollos – Oni
 • Ollas – One (r. żeński)

Zaimki te odmieniają się przez przypadki tak, jak rzeczowniki. Na przykład: Tu – ty, Tulu – tobie

Deklinacja

Wyraz odmieniamy poprzez odpowiednie sufiksy lub prefiksy:

 • Mianownik: –
 • Dopełniacz: -a
 • Celownik: -u
 • Biernik: -en
 • Miejscownik: a-
 • Ablatyw: o-

Jeśli wyraz kończy się samogłoską w sufiksie dodajemy najpierw –l, a w prefiksie –l po, jak przykładowo – tu/ty, ale tulu/tobie oraz ouva/krowa alouva/(o) krowie. Gdy jednak wyraz ma w ostatniej/pierwszej sylabie ‘l’, to zmieniamy ‘l’ na ‘n’, jak na przykład: ollo/on, ale ollonu/mu oraz anollo/(o) nim

Liczby

Liczbę mnogą tworzymy poprzez sufiks –s

Czasowniki i czasy

Przykład – ruhač/wierzyć:

 • Ňu ruha
 • Tu ruho
 • Ole ruhe
 • Ollo ruhelo
 • Olla ruhela
 • Neres ruhas
 • Nerejos ruherejos
 • Vu ruhos
 • Olles ruhes
 • Ollos ruhelos
 • Ollas ruhelas

Czasy

Czas teraźniejszy: czasownik + osoba

ruha – wierzę

Czas obecny: czasownik -/momentalač + osoba + czasownik w bezokoliczniku

momentala ruhač – teraz wierzę (w tym czasie oznacza wł. modlić się)

Czas przeszły: czasownik +er + osoba

ruhera – wierzyłem

Czas przyszły: czasownik być/beneč + osoba + czasownik w bezokoliczniku

bena ruhač – będę wierzył

Cała reszta

przymiotnik negujemy poprzez przedrostek –un, zaś czasownik i rzeczownik poprzez słowo przeczące ‘non’ – unruhe/niewierzący; non ruha/nie wierzę; ete unruh/niedowiarek.

Rodzajnik stawiamy przed każdym rzeczownikiem, prócz imion i zaimków osobowych.