Polish Conlanger Relay V/Nienacki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tekst

"Sa ki igot, degne bezet."
Vañ Tepperet jańmemmi surmale: "Oñ met loj luvsima, id tañma, sammi it polsimtinu, ni oñ me ki hońńomtinu. Dot meppiv bavle lessumle. It surnet, oñ mer hazsilut ñazdasnetnu. Sat tekut?"
"Sat tekut." Kersiret surmale. "Vañ oñ it i ñazdasmale. Oñ it go taha simle. Oñ it ziśbumle. Met id salmale, oñ it i dasmale, sav oñ it id surmale: It ki lezzabmati."
Tepperet zuńgumle, lezzabmale, i ñurut vujtamle. It ijviv i oñ ñervo tapmale.
Kersiret tihhuhmale. "Dot sa miltat. Met meppiv suma, kav lessuma."

Słownik

 • bavlet · pole
 • bezet · czas
 • dasat · bić
 • degat · stracić
 • dot · ty
 • got · dwa
 • hazsilut · robotnik
 • hońńot · podejrzewać
 • idat · ono, to
 • igot · ważne
 • ijvit · stół
 • it · on, ona, ono
 • jańmet · poważny
 • kav · teraz
 • ki · nie
 • lessut · odejść
 • lezzabot · mrugać
 • lojet · wędrować
 • luvsit · przyjąć
 • meppit · dzisiaj
 • merat · mój
 • met · ja
 • miltat · chcieć
 • ni · i
 • nazdasat · chłostać
 • nervot · łokieć
 • nurut · twarz
 • on (liczba mnoga, przedimiennie)
 • polsit · zachowywać się
 • salot · widzieć
 • sat · to
 • sit · być
 • surat · mówić
 • sut · iść
 • tahat · miejsce
 • tanit · czekać
 • taput · kłaść
 • tekut · prawdziwy
 • tihhuhet · wzdychać
 • van · a, ale
 • vujtat · zły, groźny
 • ziśbut · wahać się
 • zuńgut · siedzieć

Deklinacja

 • -Vt - mianownik
 • -(V) - dopełniacz
 • -(V)le - ablatyw
 • -(V)ti - celownik
 • -V - inessyw
 • -Vv - adessyw
 • -Vmmi - instruktyw

Dopełniacz ma dosyć zastosowań:

 • jako zwykły dopełniacz
 • jako obiekt czasownika
 • jako forma przymiotnika, imiesłowu, zaimka, liczebnika określająca inny wyraz (np. duży dom, siedzący człowiek, ten kot, dwa ptaki)

Adessyw jest używany też jako określenie czasu, również z zaimkami.

Koniugacja

 • -Vt - czas ogólny
 • -(V)ma - czas teraźniejszy
 • -(V)m(a)le - czas przeszły
 • -(V)m(a)ti - czas przyszły
 • -(V)mat - gerund


 • -Vt - strona czynna
 • -(V)net - strona bierna
 • -(V)ut - strona odbiorcza
 • -(V)ket - strona sprawcza


 • forma czasu ogólnego służy również jako imiesłów
 • czasowniki w zdaniach podrzędnych mają końcówkę -nu i są wywoływane przez zaimek itat
 • zero copula obowiązkowa
 • końcówka strony sprawczej po spółgłosce powoduje jej geminację