Polish Conlanger Relay V/Piąty

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tekst

- Na hongu'u ikgax ihag. - Tepper detu raruwuv - Gisdo xemapsi ngokiku, gisdo a'udot, du wa'a katdite'a ru'o, ur wa'a abmepufvu'a gisdo. Mero pehdet re naw ngemof egix. Hingome gibe'hud vuvkas gude mero!
- Hingome abigxe. - Kersir detu - Ufo senu giba'hud weha, ur anu weha hadedit askatef ngomo'a, ur anu weha gadatutes kuprifva, ur anu weha sedagatxu ngimafoduke ngoxisi. Gesto adkiteg, du senu gabedtud senu, anu kungopamuw a'a detu, du wa'a "xadidutut arkatuv".
Tepper eddut, ur wa'a bagudvewtu, ur wa'a paduttamanu, wa'a oda'utket new'a gokongmi'a rongumaw.
Kersir kadsudret.
- Ru'o. Anu mero a'idto, gesto ngodite'a eruv. Gesto adtaruvuw eruv.

Słowniczek

Rdzenie

 • CV'o: dobro
 • CVmapCi: przyjmowanie (np. gościa)
 • CaCu: mowa
 • CarVwuC: powaga
 • CeCVf: pole
 • CiCafVduke: ekonom (taki folwarczny)
 • CuCo'a: miejsce
 • V'aC: czas
 • V'iCto: chęć
 • V'uCoC: oczekiwanie
 • VCCaruvuw: zniknięcie
 • VCkeCag: widzenie
 • VdCut: siadanie
 • VkCaC: strata
 • aCkatVC: niepoprawność
 • abVCCe: prawda
 • abmVCoC: podejrzenie
 • bVguCvawCo: mrużenie oczu
 • eCVC: dziś, teraz
 • gVbaCCud: chłosta
 • gVkoCCe: ręka
 • gaCaCutVs: wahanie
 • hVdaCeC: stanie
 • hiCVCe: (zaimkopodobne coś odnoszące się do poprzedniego czasownika)
 • hoCVCu: coś nieważnego
 • kVdsoCraC: westchnienie
 • kVpCifCa: długość
 • kVtCeCa: zachowanie
 • kuCVpaCuw: pan (właściciel niewolnika)
 • ngoCiCV: chodzenie, wędrówka
 • oCa'utkVC: opierać
 • pVhCaC: ucieczka
 • paCutCamVnu: (nieustępliwy wyraz twarzy, także mars)
 • rVCuCaw: stół
 • seCVgaCxu: kaszel
 • vVvCat: praca
 • xVCidoCut: mrugnięcie

Opończe

 • a-d-t: czasownik "normalny"
 • e-d-n: osoba poddawana czynności
 • e-p-p: czasownik kauzatywny
 • e-s-f: przymiotnik
 • e-x-s: czasownik "robiąc coś"
 • i-'-h: czasownik potencjalny (coś mogło się stać)
 • i-g-x: pojęcie abstrakcyjne
 • o-ng-m: pozostałe rzeczowniki
 • u-k-k: osoba wykonująca czynność
 • u-r-v: przysłówek

Zaimki (odmieniają się jak rzeczowniki)

 1. gesto
 2. mero
 3. wa'a
 4. senu

Czwarta osoba oznacza kogoś bliżej nieokreślonego.

Słowa wolnostojące

 • anu - ponieważ
 • du - że, jak
 • gude - wokół
 • naw - przedimek określony (odmienia się przez liczby i przypadki)
 • re - z
 • ufo - ale
 • ur - i, także

Gramatyka

Struktura sylaby to (C)V(C).
Zbitki nosowa+zwarta są niedozwolone, rozbija się je przez wstawienie do środka /e/.
Dwie samogłoski pod rząd też są niedozwolone, rozbija się je przez /ʔ/.

Język jest SVO.

Czasownik "być" nie występuje, zamiast tego używane są dwa rzeczowniki w mianowniku ("coś1 jest czymś2" = "coś1 (jest) coś2").
Czasowniki neguje się poprzez lenicję ostatniej spółgłoski, mutację ostatniej samogłoski i dodanie sufiksu -v(u).
Czas przeszły powstaje poprzez mutację dwóch ostatnich samogłosek.
Czas przyszły - poprzez jw. i sufiks -a.

Przypadki:

 • mianownik
 • dopełniacz - lenicja przedostatniej spółgłoski

Liczby:

 • pojedyncza
 • podwójna - mutacja przedostatniej samogłoski, -'a
 • mnoga - mutacja przedostatniej samogłoski, lenicja ostatniej spółgłoski

Lenicja:

 • p t k ' > b d g ' > f s x h > v r w h > 0
 • m n ng > 0

Mutacja samogłoskowa:

 • a > e > i
 • o > u