Polish Conlanging Relay III/Jakiś język zabojada

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tekst

Ü mBorasz tem, ak gnü töm taakenott.
Ta vharin, akno tün ü mDakasz jauan töm ta fharkün, a fhukinü tamej.
Tolo, ü mBorasy tem, ak gnü mür on, ak abhlöönü töm tot.
Tak, ü mGarasy tem ta taxken tömon.

Słowniczek

 • ak - że
 • töm - mężczyzna
 • ta + lenicja - w
 • ta - na
 • fark - armia
 • daka - kończyć
 • mora - myśleć
 • jau - służba
 • fukin - oświadczać się
 • g- - być
 • löön - lubić, uwielbiać
 • tün - gdy
 • akno - potym, potem
 • tem - kobieta
 • taaken - dziwność, dziwy
 • tolo - jednakże
 • mür - powód
 • ab + lenicja + czasownik - nie-
 • tot - rozmawiać
 • tak - ostatecznie
 • gara - zgadzać się
 • taxk - propozycja

Ortografia

 • m+C - nazalizacja
 • c+h - lenicja

Gram gramatyki

Deklinacja

Wszystkich deklinacji nie chce mi się pisać, więc musi ci wystarczyć ten ogólny wzór :P(jakbyś miał jakieś wątpliwości to napisz):

N. ----
G. an/on/Vn
D. ej
Abl. ün/ön

Koniugacja

Tak samo jak powyżej nie chce mi się tego całego syfu pisać xD

Tryb jedynie dokonany.

Czas teraźniejszy:

lp
1. -tü
2. -lö
3. -nü
lm
1. -tmu
2. -tt(ale nie -ott!)
3. -a/ö

Czas przyszły:

Końcówki jak w czasie teraźniejszym + na początku element(partykuła?) wywołujący lenicję

Czas przeszły dokonany:

lp
1. -to
2. -m
3. -sz
lm
1. -jö
2. -tök
3. -k

Czasownik poprzedza element ü wywołujący nazalizację.

Czas przeszły niedokonany:

Czasownik być z końcówkami czasu przeszłego + czasownik z końcówkami czasu przeszłego.

-ott tworzy przymiotnik odrzeczownikowy(czy jak to się tam nazywa :))