Polski Conlanging Relay VI/Tezeński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tekst

Sa, ñoror-se bewa rišef?
Allohōre ili čab, añe ieraum āl čab.
Sa, onierom-se ieōw alman?
Ili piēm-di wašē: urlauhom sirra āl!
Sa, piwiem-se silorē čab
Solma rēkom cirintan? Añe durikiefor iw-oī,
Bewa-oī rišef.
Mieril walhor,
Mieril ajalair-āhie,​
Ahān onieror torran-ña alōri um,
Orō iw, añe ñoror pīcom-oī ewor.
Ili ebwielum-ro uman, surabi cirinta,​
Surabi, añe rēkom uman, añe iepōror ālan iw-oī,
Bewa-oī rišef.

Słownictwo

 • -āhie — przez
 • -di — (tryb warunkowy)
 • -lō — do
 • -ña — być (czymś)
 • -oī — w
 • -ro — (tryb warunkowy)
 • -se — (tryb spekulatywny)


 • ahān — chociaż
 • ajalair — maska
 • allohōr — kłamstwo
 • alme — oni
 • alōri — trochę
 • añe — (partykuła podrzędna)
 • āl — my (ja i ty)
 • bewa — strona
 • čab — każdy, wszyscy
 • cirinta — rzeczywisty
 • durikief — ukrywać
 • ebwiel — wpuszczać
 • ew — ty
 • ieōw — pogrzebać
 • iepōr — czekać
 • ierau — zaprzeczać
 • ili — to
 • iw — tamto
 • mieri — widzieć (grupa 2c)
 • ñora — być, istnieć
 • onier — móc
 • orō — prawda (grupa 3)
 • pīcom — serce
 • piē — powiedzieć
 • piwie — znaleźć
 • rēk — czuć
 • rišef — inny
 • sa — co
 • sirra — (emfatyczne)
 • solma — aby
 • surabi — ciepło (grupa 4)
 • šilore — powód
 • torran — niewyraźny
 • um — to
 • urlauh — mylić się
 • walhor — nikt
 • wašē — nigdy

Jeśli nie podano inaczej, rzeczowniki i czasowniki należą do grup 1, 2a i 2b w zależności od zakończenia wyrazu.

Gramatyka

Rzeczowniki

Grupa 1 2a 2b 3 4
N.sg - - - - -i
G.sg -or -r ¹ -r -ōr -ir
A.sg -an -n ² -n -ān -in
N.pl -e -e -e †
G.pl -ur ~ūr -ur -ūr -ur †
A.pl -an ~ān -an -ān -an †

Grupa 1 – wyrazy zakończone spółgłoską

Grupa 2a – wyrazy zakończone monoftongiem

¹) przed -r samogłoski a ā e ē przechodzą w o ō u ū
²) przed -n samogłoski e ē i ī u ū przechodzą w a ā e ē o ō
W liczbie mnogiej samogłoska jest zastępowana przez końcówkę.

Grupa 2b – wyrazy zakończone dyftongiem

W G.pl au āu zmieniają się w āur āūr.

Grupa 3

Samogłoska jest skracana przed końcówką.

Grupa 4

†) Zachodzi mutacja:
 • m n → ñ
 • p t f → č
 • s → š
 • b d w → r (między samogłoskami), š (wszędzie indziej)

Czasowniki

Grupa 1 2a 2b 2c 3
1sg -an -n -ān
2sg -um ~ūm⁴ -um ~um † -ūm
3sg a. -al -l -āl
3sg i. -or -r -ōr
1pl in. -om -m -ōm
1pl ex. -ōm ~iem² -im ~aim † -ōm
2pl -if¹ -f -çif
3pl a. -ī¹ ~iē ~āi † -çī
3pl i. ~iē
impers. -ief ~ief² -af ~af † -iēf

Grupa 1 – wyrazy zakończone spółgłoską

¹) h k zmieniają się w c j

Grupa 2a – wyrazy zakończone samogłoską oprócz ie iē

²) długie samogłoski i dyftongi dają ~iēm ~iēf
³) wydłużenie samogłosek; a ā e ē zmieniają się w o ō u ū
⁴) ai au zmieniają się natomiast w aium āum
przed -r -m samogłoski a ā e ē przechodzą w o ō u ū
przed -n -l samogłoski e ē i ī u ū przechodzą w a ā e ē o ō

Grupa 2b – wyrazy zakończone ie iē

Grupa 2c

†) Zachodzi mutacja:
 • m n → ñ
 • p t f → č
 • s → š
 • b d w → r (między samogłoskami), š (wszędzie indziej)

Grupa 3

Samogłoska jest skracana przed końcówką.