Prawo Siemoroda

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prawo Siemoroda jest to reguła opisująca zależność, występującą u ludzi uczących się wielu języków słowiańskich. Opiera się ona na znacznym podobieństwie różnych języków słowiańskich pod względem leksyki, fonetyki, czy gramatyki. W oryginalnym sformułowaniu brzmi ono następująco:

Osoba znająca jeden język słowiański na poziomie rodzimomówcy, ucząca się n-tego kolejnego języka, potrzebuje do biegłości 1/n pracy.

Przykładowo więc, osoba, której rodzimym językiem jest język polski, a włada też językiem rosyjskim na poziomie C1, na naukę języka serbskiego będzie potrzebować tylko 2/3 wysiłku, jaki był włożony w naukę języka rosyjskiego. Działanie tego prawa jest często potwierdzane subiektywnymi odczuciami uczących się języków słowiańskich.