Słownik:Azeński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
amz ᚪᛗᛏ • [amz] • rdzeń: n.d. • 1. dużo, wiele; 2. znaczny; 3. (jako prefiks) nad-, arcy-
bornī ᛒᛟᚱᚾᛁ • [ˈbor.ni] • rdzeń: b-r • 1. kochać; 2. kochanie
bthām ᛒᚦᚪᛗ • [bθ̬ɑːm] • rdzeń: b-th-m • 1. moc; 2. potęga
bthurnī ᛒᚦᚢᚱᚾᛁ • [ˈbθ̬ɯr.ni] • rdzeń: b-th-r • 1. wiązać; 2. łączyć; 3. wiązanie; 4. łączenie
bthūlfnī ᛒᚦᚢᛚᚠᚾᛁ • [ˈbθ̬uːlf.ni] • rdzeń: b-th-l-f • 1. zapominać; 2. zapomnienie
chend ᛢᛖᚾᛞ • [t͡ʂend] • rdzeń: ch-nd • 1. przejście; 2. przełęcz
chun ᛢᚢᚾ • [t͡ʂɯn] • rdzeń: n.d. • 1. więc; 2. tak, w ten sposób
chūndnī ᛢᚢᚾᛞᚾᛁ • [ˈt͡ʂuːnd.ni] • rdzeń: ch-nd • 1. iść; 2. chodzenie, przejście
donznī ᛞᛟᚾᛏᚾᛁ • [ˈdonz.ni] • rdzeń: d-nz • 1. umierać; 2. umieranie
falz ᚠᚪᛚᛏ • [falz] • rdzeń: f-l-z • nie
futundnī ᚠᚢᛉᚢᚾᛞᚾᛁ • [fɯˈtɯnd.ni] • rdzeń: f-t-nd • 1. gonić; 2. gonienie
īrkungth ᛁᚱᚳᚢᚾᚶᚦ • [ˈiːr.kɯŋθ] • rdzeń: k-n-g-th • 1. noc; 2. nocne niebo
kagrūmznī ᚳᚪᚶᚱᚢᛗᛏᚾᛁ • [kaˈgruːmz.ni] • rdzeń: k-g-r-mz • 1. wiedzieć, znać; 2. znanie, wiedzenie
tha ᚦᚪ • [θə] • rdzeń: n.d. • 1. i; 2. a
thudurnī ᚦᚢᛞᚢᚱᚾᛁ • [θɯˈdɯr.ni] • rdzeń: th-d-r • 1. biec; 2. bieganie
ur ᚢᚱ • [ɯr] • rdzeń: n.d. • jako
zel ᛏᛖᛚ • [zel] • rdzeń: z-l • 1. miasto; 2. (arch.) wieża
zili ᛏᛁᛚᛧ • [ˈzi.lʲ] • rdzeń: z-l • 1. wysokość; 2. wysokie miejsce
zilī ᛏᛁᛚᛁ • [ˈzi.li] • rdzeń: z-l • wysoki
zolnī ᛏᛟᛚᚾᛁ • [ˈzol.ni] • rdzeń: z-l • 1. rosnąć; 2. wzrastać
zōra ᛏᛟᚱᚪ • [ˈzɔː.ra] • rdzeń: z-r • niebo
zūnd ᛏᚢᚾᛞ • [zuːnd] • rdzeń: z-nd • 1. dzień; 2. dzienne niebo