Słownik:Język murski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • dankú/denkí - być
 • jenje - jeszcze, wciąż
 • ka - INS
 • kapār - piękny
 • kwada tātau - dziecko (wiek)
 • kwerke - spać
 • mar ngātra - podłoga
 • mēne - 2s
 • mer dengwe - książka
 • mer kētre - lawa
 • na/ne - ACC
 • ngei - 1s
 • nrē - PERF
 • nre hēme - jedzenie
 • nrē-mei - wróg
 • nyu/nyi - POSS
 • pāmar - ciąć
 • rakwa - dawać
 • rauba - widzieć
 • ru - DAT
 • ta kauma - mężczyzna
 • ta kurha - zabawka
 • ta padru - wilk
 • tar- - przez-
 • tar-paamar - przecinać
 • te nyēmer - ojciec
 • te wimpi - kobieta
 • theye - rysować
 • wa pau - ręka
 • wa traku - miecz
 • -yunga/-winga - strona bierna
 • peike - myśleć, uważać
 • gau/jei - co; że, iż
 • tēger - pewny, bezpieczny
 • -wan/yen - negacja orzeczenia
 • tēgeryen - niepewny, niebezpieczny
 • dau/dei - dużo, bardzo
 • ngaba - 3 (liczebnik)
 • kwada ngāmu - pierścień
 • ta traupu - król
 • mer drebe - stopa; pod (rzeczownik relacyjny)
 • drayar - niebo
 • tēme - lud, populacja, pospólstwo
 • er - spotkanie, rozmowa; narada; (na podstawie tēmer) kraj, państwo
 • tēmer - republika, demokracja
 • mer ēe - ziemia, ląd
 • mar aua - morze, ocean
 • ta rāba - słońce
 • mar maya - drzewo
 • nra - wiatr
 • kwede min - dziecko (rodzina)
 • kanru - mały
 • nre yeme - woda
 • mar nhuma - dzban, naczynie
 • te peri - ptak
 • mer tere - chmura
 • mar taga - tęcza
 • ta maupu - zwierzę dającego mleko, do ustalenia jakie
 • mer teike - góra
 • kwada paumu - kwiat
 • mer pairu - droga
 • mar - głowa
 • wa yanha - oko
 • te ketri - pies
 • mar wara - fala
 • kwede nēbe - gwiazda
 • wa/mar ngau - usta
 • ngau - mówić
 • mar ngauma - język, mowa
 • kwede nike - zachód słońca
 • mer nike - zachód (kierunek, strona świata)
 • te ngedre - wąż
 • kwede rēpi - blask
 • rēpi - błyszczeć
 • drāmu - spać
 • kwada drāmu - sen, marzenie senne
 • mar mar drāmu - łóżko
 • mar dagu - miasto
 • paura - prosić
 • mar purma - prośba
 • paura-mu (+ DAT) - pytać (kogoś)
 • mar pauramuma - pytanie
 • -mu/-mi - REFL
 • kāwa - 7 (liczebnik)
 • wa/mar tau - arch. głowa; rozum, rozsądek
 • we leien - serce
 • mar kárai - czerwień
 • mer mernēe - kolor niebieski
 • mar kāda - zieleń