Słownik:Szebaski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 1. adjenje [adʒəɲə], ádnje [a:dʒɲə] - wtedy
 2. adjeźe [adʒəʑə], ádjźe [a:dʒʑə] - tam
 3. ą - na
 4. Ągel - Anglik
 5. Ąglinu - Anglia
 6. Ąglje - po angielsku
 7. báź [bˠa:ʑ] - cztery
 8. bje - oba, oboje
 9. bjenj - pięć
 10. bulir - chcieć
 11. ce - czy
 12. celje - ile
 13. cenje - kiedy
 14. ceźe - gdzie
 15. dej [dˠəj]
  1. dj- [dj] - dwa
  2. dj- [dʒ] - taki
 16. díc - dziesięć
 17. dje - tak
 18. djedaje - dziś
 19. djelje - tyle
 20. djenje - teraz
 21. djeźe - tu
 22. du - to
 23. dźi [dʑi] - trzy
 24. ej - ktoś
 25. el - on
 26. en - nikt
 27. Et - Pan
 28. fir [firˠ ~ pfirˠ] - jechać
 29. gedjej [gədʒəj] - dobry
 30. gvir [gvʲirˠ] - iść
 31. haj - hej
 32. halu - halo
 33. ir [irˠ] - być
 34. į [ĩ]
  1. w
  2. jestem, jesteśmy
 35. je - ktoś
 36. ju - coś
 37. ke - kto
 38. kelpák - winny, winowajca
 39. kelpu [kəɫpˠu] - wina
 40. kśiatu lągu [kɕiãtˠu ɫãgu] - język sztuczny
 41. ku - co
 42. la - ona
 43. látjej - ostatni
 44. lągu [ɫãgu] - język
 45. le - oni, one
 46. liźįdu - legenda
 47. lu - ono
 48. matra - matka
 49. meiźe - więcej, bardziej
 50. meítje - najwięcej, najbardziej
 51. meje - dużo, bardzo
 52. mjej - nasz
 53. mjenjej - mały
 54. mu - ja
 55. mudjepjeku [mudʒəpʲəku] - zmiana
 56. - my
 57. múj - mój
 58. mviźe - więcej, bardziej
 59. mvítje - najwięcej, najbardziej
 60. mvje - dużo, bardzo
 61. namir - nazywać
 62. namu - imię, nazwa
 63. ne - nikt
 64. nibjej - nowy
 65. nje - nie
 66. njenje - nigdy
 67. njeźe - nigdzie
 68. nu - nikt
 69. núnj - dziewięć
 70. pater - ojciec
 71. pátje - szybko
 72. pátjej - szybki
 73. prące [prãcə] - dlaczego
 74. prądje [prãdʒə] - dlatego
 75. pśi [pɕi] - przed
 76. pśidaje [pɕidajə] - wczoraj
 77. pśidjenje [pɕidʒəɲə] - przed chwilą
 78. pśizįtir [pɕiʒĩtʃir] - przedstawiać
 79. puce, púc - po co
 80. pudje, púdj - po to
 81. Pulinu - Polska
 82. Pulje - po polsku
 83. purźibir [pˠurʑibʲirˠ] - przebaczyć
 84. púdaje - jutro
 85. púdjenje - za chwilę
 86. Púl [pˠu:ɫ] - Polak
 87. pvir [firˠ ~ pfirˠ] - jechać
 88. (nitju) sajtu - strona internetowa
 89. se - wszyscy
 90. sípj - siedem
 91. sísj [ʃi:ʃ] - sześć
 92. sjedaje - codziennie
 93. sjenje - zawsze
 94. sjeźe - wszędzie
 95. sluvje - powoli
 96. spisjaljej - specjalny
 97. su [sˠu] - wszystko
 98. śibinu [ɕibʲinˠu] - niebo
 99. śítuźu [ɕiːtˠuʑu] - historia
 100. Ta [tˠa] - Pani
 101. tu [tˠu] - ty
 102. [tˠu:] - wy
 103. vánj [vˠa:ɲ] - jeden
 104. vezaka - użytkowniczka
 105. vezák - użytkownik
 106. vezir - używać
 107. úc [u:c] - osiem