Słownik:Tarejski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


ⲁⲅⲁⲙ agam  / ˈɑ.ɣɑm̥ / •  rzecz. r.m. pl ⲁⲅⲁⲙⲁ agama jezioro
ⲁⲇⲁⲙ adam  / ˈɑ.ðɑm̥ / •  przym. prosty
ⲁⲙⲩ amu  / ˈɑ.mu / •  przyim. z, razem z
ⲁⲛⲇⲣⲁⲛⲟ andrano  / ɑndˈrɑ.no̞ / •  rzecz. r.ż pl ⲁⲛⲇⲣⲁⲛⲟⲩⲁ andranowa kaplica
ⲁⲛⲥⲁ ansa  / ˈɑn.sɑ / •  rzecz. r.ż. sing. tant. deszcz
ⲁⲧⲉϥ atef  / ˈɑ.te̞f / •  rzecz. r.n pl ⲁⲧⲉϥⲁⲧ atefat wzgórze
ⲁϩ ah  / ɑɣ / •  part. tak (partykuła twierdząca)
ⲁϩⲁⲛ ahan  / ˈɑ.ɣɑn̥ / •  przym. żółty

ⲃⲁ ba  // •  przyim. 1. (+ DAT/ABL) w, do, do wewnątrz; 2. (+ ACC) w, wewnątrz
ⲃⲁⲓⲛⲓ baini  / ˈbæ.ni / •  rzecz. r.ż pl ⲃⲁⲓⲛⲓⲇⲓ bainidi 1. środek, wnętrze; 2. środek, centrum
ⲃⲁⲗⲁⲧ balat  / ˈbɑ.lɑt / •  rzecz. r.ż pl ⲃⲁⲗⲁⲧⲁⲧ balatat 1. dama, pani; 2. hist. królowa
ⲃⲓⲛ bin  / bin̥ / •  przym. zły

ⲇⲁϩⲉⲛⲧ dahent  / ˈdɑ.ɣe̞n̥t / •  rzecz. r.ż. pl ⲇⲁϩⲉⲛⲧⲁⲧ dahentat góra

ⲉⲛⲧⲁ enta  / ˈe̞n̥.tɑː / •  przyim. 1. (+ DAT/ABL) na (wskazuje kierunek zmiany położenia); 2. (+ DAT/ABL) na, do, w kierunku, w stronę (wskazuje kierunek ruchu); 3. (+ ACC) na (wskazuje miejsce położenia)
ⲉⲡⲉⲣⲩⲥ eperus  / e̞ˈpe̞.rus / •  rzecz. r.m. pl ⲉⲡⲉⲣⲩⲓⲩ eperuyu lub ⲉⲡⲉⲣⲩⲛⲧ eperunt pył, kurz
ⲉⲣⲧⲁⲛ ertan  / ˈe̞r.tɑn̥ / •  przym. niebieski

ⲊⲤ

ⲍⲁⲩⲁ zawa  / ˈzɑ.wɑ / •  czas. IVu puchnąć
ⲍⲁⲫ zaph  / zɑpʰ / •  czas. pchać
ⲍⲟⲣⲁ zora  / ˈzo̞.rɑ / •  rzecz. r.ż. sing. tant. niebo
ⲍⲩⲙⲁⲗ zumal  / ˈzu.mɑl / •  czas. I śpiewać

ⲑⲁⲙⲁⲧ thamat  / ˈtʰɑ.mɑt / •  rzecz. r.ż. pl ⲑⲁⲙⲉⲧⲁ thameta morze

ⲓⲁⲇⲁ yada  / ˈjɑ.ðɑ / •  rzecz. r.ż. pl ⲓⲁⲇⲁⲇⲓ yadadi rzeka
ⲓⲁⲙⲩ yamu  / ˈjɑ.mu / •  przym. czerwony
ⲓⲃⲁⲧⲩ ibat  / iˈβɑ.tu / •  przym. wschodni
ⲓⲃⲉⲧ ibet  / ˈi.βe̞t / •  rzecz. r.m. sing. tant wschód (kierunek)
ⲓⲉⲛⲓⲙ yenim  / ˈje̞.nim̥ / •  przym. suchy
ⲓⲙⲉⲛⲥⲩ imensu  / iˈme̞n.su / •  przym. zachodni
ⲓⲙⲉⲛⲧ iment  / ˈi.me̞n̥t / •  rzecz. r.m. sing. tant zachód (kierunek)
ⲓⲛⲅⲁⲡ ingap  / ˈin.gɑp / •  rzecz. r.ż. pl ⲓⲛⲅⲁⲡⲁⲧ ingapat chmura
ⲓⲛⲉⲧⲩ inetu  / iˈne̞.tu / •  przym. gładki
ⲓⲧⲣⲓ itri  / ˈit.ri / •  rzecz. r.ż. pl. ⲓⲧⲣⲓⲇⲓ itridi gwiazda
ⲓⲩⲣⲁϩ yurah  / ˈju.rɑɣ / •  czas. ciągnąć

ⲕⲁⲑⲓⲇ kathid  / ˈkɑ.tʰit / •  czas. wiązać
ⲕⲉⲙⲩ kemu  / ˈke̞.mu / •  przym. czarny
ⲕⲉⲣⲙⲓⲥ kermis  / ˈke̞r.mis / •  rzecz. r.ż. sing. tant. popiół
ⲕⲟⲅⲟⲣⲩ kogoru  / ko̞ˈɣo̞.ru / •  przym. tajemniczy
ⲕⲟϯⲗⲩ kollu  / ˈko̞.lːu / •  przym. okrągły
ⲕⲩϣ kush  / kuʃ / •  rzecz. r.m. pl ⲁⲕⲩϣⲓ akushi droga

ⲗⲁⲅⲁϩ lagah  / ˈlɑ.ɣɑɣ / •  czas. grać (na instrumencie)

Ⲙⲁⲃ Mab  / mɑp / •  rzecz. r.ż. sing. tant. Kyon
ⲙⲁⲃ mab  / mɑp / •  rzecz. r.ż. sing. tant. 1. ziemia, grunt; 2. ziemia, gleba
ⲙⲁⲓⲗⲩ mailu  / ˈmæ.lu / •  przym. zgniły, zepsuty
ⲙⲁⲗⲁⲭ malakh  / ˈmɑ.lɑkʰ / •  czas. I bawić się
ⲙⲁⲛⲩⲥ manus  / ˈmɑ.nus / •  rzecz. r.m. pl ⲙⲁⲛⲓⲩ manyu a. ⲙⲁⲛⲩⲛⲧ manunt liczba
ⲙⲁⲡⲧⲩ maptu  / ˈmɑp.tu / •  przym. nowy
ⲙⲁⲩⲁ mawa  / ˈmɑ.wɑ / •  rzecz. r.ż. sing. tant. woda
ⲙⲉⲛ men  / me̞n̥ / •  czas. liczyć
ⲙⲏⲣ mîr  / mɨr / •  rzecz. r.m pl ⲙⲓⲣⲁ mira człowiek
ⲙⲓⲗⲩ milu  / ˈmi.lu / •  przym. pełny, pełen
ⲙⲟⲗⲁ mola  / ˈmo̞.lɑ / •  rzecz. r.m. pl ⲙⲟⲗⲁⲇⲓ moladi lub form. arch. ⲙⲟⲗⲁϩⲁ molaha ogień

ⲛⲁⲇⲁⲛ nadan  / ˈnɑ.ðɑn̥ / •  przym. 1. o osobie głuchy; 2. o narzędziu tępy
ⲛⲁⲡⲩ napu  / ˈnɑ.pu / •  przym. mokry
ⲛⲁϥⲣⲩ nafru  / ˈnɑf.ru / •  przym. 1. dobry (moralnie); 2. dobry, zdatny
ⲛⲉⲙ nem  / ne̞m̥ / •  spój. i, a
ⲛⲉϥⲧ neft  / ne̞ft / •  rzecz. r.ż. pl ⲛⲉϥⲧⲁⲧ neftat wiatr
ⲛⲱⲧ nût  / nʉt / •  rzecz. r.ż. pl ⲛⲟⲧⲁ nota noc

ⲟϩⲓⲥ ohis  / ˈo̞.ɣis / •  rzecz. r.ż. pl ⲟϩⲓⲓⲩ ohiyu lub ⲟϩⲓⲛⲧ ohint księżyc

ⲡⲁⲗⲁⲛ palan  /ˈpɑ.lɑn̥ / •  przym. brudny
ⲡⲁⲣⲁⲙ param  / ˈpɑ.rɑm̥ / •  rzecz. r.m. pl ⲡⲁⲣⲁⲙⲁ parama 1. imię, miano; 2. nazwa
ⲡⲁⲣⲥⲁⲛ parsan  / ˈpɑr.sɑn̥ / •  przym. zielony
ⲡⲉϩⲉϥ pehef  / ˈpe̞.ɣe̞f / •  przym. południowy
ⲡⲉϩⲉⲙ pehem  / ˈpe̞.ɣe̞m̥ / •  rzecz. r.m. pl ⲡⲉϩ(ⲉ)ⲙⲁ peh(e)ma 1. dzień, jasna część doby
ⲡⲉϩⲩ pehu  / ˈpe̞.ɣu / •  rzecz. r.m. sing. tant. południe (kierunek)
ⲡⲉⲙⲟⲥ pemos  / ˈpe̞.mo̞s / •  rzecz. r.n. sing. tant. sól
ⲡⲉⲙⲟⲛⲧⲁ pemonta  / pe̞ˈmo̞n.tɑ / •  rzecz. r.ż. pl ⲡⲉⲙⲟⲛⲧⲁⲇⲓ pemontadi kopalnia soli
ⲡⲩⲛ pun  / pun̥ / •  rzecz. r.m. pl ⲡⲩⲛⲁ puna kamień

ⲣⲁⲛⲡⲩ ranpu  / ˈrɑn.pu / •  przym. młody
ⲣⲉⲇⲁ reda  / ˈre̞.ðɑ / •  rzecz. r.ż. sing. tant. lód
ⲣⲉϩⲓ rehi  / ˈre̞.ɣi / •  rzecz. r.ż. pl ⲣⲉϩⲓⲇⲓ rehidi słońce
ⲣⲟⲙⲁ roma  / ˈro̞.mɑ / •  rzecz. r.ż. pl ⲣⲟⲙⲁⲇⲓ romadi rzut
ⲣⲟⲙⲡⲓ rompi  / ˈro̞m.pi / •  rzecz. r.ż. pl ⲣⲟⲙⲡⲓⲇⲓ rompidi rok
ⲣⲩⲙ rum  / rum̥ / •  czas. rzucać

ⲥⲁⲓⲁ saya  / ˈsɑ.jɑ / •  czas. 1. grać (w grę); 2. uprawiać (sport, hobby), wykonywać jakąś czynność dla przyjemności
ⲥⲉⲣ ser  / se̞r / •  rzecz. r.m. pl ⲥⲉⲣⲁⲧ serat owca
ⲥⲉⲣϥⲩ serfu  / ˈse̞r.fu / •  przym. gorący
ⲥⲓⲛⲩ sinu  / ˈsi.nu / •  przym. o osobie stary

ⲧⲁⲛ tan  / tɑn / •  czas. I zamarzać
ⲧⲉϥⲉⲣⲩ teferu  / te̞ˈfe̞.ru / •  przym. 1. lewy, znajdujący się po lewej stronie; 2. skierowany w lewo
ⲧⲉϥⲟⲣ tefor  / ˈte̞.fo̞r / •  rzecz. r.ż. pl ⲧⲉϥⲟⲣⲁⲧ teforat lub rzadziej niepopr. ⲧⲉϥⲟⲣⲁ tefora lewo, lewa strona
ⲧⲉⲛⲁⲙ tenam  / ˈte̞.nɑm̥ / •  rzecz. r.ż. pl ⲧⲉⲛⲁⲙⲁ tenama prawo, prawa strona
ⲧⲉⲛⲉⲙⲩ tenemu  / te̞ˈne̞.mu / •  przym. 1. prawy, znajdujący się po prawej stronie; 2. skierowany w prawo

 u  / u / •  spój. i, a
ⲩⲁⲃ wab  / wɑp / •  1. przym. daleki, odległy; 2. przysł. daleko
ⲩⲁⲙ wam  / wɑm̥ / •  rzecz. r.m. pl ⲁⲩⲁⲙⲁ awama dzień, doba, dzień kalendarzowy
ⲩⲁⲛⲥⲩ wansu  / ˈwɑn.su / •  przym. stary

ⲭⲁⲃ khab  / kʰɑp / •  czas. I powiedzieć, rzec
ⲭⲉⲛⲥⲩ khensu  / ˈkʰe̞n.su / •  przym. północny
ⲭⲉⲛⲧ khent  / ˈkʰe̞n̥t / •  rzecz. r.m. sing. tant. północ (kierunek)

Ϣ

ϣⲁⲗ shal  / ʃɑl / •  czas. I 1. dryfować, płynąć bezwolnie; 2. płynąć (o rzece)
ϣⲁⲗⲇⲁ shalda  / ˈʃɑl.dɑ / •  rzecz. r.ż. sing. tant. śnieg
ϣⲁⲗⲓ shali  / ˈʃɑ.li / •  spój. bo, ponieważ
ϣⲁⲡⲩ shapu  / ˈʃɑ.pu / •  przym. 1. właściwy, adekwatny; 2. prawidłowy, poprawny
ϣⲁⲣⲙⲩ sharmu  / ˈʃɑr.mu / •  przym. zimny
ϣⲟⲥ shos  / ʃo̞s / •  rzecz. r.n. sing. tant. 1. piasek; 2. szkło

Ϥ

ϥⲉⲇⲁ feda  / ˈfe̞.ðɑ / •  spój. jeśli, jeżeli
ϥⲓ fi  / fi / •  part. nie (partykuła negacyjna)

Ϩ

ϩⲉⲃⲉⲧ hebet  / ˈɣe̞.βe̞t / •  czas. siać
ϩⲉⲍⲩ hezu  / ˈɣe̞.zu / •  przym. biały
ϩⲏⲛ hîn  / ɣɨn̥ / •  1. przym. bliski; 2. przym. blisko
ϩⲟⲣⲁϥ horaf  / ˈho̞.rɑf / •  czas. wycierać

ϮⲖ

ϯⲗⲉϩⲟϥ llehof  / ˈlːe̞.ɣo̞f / •  rzecz. r.n. pl ϯⲗⲉϩⲟϥⲁⲧ llehofat dym
ϯⲗⲟⲥ llos  / lːo̞s / •  rzecz. r.n. pl ϯⲗⲟⲓⲩ lloyu lub ϯⲗⲟⲛⲧ llont mgła