Użytkownik:Toyatl

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lista Swadesha

X ENGLISH POLSKI
1 I ja
2 you (singular) ty
3 he on
4 we my
5 you (plural) wy
6 they oni, one
7 this ten, ta, to
8 that tamten, tamta, tamto
9 here tutaj, tu
10 there‎ tam
11 who kto
12 what co
13 where gdzie
14 when kiedy, gdy
15 how jak
16 not nie
17 all wszystko, wszystkie, wszyscy
18 many dużo, wiele
19 some trochę, kilka
20 few mało
21 other inny
22 one jeden
23 two dwa
24 three trzy
25 four cztery
26 five pięć
27 big duży, wielki
28 long długi
29 wide szeroki
30 thick tłusty, gruby
31 heavy ciężki
32 small mały
33 short krótki
34 narrow wąski
35 thin cienki
36 woman kobieta
37 man (adult male) mężczyzna
38 man (human being) człowiek
39 child dziecko
40 wife żona
41 husband mąż
42 mother matka
43 father ojciec
44 animal zwierzę
45 fish ryba
46 bird ptak
47 dog pies
48 louse wesz
49 snake wąż
50 worm robak, czerw
51 tree drzewo
52 forest las
53 stick (of wood) patyk, pręt, pałka
54 fruit owoc
55 seed nasienie, nasiono
56 leaf liść
57 root korzeń
58 bark(of tree) kora
59 flower kwiat
60 grass trawa
61 rope sznur, lina, powróz
62 skin (of a person) skóra
63 meat (as in flesh) mięso
64 blood krew
65 bone kość
66 fat (noun) tłuszcz, sadło
67 egg jajko
68 horn róg
69 tail ogon
70 feather pióro
71 hair włosy
72 head głowa
73 ear ucho
74 eye oko
75 nose nos
76 mouth usta
77 tooth ząb
78 tongue język
79 fingernail paznokieć
80 foot stopa
81 leg noga
82 knee kolano
83 hand ręka, dłoń
84 wing skrzydło
85 belly brzuch
86 guts wnętrzności
87 neck szyja, kark
88 back plecy, grzbiet
89 breast pierś
90 heart serce
91 liver wątroba
92 to drink pić
93 to eat jeść
94 to bite gryźć, kąsać
95 to suck ssać
96 to spit pluć
97 to vomit wymiotować
98 to blow (as wind) wiać, dąć
99 to breathe oddychać
100 to laugh śmiać się
101 to see widzieć
102 to hear słyszeć
103 to know (a fact) wiedzieć
104 to think myśleć, dumać
105 to smell (sense odour) wąchać, czuć
106 to fear bać się
107 to sleep spać
108 to live żyć
109 to die umrzeć
110 to kill zabić, uśmiercić
111 to fight walczyć, bić się
112 to hunt (transitive) łowić, polować
113 to hit uderzyć
114 to cut ciąć, rżnąć
115 to split rozdzielić, rozszczepić
116 to stab (or stick) pchnąć, bóść
117 to scratch (an itch) drapać, skrobać
118 to dig kopać (np. łopatą)
119 to swim pływać
120 to fly lecieć
121 to walk iść, chodzić
122 to come przyjść
123 to lie (as on one's side) leżeć
124 to sit siedzieć
125 to stand stać
126 to turn (change direction) obrócić
127 to fall (as in drop)‎ paść, padać
128 to give dać
129 to hold (in one's hand) trzymać, dzierżyć
130 to squeeze ściskać, zgniatać
131 to rub trzeć
132 to wash myć, prać
133 to wipe wycierać
134 to pull ciągnąć
135 to push pchać
136 to throw rzucić, miotać
137 to tie wiązać
138 to sew szyć
139 to count liczyć
140 to say mówić, powiedzieć
141 to sing śpiewać
142 to play grać
143 to float pływać, unosić się
144 to flow płynąć, ciec
145 to freeze zamarznąć, mrozić, marznąć
146 to swell puchnąć
147 sun słońce
148 moon księżyc
149 star gwiazda
150 water woda
151 rain deszcz
152 river rzeka
153 lake jezioro
154 sea morze
155 salt sól
156 stone kamień
157 sand piasek
158 dust kurz, pył, proch
159 earth (as in soil) ziemia
160 cloud chmura, obłok
161 fog mgła
162 sky niebo
163 wind (as in breeze) wiatr
164 snow śnieg
165 ice lód
166 smoke dym
167 fire ogień
168 ash popiół
169 to burn (intransitive) płonąć
170 road droga
171 mountain góra
172 red czerwony
173 green zielony
174 yellow żółty
175 white biały
176 black czarny
177 night noc
178 day (daytime) dzień
179 year rok
180 warm (as in weather) ciepły
181 cold (as in weather) zimny, chłodny
182 full pełny
183 new nowy
184 old stary
185 good dobry
186 bad zły
187 rotten (as a log) zgniły
188 dirty brudny
189 straight prosty
190 round okrągły
191 sharp (as a knife) ostry
192 dull (as a knife) tępy
193 smooth gładki
194 wet mokry
195 dry (adjective) suchy
196 right (correct) poprawny, prawidłowy
197 near bliski
198 far daleki
199 right (side) prawy
200 left (side) lewy
201 at u, przy
202 in w, we
203 with (accompanying) z, ze
204 and i
205 if jeśli, jeżeli
206 because bo, ponieważ
207 name imię