Użytkownik:Vilén/Słownik:Rodzki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Objaśnienia:

 • nom. – rzeczownik
 • adj. – przymiotnik
 • vb. – czasownik

 • m – rodzaj męski
 • f – rodzaj żeński
 • n – rodzaj nijaki

 • I, Ia, Ib, II, IIa, IIb, III, IV, Va, Vb, Vc – numer wzorca deklinacji/koniugacji
 • irr. – czasownik nieregularny
 • pl. – plurale tantum
 • pf. – forma dokonana
 • (v) – słowo, w którym zachodzi w odmianie mutacja udźwięcznienia
 • (d) – słowo, w którym w odmianie wypada ostatnie å bądź e
 • (p) – słowo, które w odmianie traci przegłos

A

 • abecenik nom. m I — alfabet

B

 • baba nom. f III — babcia
 • becela nom. f III — pszczoła
 • biluk nom. m I — czosnek
 • bilu adj. — biały
 • bišit vb. III — biegać
 • bit vb. Va — bić
 • bolvu adj. — jasnoniebieski
 • bog nom. m I — bóg
 • boguslyšeba nom. f III — nabożeństwo (słowa)
 • böj nom. m I — bitwa
 • böjevos nom. m I(v) — czołg
 • bratår nom. m I(d) — brat
 • brät (bera-) vb. Ia — brać
 • bråv nom. f IV — brew
 • brev nom. m I — list
 • brunu adj. — brązowy

C

 • cånåk nom. m I(d) — członek
 • celvik nom. m I — człowiek
 • cernu adj. — czarny
 • cikät vb. IIa — czekać
 • cis nom. m I — czas
 • cisnika nom. f III — kalendarz
 • cität vb. IIa — czytać

CH

 • chiru adj. — szary
 • chölpek nom. m I — chłopak

D

 • dåkter nom. f IV — córka
 • dåboku adj. — głęboki
 • dåg nom. m I — dług
 • dågu adj. — długi
 • dåšnik nom. m I — dłużnik
 • den nom. m I — dzień
 • deškerva nom. f III — dżdżownica
 • devät vb. Ia — robić
 • did nom. m I — dziadek
 • ditenåk nom. m I(d) — dziecko
 • diva nom. f III — dziewczyna
 • dom nom. m I — dom
  • doma — w domu
 • dorga nom. f III — droga
 • dräšit vb. III — denerwować
 • dryšnika nom. f III — satelita
 • duch nom. m I — duch
 • dver nom. f IV — drzwi

G

 • gogär nom. m I — nie-Rodriak, obcokrajowiec
 • golva nom. f III — głowa
 • gord nom. m I — gród
 • gödeba nom. f III — muzyka
 • gödeboznastvo nom. f III — muzykologia
 • gränika nom. f III — granica
 • grom nom. m I — grom
 • grözit vb. III — grozić
 • gukävika nom. f III — kukułka
 • gvisda nom. f III — gwiazda

J

 • jablo nom. n II — jabłko
 • jakol nom. m I — rekin
 • jater nom. m I — ojciec
 • jegrät vb. IIa — bawić się
 • jemät vb. IIa — mieć
 • jemene nom. n II — imię
 • jemenuvät vb. IIa — nazywać się
 • jesbävit vb. III — zbawić
 • jeskyšene nom. n II — pokuszenie
 • jezämenu adj. — wzajemny
 • jett vb. IV(v) — iść
  • ~ jes [neceg] — pochodzić od [czegoś]
 • jezuk nom. m I — język
 • jo — tak
 • jögla nom. f III — jaszczurka
 • jögo nom. n II — jajko
 • jölk nom. m I — łoś
 • jöške — jeszcze

K

 • kal nom. m I – kapusta
 • kirka nom. f III — kościół
 • knega nom. f III — książka
 • kolkan nom. m I — indyk
 • kön nom. m I – koń
 • köncitel nom. m I — absolwent
 • kösnika nom. f III — kometa
 • kräj nom. m I — kraj
 • kräjöstvo nom. n II — polityka
 • kräsnu adj. — czerwony / piękny
 • kråv nom. f IV — krew
 • krona nom. f III — korona
 • kröšek nom. m I(d) — pierścień
 • kung nom. m I — król
 • kungestvo nom. n II — królestwo
 • kvit nom. m I — kwiat

L

 • lagåv nom. f IV(d) — butelka
 • låšika nom. f III — łyżka
 • letniške nom. n II — lotnisko
 • levovik nom. m I — sfinks
 • lib nom. m I — chleb
 • lito nom. n II — lato
 • litomyš nom. f IV — nietoperz
 • livogord nom. m I — stodoła
 • luk nom. m I — cebula
 • lybit vb. III — kochać
 • lydztvo nom. n II — republika

M

 • malu adj. — mały
 • mark nom. m I — znak
 • mäter nom. f IV — matka
 • månoj — wiele / bardzo
 • mårkåv nom. f IV(d) — marchew
 • medzu — między
 • merät vb. IIa — umierać
 • merku adj. — ciemny
 • mertvu adj. — martwy
 • mesa nom. f III — msza (katolicka), nabożeństwo spowiednio-komunijne
 • miloserde nom. n II — miłosierdzie
 • mirövina nom. f III — emerytura
 • misec nom. m I — księżyc
 • misto nom. n II — miasto
 • modru adj. — ciemnoniebieski
 • molda nom. f III — panna młoda
 • moldošen nom. m I — pan młody
 • moldu adj. — młody
 • motorvega nom. f III — autostrada
 • möglit se vb. III — modlić się
 • mögliteba nom. f III — modlitwa
 • mökt (mog-) vb. IV(v) — móc
 • möre nom. n II — morze
 • mörekrad nom. m I — pirat
 • mörva nom. f III — mrówka
 • mosg nom. m I — mózg
 • möš nom. m I — mąż
 • möšbi — (być) może
 • möškina nom. m III — mężczyzna
  • rzeczownik posiada nieregularną odmianę określoną: Nsing. möškinat, Gsing. möškinitoj, Dsing. möškinitom, Asing. möškinot.
 • myslit vb. III — myśleć

N

 • najet vb. Vc — najmować
 • najmovos nom. m I(v) — taksówka
 • naräšät vb. IIa — zakażać
  • pf.: naräzit vb. III
 • narice nom. n II — dialekt
 • narod nom. m I — naród
 • našil — niestety
 • näzim nom. m I — jesień
 • nebo nom. n II — niebo
 • neš — niż (w porównaniach)
 • nökt nom. f IV — noc
 • novu adj. — nowy
 • növinär nom. m I — dziennikarz
 • növinik nom. m I — gazeta, dziennik

O

 • ogo nom. n II — oko
 • ojmig nom. m I — chwila
 • ol nom. m I — piwo
 • ombisgnika nom. f III — obwodnica
 • ombišnika nom. f III — planeta
 • omcinät vb. IIa — zaczynać
 • omkröšoväne nom. n II — rondo
 • omyslit vb. III — lubić
 • orbotät vb. IIa — pracować
 • orzum nom. m I — rozum
 • orzymet vb. IIb — rozumieć
 • osprava nom. f III — dyskusja
 • ostävät vb. IIa — porzucać
  • pf.: ostävit vb. III
 • otåv nom. f IV(d) — kaczka
 • ozric nom. f III — rozmowa
 • ozricnika nom. f III — forum
 • ozrikät vb. Ia — rozmawiać

Ö

 • örmene nom. n II — ramię
 • örvenobišnu adj. — równoległy

P

 • pacina nom. f III — ocean
 • pavok nom. m I — pająk
 • pånu adj. — pełny
 • påtåk nom. m I(d) — ptak
 • pocistit vb. III — sprzątać
 • pekärika nom. f III – pielęgniarka
 • pekål nom. m I — piekło
 • peret vb. Vc — przejąć
 • perkryšoväne nom. n II — skrzyżowanie
 • permet nom. m I — temat
 • persidnik nom. m I — prezydent
 • pertegät vb. IIa — woleć, preferować
 • pervödnik nom. m I — tłumacz
 • pervödit vb. III — tłumaczyć
 • pervölit vb. III — przepraszać
 • pes nom. m I — pies
 • pinegi nom. f IV pl. — pieniądze
 • pisät vb. Ia — pisać
 • pisät vb. IIa — szczać
 • pit (pe-) vb. III — pić
 • plesät vb. IIa — tańczyć
 • pomors nom. m I(v) — wiosna
 • pomökt nom. f IV — pomoc
 • pöredåk nom. m I(d) — porządek
 • pörsenåk nom. m I(d) — prosiak
 • povyšene nom. n II — promocja
 • prirögnöst nom. f IV — przyroda, natura
 • prodavät vb. IIa — odpuszczać
  • pf.: prodät vb. Iarr.
 • prošekt nom. m I — projekt
 • pröti — przeciw
 • prötinik nom. m I — wróg

R

 • redir nom. m I — renifer
 • rikät vb. Ia — mówić
 • roka nom. f III — ręka
 • roša nom. f III — róża
 • rotåv nom. f IV(d) — szczur
 • rudu adj. — czerwony

S

 • samojisd nom. m I — samochód
 • sådörgnik nom. m I — obywatel
 • sågörene nom. n II — pasmo górskie
 • sånce nom. n II — słońce
 • såpät vb. Ia — spać
 • såsät vb. IIa — ssać
 • såvölsknöst nom. f III — specjalizacja
 • serdce nom. n II — serce
 • sestra nom. f III — siostra
 • sidät vb. IIa — siadać
 • silobräne nom. n II — gwałt
 • simstvo nom. n II — rodzina
 • slobögnu adj. — wolny
 • slovo nom. n II — słowo
 • snecha nom. f III — synowa
 • snilåk nom. m I(d) — ślimak
 • socisnu adj. — współczesny
 • sogörde nom. n II — aglomeracja
 • solöšit vb. III – odbywać stosunek płciowy
 • sozemec nom. m I(d) — rodak
 • staru adj. — stary
 • stälna nom. f III — stajnia
 • steklo nom. n II — szkło
 • stekloga nom. n II pl. — okulary
 • stina nom. f III — ściana
 • strand nom. m I — plaża
 • sträšnu adj. — straszny
 • sun nom. m I — syn
 • svetit vb. III — święcić
 • svet nom. m I — weekend
 • svetu adj. — święty
 • sviklo nom. n II — światło
 • sviklena nom. f III — latarnia
 • sviklenu adj. — jasny
 • svina nom. f III — świnia
 • svinec nom. m I(d) — chlew
 • svit nom. m I — świat

Š

 • šåtu adj. — żółty
 • šena nom. f III — żona
 • šenskina nom. f III — kobieta
 • šiba nom. f III — żaba
 • šilit se vb. III — narzekać
 • šit vb. irr. — żyć
 • škesknu adj. — szczęśliwy
 • šuklad nom. m I — czekolada

T

 • täjenstvo nom. n II — tajemnica
 • tårg nom. m I — plac
 • test nom. m I — teść
 • tessa nom. f III — teściowa
 • teta nom. f III — ciotka
 • tölik — tylko
 • töpit se vb. III — tonąć
 • tusökräsnika nom. f III — stokrotka

U

 • uden — dziś
 • unker nom. m I — wuj

V

 • våsik nom. m I — owad
 • vecer nom. m I — wieczór
 • vechegnu adj. — powszedni
 • vechejisd nom. m I — autobus
 • vechenika nom. f III — uniwersytet
 • vegla — zbyt
 • veliku adj. — wielki
 • venuk nom. m I — wnuk
 • venycka nom. f III — wnuczka
 • vespet — znowu
 • vidät vb. IIa — wiedzieć
 • vidit vb. III — widzieć
 • vik nom. m I — wiek
 • vikt nom. f IV — rzecz
 • vira nom. f III — wiara
 • virit vb. III — wierzyć
 • vitåv nom. f IV(d) — gałąź
 • vlasknu adj. — własny
 • vorbål nom. m I(d) — wróbel
 • vorg nom. m I — wilk
 • vost nom. m I — ogon
 • vyšecis nom. m I — święto

Y

 • ycilna nom. f III — szkoła
 • ycit vb. III — uczyć
 • ylica nom. f III — ulica
 • ymenodanu adj. — sztuczny
 • — już

Z

 • zägnika nom. f III — okolica pośladkowa
 • zålu adj. — zły
 • zåvat vb. Ia — nazywać
 • zelenovikt nom. f IV — warzywo
 • zelenu adj. — zielony
 • zema nom. f III — ziemia
 • zemablåko nom. n II — kartofel
 • zet nom. m I — zięć
 • zima nom. f III — zima
 • znäcene nom. n II — zdanie, znaczenie
 • znänec nom. m I(d) — znawca
 • znänika nom. f III — encyklopedia
 • znät vb. IIa — znać
 • zolto nom. n II — złoto
 • zvon nom. m I — dzwon, zegar

Etymologie pokrętniejszych wyrazów

 • deškerva — kalka z niemieckiego Regenwurm (nie pytajcie się, skąd wziął się niemiecki na Jawii, ale sądząc po substracie w szindadzkim, na pewno istniał), skrócenie od *deždženuj červ > *deždžčerv > *deščerv > deškerva.
 • jezämenu — przekształcenie dawnego vezäjemenu — przejście początkowego vez- w jez- przez analogię do zmieszania dawnych przedrostków ves- i jes-, a następnie uproszczenie trudnego w wymowie wyrazu.