Wargerski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język wargerski (war. vareskalii lut lub vareskaliit) - pierwszy i (jak na razie) najlepszy język autorstwa elslovako. Został on stworzony w 2012 roku, zaś największe zmiany dotyczące jego gramatyki i porzucenie prawie całości dotychczasowego słownictwa nastąpiło w roku 2015. Po odnowieniu języka wszystkie poprzednie informacje jego dotyczące stały się nieaktualne, zaś nowy zbiór zasad gramatycznych jest jeszcze w trakcie opracowywania.

Cechy języka wargerskiego

  • język aglutynacyjny, SVO
  • harmonia samogłoskowa - przednie ä, ö, ü, neutralne e, i oraz tylne a, o, u
  • pięć czasów: przeszły odległy i bliski, teraźniejszy, przyszły odległy i bliski
  • 12 przypadków
  • brak rozróżnienia rodzaju, również w zaimkach osobowych

Główną inspiracją był język fiński, mimo tego, że w trakcie tworzenia obu wersji języka autor nie znał go. Słownictwo głównie a priori, jednak autor (tak jak w przypadku wszystkich innych swoich dzieł) umieścił ten język na terenie istniejącego świata, więc mogą pojawić się internacjonalizmy.

Fonetyka

Samogłoski

PrzednieTylne
Przymkniętei ・ y (ü)u
Średniee ・ ø~œ (ö)o~ɔ
Otwarteæ (ä)ɑ (a)

Spółgłoski

wargowe wargowo-zębowe dziąsłowe miękkopodniebne gardłowe
nosowe m n
zwarte p t
szczelinowe v s ・ (ʃ) h
drżące r
boczne

Gramatyka

Czasowniki

Czasowniki mają postać temat czasownika + końcówka -si. Sam temat czasownika jest stosowany podczas odmiany przez osoby i czasy, zaś nieodmieniony temat wykorzystuje się w konstrukcjach bezpodmiotowych.

Czas przeszły odległy

Na przykładzie czasownika tailesi - być

Sg Pl
1 kotaileni kotaileim
2 kotaileti kotailein
3 kotaileit kotailevi

Czas przeszły bliski

Sg Pl
1 taileni taileim
2 taileti tailein
3 taileit tailevi

Czas teraźniejszy

Sg Pl
1 tailes tailem
2 tailep tailer
3 tailei taileis

Czas przyszły bliski

Sg Pl
1 tailese taileme
2 tailepe tailene
3 taileei taileeri

Czas przyszły odległy

Sg Pl
1 patailese pataileme
2 patailepe patailene
3 pataileei pataileeri

Tryb przypuszczający

Tryb przypuszczający tworzy się, dodając końcówkę -van/-vän po końcówce osobowej w każdym czasie.

tailes > tailesvan

pataileeri > pataileerivan

Przeczenie

Czasownik przeczy się dodając przedrostek ra-/rä- na początku czasownika.

tailes > ratailes

pataileeri > rapataileeri

Przymiotniki

W przeciwieństwie do poprzedniej wersji języka, przymiotniki nie odmieniają się przez rodzaje ani liczby.

Konstrukcja przymiotnika to temat przymiotnika + końcówka stopnia.

Stopniowanie

Wyróżnia się cztery stopnie przymiotnika - równy, wyższy, najwyższy (czyli np. największy w danej grupie) i absolutny (czyli np. największy, jaki się da)

Na przykładzie przymiotników näähilii (spokojny) i kuotsilii (znany)

Stopień równynäähiliikuotsilii
Stopień wyższynäähiliitikuotsiliiti
Stopień najwyższynäähiliskuotsilis
Stopień absolutnynäähilänkuotsilan