Yawani

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Yawani (yaw. yawani mauga) jest językiem klasycznym, z którego wywodzą się języki ahartyckie i zachodniomesgarskie.

Fonologia

Samogłoski

Spółgłoski

/m n/ < m n > /p b t d k g q/ < p b t d c g q > /f θ s χ ʕ h ʃ/ < f þ s χ ȝ h ṡ > /w j/ < w y > /r l/ < r l >

Gramatyka

Sufiksy

Sufiksy miejscownikowe =

Sufiksy okolicznikowe

W yawani dużą rolę odgrywają sufiksy oznaczające relacje przyczynowe lub czasowe pomiędzy rzeczownikami lub, zwłaszcza, czasownikami. Szczególnie używane są to formułowania zdań podrzędnych.

Sufiks Zakres znaczeniowy
-r oznacza przyczynę, ponieważ, z powodu, ze względu na, skoro
-mi oznacza okoliczność, podczas gdy, w trakcie, w, o, wobec
-ṡa oznacza następstwo lub wynik, więc, zatem, następnie, i także
-da oznacza cel albo odnoszącego korzyść lub szkodę, dla, aby, przeciw

Teksty

Wiatr Północny i Słońce Ezopa

Βορέας καὶ Ἥλιος περὶ δυνάμεως ἤριζον. Ἔδοξε δὲ αὐτοῖς ἐκείνῳ τὴν νίκην ἀπονεῖμαι, ὃς ἂν αὐτῶν ἄνθρωπον ὁδοιπόρον ἀποδύσῃ.

Asbaχarēr turyadimi Qōmayan te-Hīṡ, myanyoṡa ēwi asōsaquda qīṡmen-ētta no yalaigyoquṡawi χamum gōrassami.

Dosłowne tłumaczenie: Ponieważ spierają się o moc Północny Wiatr i Słońce, dlatego wydało się im, że można by rozstrzygnąć, aby był zwycięzcą on, który by sprawił, że się rozbierze człowiek w podróży.