Język albioński

Z Conlanger
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Język albioński
????
Sposoby zapisu: Łacińskie, śmieszne celtyckie?
Typologia: Fleksyjny
VSO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. celtyckie
 • j. q-celtyckie
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język albioński - język używany w Adnacie.

Spis treści

Pokrewieństwo językowe

Język albioński jest językiem celtyckim, który powstał w wyniku powolnej ewolucji z tego języka. Ze względu na zachowanie praceltyckiego *kʷ, np. qefru (qeffru) "cztery", j. albioński przynależy do parafiletycznej grupy języków q-celtyckich. Wiele innowacji fonetycznych, a także fleksyjnych, j. albioński dzieli z językami brytońskimi; jednak nie dzieli wielu wczesnych i znaczących innowacji wspólnych dla wszystkich języków brytońskich, przez co postuluje się jedynie swojego rodzaju ligę językową dla tych języków.

Zmiany językowe

Procesy fonetyczne

 • VbV, VdV, VgV > VvV, VðV, VɣV
 • ɣ > j
 • VkV, VtV > VgV, VdV
 • bb, dd, gg > b, d, g
 • ɸ-, -ɸ- > 0
 • ll > l
 • VmV > VvV
 • VmbV > VmmV
 • VCmV > VmV
 • nd > nn
 • -pp- > -f-
 • kk, tt > x, θ
 • w- > ɣw- > gw-
 • -j > -ð
 • sr- > fr-
 • str- > θr
 • -sr-, -str- > ðr, θr
 • r- > r̥
 • rG > rG
 • rC > r̥C
 • s- > h-
 • sl-, sm-, sn- > l-, m-, n-
 • sɸ > f
 • -m > -n
 • wC > hC
 • ds, dz > ðð
 • θ, ð > h, dz
 • st > ts
 • ū > ī
 • ā > ō
 • au, ou, oi > ʉ̄
 • ei > ē
 • ai > ē̥
 • ē̥ > ā
 • przeniesienie akcentu na pierwszą długą samogłoskę, lub pierwszą sylabę zamkniętą, lub na pierwszą sylabę;
 • _i, {w, kʷ, gʷ) > ʉ
 • i_ {w} > ʉ
 • _ī, {w, kʷ, gʷ) > ʉ̄
 • ī_ {w} > ʉ̄
 • u_ {w} > ʉ
 • _o, {w, kʷ, gʷ) > u
 • o_ {w} > u
 • _ō, {w, kʷ, gʷ, f, v, b) > ū
 • ō_ {w} > ū

Zmiany morfologiczne

 • wygłosowe -ā dla ā-tematów uległo skróceniu;
 • przyjęcie przez celownik liczby podwójnej i mnogiej formy narzędnika;
 • zanik ablatywu i narzędnika;
 • wypadnięcie końcówki -os o-tematów.

Dźwięki

Samogłoski

Samogłoski języka albiońskiego
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte i ī ʉ ʉ̄ u ū
Średnie e ē o ō
Otwarte a ā

Spółgłoski

Spółgłoski języka albiońskiego
Dwu-
wargowe
Dziąsłowe Tylno-
językowa.
Języczkowe Krtaniowe
Nielab. Labial.
Nosowe m n
Zwarte Bezdźwięczne t k
Dźwięczne b d g
Zwarto-
szczelinowe
Bezdźwięczne ts͡
Dźwięczne d͡z
Szczelinowe Bezdźwięczne f s χ h
Dźwięczne v
Boczne l
Drżące Bezdźwięczne
Dźwięczne r
Półotwarte w
 • ¹ spółgłoska /j/ pomiędzy samogłoskami i w nagłosie wyrazu często przyjmuje postać /ʝ/, a po spółgłoskach, w zależności od dźwięczności /ç/ lub /ʝ/.

Akcent

W języku albiońskim akcent pada na pierwszą sylabę wyrazu. Możliwe jest też, by akcent padał na pierwszą ciężką sylabę (to jest z długą samogłoską, lub sylabę zamkniętą), o ile nie jest to sylaba wygłosowa.

Zapis

Ważną cechę pisma albiońskiego jest nierozróżnianie długich i krótkich samogłosek poza sylabą akcentowaną za pomocą znaków dla samogłosek. Zamiast tego stosuje się formę podwojoną spółgłoski po samogłosce długiej; w wygłosie słowa samogłoski krótkie i długie nie rozróżniają się w ogóle (choć czasami, jeżeli następujący wyraz zaczyna się od spółgłoski, to może zostać ona zapisana w formie podwójnej).

Spółgłoski
Dźwięk Zapis
Forma
pojedyncza
Forma
podwójna
b b bb
d d dd
k c ck
g g gg
q qq
gw ggw
f ff fh
fC
ffG
v f fb
fbC
fG
s s ss
χ ch cch
ckC
h h hh
ts z zt
-st-
dz z ddh
dhC
dhG
m mm mh
n nn nh
l l ll
r r rr
rh rrh
rCh
j i ggh
-gg
VggV
dla CjV
różne
kombinacje
VgC
VgG
w w w
Samogłoski
Dźwięk Akcentowana Nieakcentowana
V CjV V CjV
i i i i i i
ī y y
u u u eu u yu
ū u eu
e e e ee e ye
ē ei iey
o o o eo o yo
ō ow eou
a a a ay a ya
ā ea eay
ʉ ʉ w ew w yw
ʉ̄ w ew

Gramatyka

Zaimek

I osoba
Przypadek Sg Du Pl
Nom. my nys
Gen. mon anffron
Dat. mw ame
Acc. me nys
Loc. mw ame
I osoba
Przypadek Sg Du Pl
Nom. nīs
Gen. mon anfron
Dat. mʉ̄ amē
Acc. me nīs
Loc. mʉ̄ amē
II osoba
Przypadek Sg Du Pl
Nom. ty hwws
Gen. ton hweffron
Dat. tw ume
Acc. te hwws
Loc. tw ume
II osoba
Przypadek Sg Du Pl
Nom. hwʉ̄s
Gen. ton hwefron
Dat. tʉ̄ umē
Acc. te hwʉ̄s
Loc. tʉ̄ umē

Rzeczownik

O-tematowa

Deklinacja o-tematowa męska
gwwr "człowiek"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. gwwr gwwrw gwwro
Gen. gwwri gwwriss gwwron
Dat. gwwri gwwrofin gwwrofis
Acc. gwwron gwwrw gwwriss
Loc. gwwre gwwrw gwwrofis
Voc. gwwre gwwrw gwwriss
Deklinacja o-tematowa męska
gwʉr "człowiek"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. gwʉr gwʉrʉ̄ gwʉrō
Gen. gwʉrī gwʉrīs gwʉron
Dat. gwʉrī gwʉrovin gwʉrovis
Acc. gwʉron gwʉrʉ̄ gwʉrīs
Loc. gwʉrē gwʉrʉ̄ gwʉrovis
Voc. gwʉre gwʉrʉ̄ gwʉrīs
Deklinacja o-tematowa nijaka
dynon "miasto"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. dynon dynw dyno
Gen. dyni dyniss dynon
Dat. dyni dynofin dynofis
Acc. dynon dynw dyno
Loc. dyne dynw dynofis
Voc. dynon dynw dyno
Deklinacja o-tematowa męska
dīnon "miasto"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. dīnon dīnʉ̄ dīnō
Gen. dīnī dīnīs dīnon
Dat. dīnī dīnovin dīnovis
Acc. dīnon dīnʉ̄ dīnō
Loc. dīnē dīnʉ̄ dīnovis
Voc. dīnon dīnʉ̄ dīnō

Ā-tematowa

Deklinacja a-tematowa żeńska
lowfa "ręka"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. lowfa lowfa lowfas
Gen. lowfyas lowfawh lowfon
Dat. lowfa lowfafin lowfafis
Acc. lowfin lowfa lowfas
Loc. lowfi lowfafin lowfafis
Voc. lowfa lowfa lowfas
Deklinacja a-tematowa żeńska
lōva "ręka"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. lōva lōvā lōvas
Gen. lōvjas lōvawh lōvon
Dat. lōvā lōvavin lōvavis
Acc. lōvin lōvā lōvas
Loc. lōvī lōvavin lōvavis
Voc. lōva lōvā lōvas
Deklinacja a-tematowa męska
nefas "niespodzianka"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. nefas nefa nefas
Gen. nefyas nefawh nefon
Dat. nefa nefafin nefafis
Acc. nefin nefa nefas
Loc. nefi nefafin nefafis
Voc. nefa nefa nefas
Deklinacja a-tematowa żeńska
nevas "niespodzianka"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. nevas nevā nevas
Gen. nevjas nevawh nevon
Dat. nevā nevavin nevavis
Acc. nevin nevā nevas
Loc. nevī nevavin nevavis
Voc. neva nevā nevas

I-tematowa

Deklinacja i-tematowa żeńska
hylis "oko"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. hylis hyli hyliss
Gen. hyless hylwwh hylyon
Dat. hyle hylifin hylifis
Acc. hylin hyli hyliss
Loc. hyli hylifin hylifis
Voc. hyli hyli hyliss
Deklinacja i-tematowa żeńska
hīlis "oko"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. hīlis hīlī hīlīs
Gen. hīlēs hīlʉwh hīljon
Dat. hīlē hīlivin hīlivis
Acc. hīlin hīlī hīlīs
Loc. hīlī hīlivin hīlivis
Voc. hīli hīlī hīlīs
Deklinacja i-tematowa nijaka
clwni "bagno"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. clwni clwni clwnyo
Gen. clwness clwnwwh clwnyon
Dat. clwne clwnifin clwnifis
Acc. clwni clwni clwnyo
Loc. clwni clwnifin clwnifis
Voc. clwni clwni clwnyo
Deklinacja i-tematowa nijaka
klʉ̄ni "bagno"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. klʉ̄ni klʉ̄nī klʉ̄n
Gen. klʉ̄nēs klʉ̄nʉwh klʉ̄njon
Dat. klʉ̄nē klʉ̄nivin klʉ̄nivis
Acc. klʉ̄ni klʉ̄nī klʉ̄n
Loc. klʉ̄nī klʉ̄nivin klʉ̄nivis
Voc. klʉ̄ni klʉ̄nī klʉ̄n

U-tematowe

Deklinacja u-tematowa męska
bidus "życie"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. bidus bidw biduwes
Gen. bidws biduww biduwon
Dat. bidw bidufin bidufis
Acc. bidun bidw bidiss
Loc. bidi bidufin bidufis
Voc. bidu bidw biduwes
Deklinacja u-tematowa męska
bidus "życie"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. bidus bidʉ̄ biduwes
Gen. bidʉ̄s biduwʉ̄ biduwon
Dat. bidʉ̄ biduvin biduvis
Acc. bidun bidʉ̄ bidīs
Loc. bidī biduvin biduvis
Voc. bidu bidʉ̄ biduwes
Deklinacja u-tematowa nijaka
idu "kawałek, część"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. idu idw idwu
Gen. idwss iduww iduwon
Dat. idw idufin idufis
Acc. idu idw idwu
Loc. idi idufin idufis
Voc. idu idw idwu
Deklinacja u-tematowa nijaka
idu "część, kawałek"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. idu idʉ̄ idwu
Gen. idʉ̄s iduwʉ̄ iduwon
Dat. idʉ̄ iduvin iduvis
Acc. idu idʉ̄ idwu
Loc. idī iduvin iduvis
Voc. idu idʉ̄ idwu

Spółgłoskowa

Deklinacja spółgłoskowa
tegg "dom"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. tegg teggese teggeses
Gen. teggesos teggesw teggeson
Dat. teggese teggesofin teggesofis
Acc. teggesan teggese teggesoss
Loc. teggesi teggesofin teggesofis
Voc. tegg teggese teggeses
Deklinacja spółgłoskowa
tej "dom"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. tej tejese tejeses
Gen. tejesos tejesʉ̄ tejeson
Dat. tejesē tejesovin tejesovis
Acc. tejesan tejese tejesōs
Loc. tejesi tejesovin tejesovis
Voc. tej tejese tejeses
Podtypy deklinacji spółgłoskowej
Przypadek król druid,
czarodziej
róg
(bitewny)
przyjaciel dom rzeka imię ojciec matka
Nom. rhycks drwwwz carnucks caranz tegg afi aman adi mowdi
Acc. rhyggan drwwwzan carnugan carantan teggesan afonan amananam ahrhan mowhrhan
Podtypy deklinacji spółgłoskowej
Przypadek król druid,
czarodziej
róg
(bitewny)
przyjaciel dom rzeka imię ojciec matka
Nom. r̥īxs drʉwʉts karnuxs karants tej avī aman adī mōdī
Acc. r̥ījan drʉwʉdzan karnugan karantan tejesan avonan amananam ahan mōhan
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Języki i światy
Obsługa
Narzędzia