Prakorbulowie

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prakorbulowie— grupa etnolingwistyczna zamieszkująca świat Gammaji. Prakorbulowie posługiwali się językiem prakorbulskim. Zarówno język, kultura oraz mitologia Prakorbulów nie są poświadczone w żadnych źródłach pisanych, wszelką wiedzę o nich pozyskano z badań archeologicznych, genetycznych oraz poprzez próby rekonstrukcji w wyniku porównań z ludami potomnymi.

Prakorbulowie żyli w okresie wczesnego chalkolitu[1] na obszarze Stepu Gamajskiego, na wschód od ojczyzny Pragamajów. Okres ich istnienia jako zwartej grupy etnolingwistycznej przyjmuje się okres między 1000 AG a 500 PG, chociaż jest to kwestia sporna.

Genetyka

Badania szczątków prakorbulów i badania genetyczne ich współczesnych potomków pozwoliły zrekonstruować cechy wyglądu członków tej społeczności. Prakorbulowie najprawdopodobniej byli typowymi przedstawicielami rasy mongoloidalnej. Posiadali śniadą skórę. Byli niskiego wzrostu. Oczy mieli duże, okrągłe, zazwyczaj koloru brązowego, a nad nimi znajdowała się wyraźna zmarszczka nakątna.

Kultura

Prakorbulowie żyli w społeczeństwie plemiennym. Większość Prakorbulów zajmowała się pasterstwem owiec. Prakorbulowie prowadzili koczowniczy tryb życia, podróżując z miejsca na miejce w poszukiwaniu nowych pastwisk dla swoich stad. Do przemieszczania się używali koni. Mała część Prakorbulów zajmowała się rolnictwem pod wpływem innych ludów np. Pragamajów.

Zwyczaje i struktura społeczna

Wygląd

W społeczeństwie Prakorbulów podobnie jak u Pragamajów mężczyźni nosili bujny zarost, łącznie z długimi brodami, wąsami oraz bokobrodami i tak samo jak u Pragamajów zapuszczenie zarostu było wymagane by chłopiec stał się mężczyzną. Praktykowano malowanie twarzy w mocnych kolorach, gdzie wzór wymalowany na twarzy był znakiem przynależności do określomego plemienia.

Kobiety nosiły włosy splątane w jeden warkocz lub jeden kucyk. Niezamężne kobiety nie miały pomalowanej twarzy w przeciwieństwie do zamężnych, które malowały się na barwy plemienia, do którego się dołączyły w chwili wyjścia za mąż.

Rytułały przejścia i Małżeństwo

Chłopcy do wieku 5 lat byli ubierani tak samo jak dziewczynki i nie mają strzyżonych włosów. Piątego roku życia mieli pierwszy raz ścięte włosy i pierwszy raz zakładali chłopięce ubrania.

Według Prakorbulów chłopcy stawali się mężczyznami w wieku 16 lat, kiedy pierwszy raz mieli pomalowaną twarz w barwy plemienia.

Kobiety wychodziły za mąż zazwyczaj za mężczyzn z innego plemienia i ponieważ Prakorbulowie byli patrylokalni, zostawały z plemieniem męża.

Zarówno zawarcie małżeństwa jak i oba rytułały przejścia miały miejsca w czasie przesilenia letniego.

Struktura plemienia

Na czele plemienia stał wódz, który zarządzał plemieniem, był sędzią i rozstrzygał spory. Po jego śmierci następcą mógł zostać każdy z jego potomków. Jeżeli chętnych do zostania wodzem było więcej, robiono serię pojedynków mających wyłonić ostatecznego zwycięzce, który zostanie wodzem.

Dużą rolę w społeczeństwie pełnili szamani. Oprócz najważniejszego zadania, jakim było prowadzenie modlitw i rytułałów do bóstw, mieli również takie obowiązki jak bycie „pamięcią plemienia” — znanie historii plemienia i ważnych wydarzeń i prawa zwyczajowego, o których informacje były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Innym ich obowiązkiem jest prowadzenie rytułów przejścia — to oni malowali twarze ludziom z plemienia i prowadzili ceremonie ślubne.

Imiona

Pochówki i zwyczaje pogrzebowe

Religia i mitologia

Lupa2.gif
Główny artykuł: Mitologia prakorbulska

Przypisy

  1. epoka miedzi