Siedmiomieście

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
市七邦聯
Chánlāng Gōngnîng
[t͡ʃʰɑːn˦˥ lɑːŋ˧ kɵŋ˧nɪŋ˧˦˧]

Konfederacja Siedmiu Miast
Flaga Qin.png
Flaga Siedmiomieścia
Gwiazda Qin.png
Symbol Qin – ośmioramienna gwiazda w tradycyjnej kolorystyce
Konfederacja administracyjnie.png
Mapa Konfederacji z zaznaczonymi miastami członkowskimi (dù) i ich strefami kontroli (dâdù)
▸ Język urzędowy qin
▸ Stolica de iure brak
de facto Zhanzhou
▸ System rządów demokratyzująca oligarchia
▸ Typ państwa konfederacja miast kupieckich i terytoriów stowarzyszonych
▸ Głowa państwa Siedmiu Shou (król)
▸ Pierwszy minister Rada Konfederacji
▸ Waluta 1 = 10 bân = 100 kèp
▸ System gospodarczy quasi-kapitalizm
▸ Religia panująca bohenizm
▸ Terytoria zależne de iure brak
de facto wiele miast w rejonie Morza Słonego, bezpośrednio zależnych od zaopatrzenia przysyłanego z konfederacji

Konfederacja Siedmiu Miast (qin: Chánlāng Gōngnîng, IPA: [t͡ʃʰɑːn˦˥ lɑːŋ˧ kɵŋ˧nɪŋ˧˦˧]), funkcjonująca potocznie jako Siedmiomieście (Chánlāng) to organizm polityczny bliski państwu położony w środkowo-wschodniej części Kyonu, między Morzem Słonym a Górami Dachu Świata. Siedmiomieście to najnowsza trawestacja organizacyjna cywilizacji Qin, jednej z najstarszych i najbardziej wpływowych w tej części świata, która znacznie wpłynęła na kulturę i język sąsiednich ludów. Zorganizowana na bazie siedmiu miast założycielskich, Konfederacja przechodzi obecnie proces przeobrażania się w państwo – oligarchiczną republikę kupiecką.

Chociaż wiele z konfederacyjnej tytulatury zostało przejęte z dawnych tradycji cesarskich, Siedmiomieście ma w dużej mierze charakter merytokratyczny, a do tzw. Rodów (bèi) dołączyć może każdy, kto udowodni swoją wartość przed jego radą. Decyzje są najczęściej podejmowane większością głosów na każdym szczeblu władzy. Wynika to z pobudek historycznych – jednostkowa władza cesarska okazała się w opinii Qin niewydolna i doprowadziła do upadku dawnej potęgi narodu – religijno-filozoficznych – bohenizm niejako sprzyja demokracji – a także pragmatycznych – zakłada się, że w tak dużej populacji, jaka występuje w tym regionie, nie tylko arystokracja jest w stanie wydać wybitne jednostki na świat. Tym sposobem tradycyjne pojęcie szlachty nie do końca ma zastosowanie w lokalnej strukturze społeczeństwa, chociaż nie można odmówić mu pewnej klasowości. Poszczególne Rody bardziej przypominają jednak współczesne korporacje, niż rodziny w tradycyjnym rozumieniu.

Chociaż de iure miasta Konfederacji są równe sobie w statusie, ze względów praktycznych Rada Konfederacji obraduje najczęściej w Zhanzhou. W ostatnich latach stopniowo odchodzono od systemu rotacyjnego celem umocnienia władzy. Z blisko 600 tys. mieszkańców, Zhanzhou jest największym miastem w regionie i wraz z sąsiednimi: Xiapchengiem i Guanglingiem tworzy największy obszar miejski świata o łącznej populacji zbliżającej się do miliona mieszkańców.

Etymologia

Qin jest językiem transparentnym etymologicznie dzięki swojemu systemowi pisma – elementy chán lāng znaczą odpowiednio „miasto” i „siedem”. Qin oznacza natomiast „nasz, taki sam, swojak”. Z powodu niejasnej przynależności językowej qin, dalsze dochodzenie źródłosłowu jest znacznie utrudnione, chociaż często łączy się to określenie ze średniopojckim fuô-t'ĕng /ˈɸʷɔːtʰəŋ/ „człowiek”. Nie jest jasne natomiast, czy występowanie tego i szeregu innych podobnych fonetycznie zarówno w qin jak i w językach sąsiadów świadczy o genetycznym pokrewieństwie, silnym substracie czy po prostu wzajemnych wpływach wynikających z wielowiekowej koegzystencji w basenie Morza Słonego.

Symbole

Tylko flaga jest symbolem wspólnym dla całej Konfederacji, a jej użycie jest regulowane prawnie. Flaga przedstawia biały półksiężyc zwrócony w stronę masztu, zamykający się na białym qińskim ideogramie oznaczającym „siedem”. Symbole te umieszczone są na tle koloru indygo. Chociaż flaga jest stosunkowo młoda, znak półksiężyca, odnoszący się m.in. do kształtu regionu, z którego wywodzą się Qin, jest powszechny w narodowej symbolice od najwcześniejszych wieków.

Poszczególne miasta Konfederacji posiadają swoje pieczęcie herbowe, które przypominają herby europejskie z prawdziwego świata. Zazwyczaj herb miasta w symboliczny sposób oddaje znaczenie jego nazwy, np. w herbie Ninxia (dosł. „ostatnie wrota”) jest zamknięta brama. Pieczęcie mają kształt koła.

Ośmioramienna gwiazda jest traktowana jako symbol wszystkich Qin, a także jako symbol bohenizmu. Jej osiem ramion reprezentuje Osiem Cnót tej filozofii, od czubka zgodnie z ruchem wskazówek zegara: wiedzę (czerwone), miłość (purpurowe), prawość (brunatne), dobro (indygo), skromność (różowe), nieustępliwość (zielone), prawdomówność (turkusowe) oraz samoświadomość (złote).

Historia

Lupa2.gif
Główny artykuł: historia cywilizacji Qin
Lupa2.gif
Zobacz też: ery w historii Qin

Geografia

Położenie

Klimat

Środowisko naturalne

Bioróżnorodność

Polityka

Ustrój

Siedmiomieście jest konfederacją równoprawnych miast (dù): Zhànzhóu, Guānglìngu, Xiāpchēngu, Bú'éru, Nìnxiá, Hūhuà i Fûchàngu, której ustrój opiera się na Karcie Konfederacji Siedmiu Miast. Każde z miast stoi na czele pewnego obszaru (dâdù), w obrębie którego wybierany jest jeden reprezentant – Król (shōu), który wraz z pozostałymi sześcioma współtworzy Radę Konfederacji (Nîngyǒubèn), która jest głównym organem władzy ustawodawczej i wykonawczej. Decyzje w Radzie podejmowane są większością głosówm a stanowisko Króla jest dożywotnie. Rada przez wiele lat zbierała się rotacyjnie w każdym z du, obecnie jednak dla wygody najczęściej obrady zwołuje się w Zhanzhou. Pojawiają się ostatnio próby rozdzielenia władzy ustawodawczej i wykonawczej poprzez faktyczne zniesienie Rady i zastąpienie jej wykonawczą Radą Królewską (Shōuyǒubèn) i ustawodawczą Radą Ludową (Qînyǒubèn). Rozważania, choć konstruktywne, są jeszcze dalekie od fazy realizacji – nagłe zmiany ustrojowe mogłyby zdestabilizować region, a w opinii Qin stabilność – obrazowana dominacją w regionie i stopniowym uzależnianiem od siebie będącego cieniem dawnego siebie Państwa Truskiego – jest konieczna dla utrzymania pokoju.

Poszczególne miasta zarządzane są przez książąt-kluczników (dáshōuqié). Każdy książę-klucznik jest formalnym następcą Króla, a po śmierci oddelegowywany jest do Rady Konfederacji. Następca księcia-klucznika wybierany jest przez Radę Miejską (chánjē), w której skład wchodzą członkowie najbardziej prominentnych Rodów. Rody, jak wspomniano wyżej, mają charakter organizacyjny, a nie rodzinny, i są kierowane przez Starszyzny (Bèijē), które zajmują się m.in. ocenianiem osób, które do Rodu chciałyby dołączyć. Funkcje Starszyzny i Rady Miejskiej są podobne, ale inny jest zakres ich działania.

Rada Konfederacji, książęta-klucznicy i Rady Miejskie posiadają szereg organów doradczych o różnych poziomach władzy, podobne do ministerstw czy wydziałów. Szczególnie istotne działania prowadzi podlegający Radzie Konfederacji Urząd ds. Braci zza Muru (Zángwù Hèishâ), odpowiadający za kontakt, przekazywanie technologii i integrację z plemionami Jiang Hot, a docelowo pełne włączenie ich w struktury polityczne i społeczne Konfederacji.

Podział terytorialny

Konfederacja wyznaczyła siedem stref (dâdù), podległych poszczególnym du. Ich nazwy i granice nawiązują do historycznych prefektur Cesarstwa Qin, z pewnymi rektyfikacjami wynikającymi z nowej sytuacji gospodarczo-politycznej. Granice dadu rozpisane są w Karcie Konfederacji i, jako takie, niezmienne bez zgody wszystkich członków Rady Konfederacji. Zbiorczym określeniem na wszystkie dadu jest Wùzáng („Zamurze”, [wʊ˥˩t͡sɑːŋ˩˥]) – niegdyś stosowano do zbiorczego określania ziem zamieszkałych przez Qin, ale niebędących pod kontrolą Konfederacji, obecnie, wraz z rosnącą siłą polityczną Siedmiomieścia, używa się go przede wszystkim do nazywania tych jego obszarów, które nie znajdują się w granicach głównych miast.

W obrębie dadu poszczególne miejscowości mają status „wspólnot członkowskich” (bámy<û/u>n [pɐm˩˥juːn˧˦˧]).

Nazwa dadu Stolica Liczba mieszkańców Wspólnoty członkowskie
Ala Bu'er 301 395 64
Hengsha Zhanzhou 744 394 42
Ho'ot Xiapcheng 693 034 77
Liu Guangling 765 398 101
Nin Ninxia 299 394 27
Qing Fuchang 267 495 26
Tapxiao Huhua 313 340 27

Polityka zagraniczna

Siedmiomieście utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze wszystkimi państwami, z którymi nawiązało kontakt o charakterze nieincydentalnym. Jest to kontynuacja polityki prowadzonej dawniej przez Cesarstwo Qin. Qin są ciekawi świata i chętnie goszczą przybyszów z dalekich stron, co sprzyja utrzymywaniu pozytywnych relacji.

Pieczę nad sprawami zagranicznymi sprawuje Urząd ds. Umów i Porozumień (Tâidûn Lîyâng Hèishâ). Zajmuje się on m.in. obsadzaniem stanowisk ambasadorskich, weryfikacją traktatów międzynarodowych, jest także ciałem doradczym i mediatorskim w sytuacjach, w których Konfederacja jest poproszona o interwencję dyplomatyczną w przypadku konfliktu, w którym nie uczestniczy militarnie. Konfederacja jest regionalną potęgą, opiera to jednak przede wszystkim na skutecznej ekspansji dyplomatycznej i gospodarczej, a nie militarnej. Urząd ds. Umów i Porozumień dba o reputację organizacji.

Bliskie relacje łączą Konfederację z państwami położonymi za Dachem Świata, zwłaszcza z Azenią. Mimo drobnych nieporozumień w przeszłości, tradycyjnym partnerem Siedmiomieścia w regionie jest Ajdynir. Częste są natomiast napięcia na linii Konfederacja-Cesarstwo Poitów. Historycznie głównym rywalem Qin było Państwo Truskie, ale obecnie, jako kraj w którym władza centralna trzyma się iluzorycznie, jest ono częstym celem inwestycji konfederacyjnych. Spekuluje się, że Siedmiomieście dąży do „aneksji przez wykup” – chociaż takie wydarzenie nigdy nie miało miejsca w historii, rosnące uzależnienie Trugów od konfederacyjnej gospodarki jest niezaprzeczalnym faktem.

Wojskowość

Gospodarka

Nauka i technika

Infrastruktura

Demografia

Ludność

Religia

Języki

Edukacja

Kultura

Architektura i urbanistyka

Filozofia

Kuchnia

Literatura

Ludowość

Muzyka

Sztuka

Święta

Zobacz też