Conlanger:Leksykon

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Leksykon podstawowych pojęć potrzebnych do funkcjonowania w społeczności forum.

A

 • język ahtialański — jeden z najlepiej opisanych i posiadających bogatą historię języków na forum; konlang sztandarowy.
 • a posteriori — język oparty na istniejącym języku (najczęściej naturalnym) lub grupie języków.
 • a priori — język nie czerpiący gramatyki ani słownictwa z istniejących języków.
 • aspulizm — słowo używane przez Kwadracika. Jego znaczenie nie zostało przez nikogo poznane.
 • aukslang — język tworzony do komunikacji międzynarodowej, sztuczny język pomocniczy.

C

 • Canis — użytkownik, dawniej administrator forum (trzeci). Założył nowe (obecne) forum. Według niektórych teorii wszyscy użytkownicy forum są jego multikontami.[1] Dawniej RWHÔ, Etamitlu.
 • celtlang — sztuczny język a posteriori, oparty na językach celtyckich. Jako że oparcie conlangu na grupie celtyckiej jest stosunkowo rzadkie, celtlangi jako nieliczne w grupie aposteriorycznej są w stanie przyciągnąć zainteresowanie.
 • conlangerski basz — zbiór cytatów z forum.
 • Constantine Frank Hawkman — prawdopodobnie pierwszy troll oraz założyciel wielu kont. Znany z zamiłowania do arabszczyzny, hentai-barokowych plakatów rekamujących jego conlangi oraz tego, że wszystkie jego multikonta należą do jego brata/braci.
 • cyrylica — Dla własnego dobra кажды повинен ѭ знать. Drugi, po łacince, najpopularniejszy alfabet na forum. Konkurencję dla niej stanowi hangyl promowany przez 카니사.

E

 • endecka ortografia — ortografia języka polskiego sprzed reformy z 1936 roku, obecnie używana na forum m.in. przez Dynozaura.

F

 • foch — zwany fachowo ragequitem. Popularne wśród użytkowników obrażenie się i zaprzestanie pisania na forum, czasem połączone z kasacją swoich postów. Weteranem ragequitów jest Vilén (przynajmniej cztery na koncie).
 • forumoanarchizm — ideologia forumowa, której motto brzmi „Luz, anarchia, nublangerzy”. Przez długi czas panowała na nowym forum i nigdy nie została oficjalnie odwołana.
 • forumofaszyzm — ideologia forumowa konkurencyjna wobec forumoanarchizmu, sformułowana w obliczu spadającej jakości postów; jedną z jego odmian był feleszyzm.

G

 • gardłowe R — głoska znana głównie z tego, że nie istnieje.
 • germlang — sztuczny język a posteriori, oparty na językach germańskich.

H

J

 • Janko Gorec — użytkownik, Słoweniec męczący na starym forum autorów języków o liczebniki do kolekcji. Pisał łamaną polszczyzną.
 • Józef — bohater Labiryntu zaświatów, najdłuższego i najbardziej rozpoznawalnego opowiadania na forum, które mimo to z językotwórstwem nie ma nic wspólnego.
  Józef urodził się, poślubił Annę, miał dwóch synów: Henryka i Herberta i umarł.

K

 • krakpotyzm — tajemniczy element wspominany przez Kwadracika; wraz z aspulizmem tworzy preskryptywizm.
 • Kwadracik — użytkownik, dawny administrator (drugi) i jeden z bardziej aktywnych użytkowników forum. Odszedł w bliżej nieznanych okolicznościach, uznany za wirtualnie martwego. Później powrócił i po krótkim czasie ponownie odszedł, usuwając większość swoich postów.

M

 • mangiskājā — słowo "męska" napisane w jedynej prawdziwie etymologicznej ortografii, uwiebianej przez wielu użytkowników. Co ważne, ich uwiebienie jest schizofreniczne, gdyż nienawidzą oni francuskiej pisowni właśnie przez jej etymologiczność.
 • Marta — imię każdej kobiety tworzącej języki[2] lub (ze względu na rzadkość występowania owych) mającej cokolwiek wspólnego z konlangerstwem.
 • masarz językowy — język (najczęściej naturalny) posiadający wiele cech czyniących go niezwykle trudnym do nauczenia się i posługiwania nim.
  Naturalne masarze używane w Afryce są nazywane afromasarzami.
 • metal — gatunek muzyki. Językotwórcy go słuchający są zrzeszeni w Societasъ Metallumъ. Językotwórcy słuchający przede wszystkim czegoś innego zrzeszeni są w Sociétas Nonmetallum.
 • multikonto — dodatkowe konto należące do użytkownika forum. Według jednej z teorii wszyscy użytkownicy forum są multikontami jednej osoby.

N

 • nooblang — język sztuczny charakteryzujący się małą oryginalnością i mało profesjonalnym sposobem przedstawienia. Powszechne wśród początkujących (i nie tylko) językotwórców.

O

 • offtop — plaga na forum. Spotyka się też offtopy od offtopów.

P

 • papucie — osławione słowo, jedna z niewielu pozostałości po polskim zróżnicowaniu dialektalnym. Stało się przedmiotem obszernych badań lingwistycznych prowadzonych przez Viléna.[3]
 • PIP, Powiększanie Internetowego Penisa — aktywność forumowa polegająca na chwaleniu się swoim życiem towarzyskim.[4]
 • język praindoeuropejski, PIE — rekonstruowany wspólny przodek języków indoeuropejskich. Jest wspominany zawsze przy okazji dyskusji o preskryptywizmie.
 • prawdą — słówko będące, obok słówka "der", znakiem rozpoznawczym polloku BartekChoma, w którym jest umieszczane przed każdym zdaniem oznajmującym.
  Niestety, z końcem roku 2013 słowa "prawdą" i "der" zostały zastąpione przez "szesz" i "ta"[5].
 • preskryptywizm — określanie elementów języka według kryteriów subiektywnych (jako poprawne lub błędne); uznawane za podejście nienaukowe. Przeciwstawiany deskryptywizmowi porównywanemu do dokumentowania niszczenia ogrodu.[6]
  Według I Twierdzenia Dynozaura preskryptywizm składa się z aspulizmu i krakpotyzmu.[7]
 • przymiotnik — mem forumowy; każdy przedstawiający język musi napisać coś o przymiotniku.

R

 • język radopolski — język tworzony i propagowany przez normatywistów, z Radą Języka Polskiego na czele. Większość użytkowników forum odcina się od ww. działań.
 • romlang — sztuczny język a posteriori, oparty na językach romańskich.

S

 • slawlang — sztuczny język a posteriori, oparty na językach słowiańskich.
 • slovionie je […] dobry jazyk. Pouziva neslovanske koncovky, ktore su typicke pre ine jazykove rodiny.[8]
 • somięz — prawdziwie satemowe określenie języka sztucznego.[9]
 • squid — gatunek ośmiornicy, występujący na forum w postaci spamu. Zwiastuje powrót Viléna.[10]
 • Sudoku — jeden z przydomków Constantine'a Franka Hawkmana, forumowego trolla, posiadacza multikont i banity. Przezwisko bierze się z formy cenzury założonej post factum przez Kwadracika, zamieniającej każde wystąpienie wyrazu Hawkman słowem Sudoku.[11]
 • swastyka — symbol religijny, uwielbiany przez niektórych użytkowników, a znienawidzony przez innych, którzy próbują wymusić dyskryminację poprzez jej zakazanie.
 • syntezator IPA — mityczne narzędzie, umożliwiające utworzenie nagrania dowolnego słowa na podstawie jego zapisu fonetycznego.

T

W

 • wafelki — przysmak językotwórców, zwłaszcza użytkownika Viléna.

Przypisy