Język dacki (althist)

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
dacki
dac, limbă dacă
Utworzenie: Widsið w 2015
Najnowsza wersja: 1
Sposoby zapisu: alfabet łaciński
Typologia: a posteriori
VSO
fleksyjny
Klasyfikacja: języki romańskie
  • italo-bałkańskie
    • panońsko-pontyjskie
      • pontyjskie
        • dacki
Kody
Conlanger–3 nat.bur.dac
Lista conlangów

Język dacki (dac /dak/, limbă dacă /ˈlimbə ˈdakə/) to naturalistyczny język sztuczny typu a posteriori, opracowywany przez Widsiða od roku 2015 na potrzeby historii alternatywnej, w której Cesarstwo rzymskie przetrwało dłużej i wywarło większy wpływ na kulturę i języki ludów zamieszkujących rzeczywiste Bałkany, Kotlinę Panońską i Karpaty. Dacki rozwinął się na terenie zromanizowanej Dacji, przede wszystkim środkowej („właściwej”) Transylwanii i Oltenii i jest jedynym żyjącym przedstawicielem pontyjskiej podgrupy języków romańskich. Najbliżej spokrewnione z nim są: język panoński, język dalmacki, język wenecki oraz język włoski. Burgundzki, nowantyjski i konstantyński to inne języki sztuczne stosowane w tej historii alternatywnej.

Dacki jest alternatywną wersją języka rumuńskiego, z którym w dużej mierze dzieli obszar, na którym jest używany, a także większość zmian fonetycznych, chociaż nie morfologicznych ani składniowych. Leksykalnie ma charakter peryferyjny, podobnie jak języki Półwyspu Iberyjskiego i rzeczywisty rumuński. Rozwinął podobny system czasowo-aspektowy, jak zachodnie języki romańskie, zarzucił odmianę rodzajników przez przypadki. Dacki rodzajnik ma zarówno formy preponowane, jak i postponowane enklityczne, których użycie uzależnione jest od kontekstu składniowego.