Język miteński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język miteński, zwany także językiem staromiteńskim - język używany na terenie Białego Półksiężyca oraz wzdłuż południowych wybrzeży Morza Miteńskiego. Był głównym językiem Państw Lähinów. Wywodził się z języka proto-miteńskiego.

Dźwięki

Samogłoski

  • i y u
  • e o
  • a ä

Samogłoska /ä/

Samogłoska /ä/ była początkowo alofonem samogłoski /a/ przed /i/, /e/, /j/ oraz /y/ ale w wyniku wyrównania tematów część czasowników mogło mieć zawsze /a/, lub zawsze /ä/.

Spółgłoski

  • m n
  • p b t d k g ʔ
  • s z š ž h
  • j l r w

Akcent

Akcent pada na pierwszą sylabę.

Budowa sylaby

Dominuje sylaba otwarta o prostej strukturze (C)V. W wygłosie nie mogą występować spółgłoski zwarte ani spółgłoski /h/ i /j/.

Zapis

Język był zapisywany za pomocą sylabariusza miteńskiego. Większość znaków przedstawiała sobą sylabę CV, za wyjątkiem znaków dla spółgłosek mogących znajdować się w wygłosie.