Język proto-miteński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język proto-miteńsko - wspólny prajęzyk przodków Mitengów. Język ten wyłonił się z języka proto-miteńsko-kadońskiego. Z języka proto-miteńskiego wyłoniły się następujące języki:

Zmiany językowe

Zmiany dźwiękowe

 • ň > n
 • iw > y
 • i > e _CC (nieakcentowane)
 • h > Ø V_V
 • Vji > Vi̯
 • V¹V¹ > V¹:
 • ui̯, ūi̯ > y ȳ
 • iu̯, īu̯ > y ȳ
 • V:i̯, V:u̯ > Vi̯, Vu̯
 • ň > nj _{a, o, u}
 • ň > n
 • lh, rh > ll, rr
 • bz, dz, gz > u̯z, dz, i̯z V_V
 • u, ū > y ȳ _Cj
 • i, ī > y ȳ _Cw, Cu

Zmiany w gramatyce

 • rozwinięcie aglutynacyjności, poprzez dołączenie poimków do słów.
 • rozwinięcie systemu określoności
 • rozwinięcie systemu czasownikowego.

Dźwięki

Samogłoski

 • i ī y ȳ u ū
 • e ē o ō
 • a ā

Dyftongi

 • oi ei
 • ai
 • ou eu
 • au


Spółgłoski

 • m n
 • p b t d k g ʔ
 • s z š ž ś ź h
 • c dz č dž
 • w r l j

Akcent

Akcent pada na pierwszą sylabę.

Gramatyka

Zaimek

Osoba Sg Pl
1. ni heji
2. šu šehi
3. ki kehi

Rzeczownik

Sg
Nom. -'(e) -(u) -a
Acc./Dat. -'ar -yz -ez
Gen. -'ed -ud -ed
Instr. -'eš
Pl
Nom. -'et -un -et
Acc./Dat. -'art -ösan -est
Gen. -'est -odun -est
Instr. -'ešt -öšan -ešt

Jako forma podstawowa dla przyimków ruchu występuje mianownik (statecznych) oraz dopełniacz (ruchu)

Przedimek

Rzeczownik

Sg
Nom. ty
Acc./Dat. tyr
Gen. tyd
Instr. tyš
Pl
Nom. tyn
Acc./Dat. tysan
Gen. tyst
Instr. tyšt

Czasownik

Odmiana osobowa

Końcówki osobowe
Osoba Sg Pl
1. -u -eš
2. -yr -yd
3. -(e) -et

Odmiana czasowa

Czas Dok Ndok
Ter -0-
Prz. -žda- -da-

Słownik

 • ni - ja
 • šu - ty, pan/pani
 • ki - on
 • heji - my
 • šehi - wy, państwo
 • kehi - oni
 • tyja - to
 • tyjety - tamto
 • šyzi - tu
 • šöse - tam
 • wuši - kto
 • dezi - co
 • myzi - gdzie
 • šeyzi - kiedy
 • ku - jak
 • iwa (te - ) - nie
 • - wszystko
 • - dużo
 • - mało
 • kuna - jeden
 • šuja - dwa
 • kiwa - trzy
 • esi - cztery
 • uwi - pięć
 • hebi - wielki
 • - mały
 • heha - kobieta
 • tu - mężczyzna
 • nyji - człowiek
 • šiju - dziecko
 • biku - żona
 • owunu - mąż
 • bebi - matka
 • eša - ojciec
 • mari - zwierzę
 • laa - ryba
 • hegi - ptak
 • ga - drzewo
 • renabu - las
 • radu - owoc
 • apa - ziarno, nasiono, siemię
 • lutesi - liść
 • ana - trawa
 • dega - skóra
 • karu - mięso
 • sawuga - krew
 • tebepu - kość
 • enedi - jajko, jajo
 • utu - róg
 • sepi - ogon
 • lunyhi - pióro
 • sesu - włos
 • pesa - głowa
 • šawa - ucho
 • enu - oko
 • ega - nos
 • kešaka - usta (plural only)
 • hašawa - ząb
 • apa - język
 • glaa - stopa
 • hegi - noga
 • nlulua - ręka
 • jegu - serce
 • ena (en - ) - być
 • kuzi - mieć
 • taka - robić
 • šahi - pić
 • sugesi - jeść
 • šu - widzieć
 • azi - słyszeć
 • šušu - wiedzieć, znać
 • ena - myśleć
 • ša - bać się
 • yu - spać
 • guda - żyć
 • ebi - umierać, umrzeć
 • ubi - zabijać, zabić
 • böliwa - ciąć, kroić
 • nuni - pływać
 • tumu - latać, lecieć
 • rari - iść, chodzić
 • epa - leżeć
 • udi - siedzieć
 • enema - stać
 • ena - padać, paść
 • sa - dawać, dać
 • domuki - trzymać, dzierżyć
 • kleu - myć, prać (clothes)
 • hatu - szyć
 • sötega - mówić
 • taga - śpiewać
 • aša - słońce
 • nugi - księżyc
 • ada - gwiazda
 • etu - woda
 • emawa - deszcz
 • rezlau - rzeka
 • wupu - jezioro
 • ozymi - morze
 • jawlaa - sól
 • - kamień
 • šaku - ziemia
 • badubu - chmura, obłok
 • ranegi - mgła
 • negemu - niebo
 • nanahu - wiatr
 • jagama - śnieg
 • - lód
 • lanagu - dym
 • da - ogień
 • hija - popiół
 • neša - palić się
 • husi - droga
 • henena - góra
 • šemi - czerwony
 • eplei - zielony
 • usu - żółty
 • hušaši - biały
 • naha - czarny
 • atuna - noc
 • tehata - dzień
 • ešika - rok
 • sara - ciepły
 • ja - zimny, chłodny
 • hana - pełny
 • lara - nowy
 • nleapa - stary
 • suhu - dobry
 • suka - zły
 • hleapa - bliski
 • jašu - daleki
 • sehani - prawy
 • uwaba - lewy
 • ku - przy, u, na
 • ezu - w
 • du - z
 • a - i
 • beusi - jeśli, jeżeli
 • emu - bo, ponieważ
 • mahazi - imię