Język ołłuch

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język ołłuch
łłach êgołł ołłuch[1], łłach êgołł ołłuk[2], żongäfêzêz êgołł
Sposoby zapisu: łacińska transkrypcja (na chwilę obecną)
Klasyfikacja: Gamajskie
 • Pragamajski (†)
  • Starozongepajcki (†)
   • Średniozongepajcki
    • Zongepajcki ludowy
     • Języki wschodniozongepajckie
      • Język ołłuch
Kody
Conlanger–1 ołł. lub ozo.
Lista conlangów

        

Język ołłuch (ołł: łłach êgołł ołłuch [ɮäx 'ɛɣoɮ 'oɮyx][1]/łłach êgołł ołłuk [ɮäx 'ɛɣoɮ 'oɮyk][2] "język tutejszy", także żongäfêzêz êgołł ['zonɣæfɛt͡sɛt͡s 'ɛɣoɮ] "język zongepajcki", zon: wazazaz aigoslo ['wɐt͡sɐt͡sɐt͡s 'aɪ̯ɣoslo] "język górski") – język zongepajcki z grupy wschodniozongepajckiej. Jest najbardziej archaicznym i konserwatywnym potomkiem ludowej zongepajszczyzny, różniący się jednak od niej zarówno w fonetyce, jak i gramatyce.

Język ten uniknął trzech wielkich zmian fonetycznych: przejścia łł > sl (cecha wyjątkowa), prelabjalizacji wschodniozongepajckiej oraz połączenia ƶ-z.

Dzieli się na dwa djalekty: wschodni i zachodni. Oba djalekty są uważane za równe sobie (a więc podaje się np. dwie formy danego wyrazu). Wschodni zawiera więcej innowacji, ale i uniknął całkowitej przesuwki spółgłosek welarnych, zawiera też wymowę pragammajskiego *q jako t (lub iloczas w wygłosie, ostatecznie długość zanikła). Zachodni jest bardziej podobny do reszty potomków ludowej zongepajszczyzny, zawiera też więcej wpływów języka klasycznego.

Historia

Język ołłuch wywodzi się z dawnego djalektu zongepajckiego. Jego odrębność zaczęła się bardzo wcześnie, ale nie oddalił się aż tak jak djalekt zachodni (który stworzył własną podrodzinę). Dowodem na to jest obecność starozongepajckiej głoski łł [ɮ], a także zachowanie celownika. Rozwijał się dosyć równolegle z innymi djalektami, ale czasami przeprowadzał tam swoje zmiany (przykładowo grupa hj przechodzi w j, a nie w ). Ponadto, odbyła się interwokaliczna spirantyzacja. Przesunął dawne [u] do przodu, dając [y], powstało jednak nowe [u] jako nieakcentowane krótke [o]. Dyftongi nie przetrwały presji monoftongicznej.

Sam ołłuch posiada dwa djalekty – zachodni i wschodni. Oba dosyć mocno różnią się w fonetyce, natomiast ich gramatyka jest praktycznie identyczna. Djalekty wschodnie nie przeprowadziły I przesuwki w szeregu spółgłosek welarnych, przez co są identyczne z systemem protogammajskim (i resztą gammajskich), posiada przez to fonemiczne [g]. Zachodnie z kolei uniknęły jedynie przejścia [x] → [kx] (przy jednoczesnym [k] → [x]), ale uzyskały dużo nowych [θ] oraz [ð].

Ponieważ oba djalekty są blisko narzeczy chamskich, częściowo uległy ich wpływowi. Udźwięczniły interwokaliczne f do v, a także wprowadziły allofoniczny przydech dla p, t oraz k, gdy te są w nagłosie będąc akcentowanymi.

Procesa ku ołłuchowi zachodniemu

Pierwsze zmiany

 • *ai > e
 • *au > o
 • *iː > ai
 • *i > i
 • *uː > au
 • *u > u
 • *aː > ɛ
 • *a > ɐ
 • *ħ > *x
 • *-h > *-ð (w ołłuchu bardzo szczątkowo)
 • *l > ɫ
 • *lː > ɫː
 • *r > ɮ

Pierwsza przesuwka

Faza 1 - afrykanizacja bezdźwięcznych spółgłosek szczelinowych:

 • *f > pf
 • *θ > tθ
 • *s > ts

Faza 2 - spirantyzacja bezdźwięcznych spółgłosek zwartych:

 • *p > f
 • *t > s
 • *k > x
 • *q > χ > x

Faza 3 - ubezdźwięcznienie spółgłosek zwartych:

 • *b > p
 • *d > t
 • *g > k

Druga przesuwka

 • *rː > r
 • *ɫː > l
 • *jː > jɛj
 • *wː > wɐw
 • *mː, *mp > b
 • *nː, *nt > d

Palatalizacja

Palatalizacja odbywa się przed e (niekonsekwentnie), j oraz i.

 • *d > dzʲ
 • *t > tsʲ
 • *s > ʃ
 • *z > ʒ
 • *ts, *tθ > tʃ
 • *ð > dʒ
 • *ɫ, *l > ʎ (ľ)
 • *ɮ > ʒ
 • *h, *r > j
 • *rj, *hj > j
 • *n > ɲ
 • *k > ç
 • *x > sʲ
 • *ɣ > zʲ

Naleciałość ludowa

 • *ji- > ī
 • *wu- > ū

Podwyższenie spógłosek przy *r

 • *ɐr > or
 • *ɛr > er

Ludowa przesuwka samogłosek

 • *ai > ɛ
 • *au > ɔ
 • *ɛ > æ

Zmainy typowe dla zongepajckiego ludowego

 • *-h > ː
 • *ns, *nʃ, *nm > s, ʃ, m
 • *zs > s/ːs
 • *p͡fj > ɧ
 • *a- > ø (nieregularnie)
 • *VnV > VrV
 • *-f(C) > ː(C)
 • *-pf(C) > ː(C) (nieregularnie)
 • *ɫŠ > lŠ (gdzie Š to spółgłoska zadziąsłowa)
 • *ɫj > ʎj
 • *xŠ, *ɣŠ > ʃŠ, ʒŠ
 • *ph *th *kh > f θ x
 • *xh *ɣh > xː ɣː
 • *VfV > VvV (zmiana typowa dla wschodnich djalektów)

Lenicja VCV

 • *p > f
 • *b > v
 • *t > θ
 • *d > ð
 • *k > x

Warto zauważyć, że nie odbywa się pomiędzy dwiema identycznymi samogłoskami.

Dalsze zmiany

 • *u > y
 • *fT, *xT > θT (gdzie T to spółgłoska przedniojęzykowa twarda)
 • *vT, *ɣT > ðT
 • depalatalizacja *sʲ, *tsʲ, *zʲ, *dzʲ (już po f/x > θ i v/ɣ > ð)
 • *ʎ > j
 • *p, *t, *k pod akcentem > pʰ, tʰ, kʰ
 • *-e > ø
 • *e przed długą > ø
 • *ej > ij
 • *ɧ > ʃ
 • *ji- (to pochodzi tylko od *li/*łi) > je-
 • *jj > dʒ
 • wygłosowe *j > dð
 • nieakcentowane krótke *o > u
 • nieakcentowane krótke *e > i
 • *długie samogłoski > krótkie

Procesa ku ołłuchowi wschodniemu

Pierwsze zmiany

 • *ai > e
 • *au > o
 • *iː > ai
 • *i > i
 • *uː > au
 • *u > u
 • *aː > ɛ
 • *a > ɐ
 • *ħ > *x
 • *-h > *-ð (w ołłuchu bardzo szczątkowo)
 • *l > ɫ
 • *lː > ɫː
 • *r > ɮ

Pierwsza przesuwka

Faza 1 - afrykanizacja bezdźwięcznych spółgłosek szczelinowych:

 • *f > pf
 • *θ > tθ
 • *s > ts

Faza 2 - spirantyzacja bezdźwięcznych spółgłosek zwartych:

 • *p > f
 • *t > s

Faza 3 - ubezdźwięcznienie spółgłosek zwartych:

 • *b > p
 • *d > t

Druga przesuwka

 • *rː > r
 • *ɫː > l
 • *jː > jɛj
 • *wː > wɐw
 • *mː, *mp > b
 • *nː, *nt > d

Palatalizacja

Palatalizacja odbywa się przed e (niekonsekwentnie), j oraz i.

 • *d > dzʲ
 • *t > tsʲ
 • *s > ʃ
 • *z > ʒ
 • *ts, *tθ > tʃ
 • *ð > dʒ
 • *ɫ, *l > ʎ (ľ)
 • *ɮ > ʒ
 • *h, *r > j
 • *rj, *hj > j
 • *n > ɲ
 • *k, *g, *q > ç
 • *x > sʲ
 • *ɣ > zʲ

Naleciałość ludowa

 • *ji- > *ī
 • *wu- > *ū

Glottalizacja

 • *q > *ʔ

Podwyższenie spógłosek przy *r

 • *ɐr > or
 • *ɛr > er

Ludowa przesuwka samogłosek

 • *ai > ɛ
 • *au > ɔ
 • *ɛ > æ

Zmainy typowe dla zongepajckiego ludowego

 • *ns, *nʃ, *nm > s, ʃ, m
 • *zs > s/ːs
 • *p͡fj > ɧ
 • *a- > ø (nieregularnie)
 • *VnV > VrV
 • *-f(C) > ː(C)
 • *-pf(C) > ː(C) (nieregularnie)
 • *ɫŠ > lŠ (gdzie Š to spółgłoska zadziąsłowa)
 • *ɫj > ʎj
 • *xŠ, *ɣŠ > ʃŠ, ʒŠ
 • *ph *th *kh > f θ x
 • *xh *ɣh > xː ɣː
 • *VfV > VvV (zmiana typowa dla wschodnich djalektów)

Lenicja VCV

 • *p > f
 • *b > v
 • *t > θ
 • *d > ð
 • *k > x
 • *g > ɣ

Warto zauważyć, że nie odbywa się pomiędzy dwiema identycznymi samogłoskami.

Dalsze zmiany

 • *u > y
 • depalatalizacja *sʲ, *tsʲ, *zʲ, *dzʲ
 • *ʎ > j
 • *p, *t, *k pod akcentem > pʰ, tʰ, kʰ
 • *-h > ː
 • *-ʔ > ː
 • inne *ʔ > t
 • *-e > ø
 • *e przed długą > ø
 • *ej > ij
 • *ɧ > ʃ
 • *ji- (to pochodzi tylko od *li/*łi) > je-
 • nieakcentowane krótke *o > u
 • nieakcentowane krótke *e > i
 • *jj > dʒ
 • *długie samogłoski > krótkie

Fonetyka

Samogłoski

W obu djalektach występują te same samogłoski. Jest ich dziewięć.

Przednie Środkowe Tylne
Przymknięte iy u
Półprzymknięte e o
Półotwarte ɛ ɔ
Otwarte æ ä

Samogłoska a, która w większości języków zongepajckich jest wymawiana wyżej ([ɐ] lub [ʌ]), w ołłuchu jest obniżona do [ä]. Tendencje obniżenia były możliwe do zaobserwowania w wszystkich djalektach zongepajckiego ludowego, ale w wyniku działań Rady Szamaniw została wycofana. Jedynie ołłuch obniżył ostatecznie tą głoskę, być może z powodu izolacji tego górskiego regjonu.

Za innowację samogłoską w ołłuchu uważa się podwyższenie dawnych grup *ar *ěr do or er. Powodem dlaczego tak się uznaje jest chwakt, że tylko w ołłuchu er < ěr może ulec redukcji do ir gdy nie jest akcentowane.

Spółgłoski

Inaczej jest z spółgłoskami, które się nieco różnią. Tylko w djalekcie wschodnim /g/ to fonem, zaś w zachodnim [g] to allofon /k/. W ołłuchu zachodnim istnieje też [dð] jako wygłosowy allofon /j/.

Wargowe Zębowe Dziąsłowe Podniebienne Welarne Gardłowe
Nosowe m n ɲ
Zwarte bezdźwięczne p~pʰ t~tʰ k~kʰ
dźwięczne b d g[3]
Afrykaty bezdźwięczne pf ts
dźwięczne dz[4]
Szczelinowe bezdźwięczne f sθ ʃ ç x h
dźwięczne v zð ʒ ɣ
Drżące r
Boczne, Półsamogłoski ɫ lɮ j w

Uwagi:

 • Spółgłoski p, t, k gdy są w nagłosie i pada na nie akcent, otrzymują alochwoniczny przydech. To cecha częściowo zapożyczona z języka prachamskiego, gdzie w miejsce pragammajskiej opozycji dźwięczna-bezdźwięczna pojawiła się opozycja bezprzydechowa-przydechowa.
 • Pozycje spółgłosek mogą być różne w djalekcie wschodnim i zachodnim.

Transkrypcja

a ä b d ð dz e ê ė f g ǧ h ch i j k
[ä] [æ] [b] [d] [ð] [d͡z] [d͡ʒ] [e] [ɛ] [i] [f] [ɣ] [g] [h] [x] [i] [j~dð] [k] [ç]
l ľ ł łł m n ň o ô ȯ p pf r s š sz šz t u
[l] [j~dð] [ɫ] [ɮ] [m] [n] [ɲ] [o] [ɔ] [u] [p] [p͡f] [r] [s] [ʃ] [z] [ʒ] [t] [y]
v w z ƶ ž ż[5] þ
[v] [w] [t͡s] [t͡θ] [t͡ʃ] [z] [θ]

Litera ė oznacza [i] pochodzące od [e], jak np. w słowie ðächė/ðägė [ðæxi]/[ðæɣi] "ofiara" (dopełniacz: ðächėwo/ðägėwo, teoretyczne **ðächi/ðägi miałoby chwormę **ðächiwi/ðägiwi). Zapis j oraz ľ oparty jest na etymologji. Litera ǧ występuje tylko w wschodnich djalektach.

Gramatyka

Harmonia samogłoskowa

Harmonia jest niemal identyczna z literackem zongepajskim:

Ostatnia
samogłoska
słowa
Pierwsza
samogłoska sufiksu
krótka (_) długa (_²)
i, ê i ê
u, ô u ô
o, ȯ, e, ė ȯ[6] ė[6]
o[7] e[7]
a, ä a ä

Alternacje spółgłosek

Występują następujące alternacje spółgłosek w różnych sytuacjach:

 • miękka - twarda
 • f - v
 • p - f
 • b - v
 • t - þ
 • d - ð
 • k - ch
 • ǧ - g
 • łł - r
 • ł - l

Przedimek

W ołłuchu występuje przedimek określony łłach. Używa się go rzadziej niż pragammajskie *raħ, przede wszystkim nie występuje w nazwach własnych.

Przypisy

 1. 1,0 1,1 w djalekcie zachodnim
 2. 2,0 2,1 w djalekcie wschodnim
 3. oddzielny fonem w ołłuchu wschodnim, w zachodnim allofon /k/
 4. wygłosowy allofon /j/ w ołłuchu zachodnim
 5. Litera ż jest używana do zapisu niektórych rdzeni, które się upowszechniły w formie starej transkrypcji. Należą do niej chociażby rdzenie żona (dom), żongä (zongepajczyk) oraz żongäpê (zachód) – czyli te związanie z samym ludem. Ponadto wiele form zaczynających się na sz można skrócić do ż. W zapisie bez djakrytków ż jest zastępowane przy pomocy sz lub, w celu odróżnienia, sz' (z apostrofem)
 6. 6,0 6,1 W przyrostkach
 7. 7,0 7,1 W przedrostkach, a także przyrostkach z dawnym iloczasem (oh/eh)