Język proto-pinu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język proto-pinu - wspólny prajęzyk wszystkich Pinusów, używany na terenie Pinu. Jest przodkiem wielu języków pinu, a także samego języka pinu.

Dźwięki

Samogłoski

 • i i: u u: (i ī u ū)
 • ɛ ɛ: ɔ ɔ: (e ē o ō)
 • a a: (a ā)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • p t k (p t k)
 • s h (s h)
 • w r l j (r l y)

Akcent

Akcent jest stały i zawsze pada na pierwszą sylabę.

Gramatyka

Język jest językiem lewogłowowym (przydawka stoi przed określanym słowem), występuje szyk zdania SVO. Podmiot zdania nieprzechodniego ma doklejony sufiks -ne. Zaprzeczenie tworzy się poprzez dodanie sufiksu -le po czasowniku. Występują poimki.

Zmiany fonetyczne

Do proto-zachodniego

 • nieakcentowane e > 0
 • h w nagłosie > k
 • h w wygłosie > 0
 • h pomiędzy samogłoskami > s
 • h wszędzie indziej > k
 • ly, ny, ry, my > y, y, r, m
 • t, p, k _{t, p, k} > ʔ
 • nk > ŋ
 • p {u, o} > w
 • s {i, r, k} > x
 • x {i, u} > š
 • ky, ty, py > kk, tt, pp
 • i, e > e
 • ī, ē > ī
 • o, u > o
 • ō, ū > ū
 • a, ā > a, ā
 • p (w nagłosie) > w
 • Cl, Cr (C=ptk} > ll, rr

Do pinu

 • Vkk, Vtt, Vpp > V:k, V:t, V:p
 • š > s
 • x > h
 • āk, āŋ, ah > ēk, ēŋ, ēh
 • wi > yi
 • ē > ī
 • ō > ū
 • ī, ū, ā > i, u, a
 • w > 0
 • h > 0
 • ll, rr > nl, nr
 • wypadnięcie wygłosowego e
 • ʔ > k (w sylabie akcentowanej)
 • ʔ > 0

Do ayyu

Do lono

Do proto-wschodniego

 • s, t, k _{y, i} > š, č, č
 • y (w nagłosie) > dž
 • č, dž > c, dz
 • wypadnięcie nieakcentowanego e/o
 • t > ∅ (przed s)
 • nagłosowe p, t, k > f, s, h
 • a, ā > e, ē / _{h, š}
 • u i > o e (w wygłosie)
 • skrócenie długich samogłosek w wygłosie
 • (C)VːCC > (C)VCC (pierwsza sylaba)
 • pp, tt, kk > p', t', k'
 • pt, kt, tp, tk, kp, tp > ft, χt, sp, tʔ (> ħ), kʷ, tʷ
 • ly, ny, my, ry > y, n, n, ž
 • pʼ, t', k' > ps, c, q
 • kʷ > xʷ
 • tʷ > cʷ
 • xʷ → ɣʷ → ħ (V_V)
 • tl, dl, cl, dzl > ɬ, ɮ, tɬ, dɮ
 • Vtɬ, Vdɮ > V:ɬ, V:ɮ
 • tɬ, dɮ > ɬ, ɮ
 • r > l (przed o, u)
 • ō, ū > ū
 • u, o > u
 • m > n (w wygłosie)
 • ay, uy, iy, ey > e, i, e, i

Do kimpu

 • i, e > e
 • ī, ē > i
 • ū > o
 • ā > o
 • I przegłos: o, u, a > ä, ö, ü,
 • ä > e
 • ü > i
 • a {l} > o
 • lC > CC
 • VCV > VCV (dźwięczne)
 • cʷ > c
 • dz > z
 • ey, iy, öy > e

Do yāmi

 • e {n, m} > i
 • q > k
 • Vmm, Vnn > V:m, V:n
 • cʷ > č
 • χ, ħ > χ
 • ɬ, ɮ > š, ž
 • np, mp, nt, mt, nk, mk > mb, nd, ng
 • wygłosowe Vn > V:∅
 • č > š
 • h > x
 • x > χ
 • ay > ey

Do proto-centralnego

Do hūm

Do yo

Do mīhu

Do lumyā

Do tā

Podstawowy słowniczek

Podstawowy słowniczek polsko-proto-pinuski:

 • ja - yam
 • ty - pu
 • on - sīm
 • to - nāne
 • kto - nun yī
 • co - nun ku
 • nie - lē
 • jeden - yoka
 • dwa - yāti
 • mężczyzna - tulu
 • matka - meyi
 • ojciec - rōyo
 • drzewo - hūnre
 • krew - sāru
 • jajko, jajo - kohe
 • głowa - punta
 • ucho - sāro
 • oko - tommu
 • nos - pōnyu
 • ząb - sōmya
 • język - yēmhu
 • noga - yuhe
 • ręka - humo
 • serce - nimpu
 • być - yo
 • mieć - mem
 • robić - non
 • pić - tin
 • jeść - rīn
 • widzieć - minpe
 • słyszeć - lēnse
 • wiedzieć, znać - ninte
 • umierać, umrzeć - pūmse
 • zabijać, zabić - rīmyu
 • iść, chodzić - lūnki
 • leżeć - rōnke
 • siedzieć - sinpu
 • stać - pumni
 • dawać, dać - kīmna
 • mówić - rānsu
 • słońce - mu
 • księżyc - ninya
 • woda - sunyo
 • deszcz - ayo
 • noc - rontu
 • dzień - yusa
 • nowy - pata
 • przy, u, na - tā
 • w - hīn
 • z - lēn
 • i - sō
 • imię - lēmpi