Języki onskie

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Języki onskie (ons. Re hąnazai eihauraz /re ˈʔaw̃nazaj ˈejʔawɾaz/) — języki z peryferyjnej grupy języków gamajskich, wywodzące się z języka onskiego. Dzielą się na dwie główne podgrupy — języki północnonskie oraz języki południowoonskie.

Lista języków onskich

Tabela porównawcza

Tabela porównawcza kognatów w językach onskich.

Członkowie rodziny


Onski Prapółnocnoonski Prapołudniowoonski
tahei /taʔej/ - ojciec tái /ta᷈j/ - ojciec dachē /t’ɐχɛː/ - ojciec
ðarai /ðaraj/ - matka ðarè /ðaɾê/ - matka zaryē /zɐrʲɛː/ - matka
taiğar /tajɣaɾ/ - brat tiàr /tʲâr/ - brat tyēkver /t͡ɕɛːkfər/ - brat
kailai /kajɫaj/ - siostra čelèis /tʃelêjs/ - siostra kyevē /t͡ɕəʋɛː/ - siostra
oyu /ojuw/ - syn vœ̀ /vø̂/ - syn veū /ʋə.ʊː/ - syn
oyuwos /ojuwɔs/ - córka vœ̀is /vø̂js/ - córka veuvş /ʋə.ʊʋʂ/ - córka
nibour /nibouɾ/ - wnuk nỳbuor /nŷbʷor/ - wnuk, młodszy daleki krewny nivōrī /ɲɪʋɔːrʲiː/ - wnuk
nibouros /nibouɾɔs/ - wnuczka nỳbuoros /nŷbʷoros/ - wnuczka, młodsza daleka krewna nivōrş /ɲɪʋɔːrʂ/ - wnuczka
yuwei /juwej/ - wuj, stryj jywiè /jywʲê/ - wuj, stryj yuvē /jʊʋɛː/ - wuj, stryj
ğaidatahei /ɣajdataʔej/ - dziadek gedatái /ɣedata᷈j/ - dziadek kvyētadachē /kfʲɛːtɐt’ɐχɛː/ - dziadek
ğaidaðarai /ɣajdaðaraj/ - babcia gedaðarè /ɣedaðaɾê/ - babcia kvyētazaryē /kfʲɛːtɐzɐrʲɛː/ - babcia

Liczebniki


Onski Prapółnocnoonski Prapołudniowoonski
ğour /ɣowɾ/ - jeden guòr /ɣʷôr/ - jeden kvōrī /kfɔːrʲiː/ - jeden
þor /θɔɾ/ - dwa þòr /θôr/ - dwa serī /sərʲiː/ - dwa
ðęn /ðew̃n/ - trzy ðœ̌n /ðœ˦˧˦n/ - trzy zeyň /zɛjŋ/ - trzy
azau /azaw/- cztery àzo /ˈa˥˩zo/ - cztery eşâv /əʂɒʋ/ - cztery
krhai /kr.ʔaj/ - pięć kœ̂re /ˈkœ˧˦˧re/ - pięć geřchyē /k’əɻχʲɛː/ - pięć
nrhai /nr.ʔaj/ - sześć nœ̂re /ˈnœ˧˦˧re/ - sześć neřchyē /nəɻχʲɛː/ - sześć
sauh /sauʔ/ - siedem /ˈso˩˥/ - siedem şō /ʂɔː/ - siedem
wair /wajɾ/ - osiem wèr /ˈwer˥˩/ - osiem vyērī /ʋʲɛːrʲiː/ - osiem
ball /baʎ/ - dziewięć bæ̀l /ˈbæl˥˩/ - dziewięć peyī /pəjiː/ - dziewięć
avah /avaʔ/ - dziesięć avá /aˈva˩˥/ - dziesięć evā /əʋɐː/ - dziesięć