Języki qińskie

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Języki qińskie – grupa języków i dialektów używanych przez ponad osiem milionów mieszkańców środkowego Kyonu. Spośród języków tej grupy, jedynym żywym przedstawicielem pozostaje język qin, podzielony na wiele mniejszych dialektów. Pierwotnie używane na dużym obszarze po obu stronach Dachu Świata, obecnie językami qińskimi mówi się na północnym wybrzeżu Morza Słonego, w południowej części Harensuranu oraz wśród qińskiej diaspory na całym świecie.

Języki qińskie charakteryzuje pierwotna monosylabiczność, izolacyjność, obecność poimków, fonemiczny iloczas, sylabowe czasowanie i ósemkowy system liczebników. Szyk zdania różni się między grupą wschodnią (VSO) a zachodnią (SVO). Wszystkie języki qińskie wypracowały podobne systemy pisma, oparte na ideograficznym zapisie słownictwa. Rekonstruowany język praqiński to hipotetyczny przodek tej rodziny językowej.

Postuluje się, że języki qińskie powiązane są z językami pojckimi – nie ustalono jednak, czy chodzi o pokrewieństwo genetyczne, czy o wielowiekową współzależność i wykształcenie charakterystycznych, wspólnych cech obszarowych.

Klasyfikacja

Porównanie słownictwa

Liczebniki w językach qińskich
Glosa Praqiński Qin Xin Zhok-ha
„jeden” *tanĭ xiā /ɕɑː˧/ *taN /tɑɴ/ tanh /taɲ/
„dwa” *sām sâm /sɑːm˧˦˧/ *zā /d͡zɑː/ sôm /soːm/
„trzy” *thŭnoj chòi /t͡ʃʰɵʏ̯˥˩/ *thün /θʉn/ thnoi /tʰnoə̯/
„cztery” *xsāC jiáng /t͡ɕɑːŋ˦˥/ *xōn /ɦɵːn/ ksanh /ksaːɲ/
„pięć” *kōb wàp /wɑːp˥˩/ *kōb /kɵːb/ kuep /kuə̯p/
„sześć” *phŭkĭ fût /fʊt˧˦˧/ *phog /fɔg/ phuc /pʰuc/
„siedem” *strV̄ng lāng /lɑːŋ˧/ *strūng /strʉːŋ/ srông /sroːŋ/
„osiem” *pŭjāl yiē /ji̯ɘ˧/ *pjōl /pʲœːɫ/ pier /piə̯r piɚ̯/