Mapa wyspy Kaori

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Będąca tłem mapa hipsometryczna, bez żadnych napisów.

        Mapa wyspy Kaori Canisa - obecnie trwający duży projekt kartograficzny użytkownika Canisa, którego celem jest wytworzenie wysokiej rozdzielczości szczegółowej mapy wyspy Kaori, państwa Tangia lat 9750, z projektu Kyon. Prawdopodobnie największy wysiłek con-kartograficzny społeczności PFJ. Mapa będzie miała rozdzielczość 6144 x 4260 piksele i będzie dostępna w formatach svg i png. Dokładna data startu projektu jest trudna do określenia, ale za umowną, przybliżoną datę uznaje się 1.12.2020 roku.

W sierpniu 2021 roku toczyły się prace nad mau Orumilo ni Reitika.

Map of Kaori small.png
Wersja robocza z 8 sierpnia 2021 (może wymagać odświeżenia cache).

Narzędzia

Mapę wykonano przede wszystkim w Microsoft Paint i Inkscape, w mniejszym stopniu użyto także GIMP i NASA G.Projector. Doświadczenia zdobyte podczas prac zostały opisane w Pomoc:Kartografia.

Historia projektu i metodologia

Fragment północnej części Naratai, work in progress z 30.01.2021.

Kształt wyspy został określony dzięki mapom wygenerowanym na podstawie Space Engine. Jedną z takich map jest ta mapa. Kształt wyspy wycięto i z pomocą programu GIMP powiększono wielokrotnie, a następnie zredukowano wszelkie pozostające kolory. Tak uzyskano jeszcze w lipcu 2020 roku mapę 6144 x 4260, której wielkość była zadowalająca. Pierwotnie miało to być tylko zbliżenie regionu naratajskiego, ale ostatecznie autor uznał, że jego komputer (16 GB RAM, procesor AMD FX-8320E ośmiordzeniowy 3,20 GHz, karta graficzna Radeon RX480 8 GB, dysk SSD) jest wystarczająco silny, aby podołać pracom nad całą wyspą. Wyłączono jednak z mapy Wyspy Zachodnie Akeirę i Hiraneę, a także Atirai.

W grudniu 2020 rozpoczęły się prace nad utworzeniem mapy hipsometrycznej. W tym momencie, w połowie listopada, ukończona już była mapa Sechtu, która powstała metodą utworzenia w Microsoft Paint rastrowej mapy wysokościowej jako tła i potem nałożenia obiektów topograficznych w Inkscape. Z wyspą Kaori powtórzono to założenie, ale projekt był wielokrotnie większy.

Ważne jest, że do mapy zastosowano kartograficzny szablon svg Wikipedii, będący jednym ze standardów. Dzięki temu mapa tak kolorystycznie, jak i kształtami obiektów oraz stosowanymi czcionkami nie odbiega od wyglądu w przybliżeniu stosowanego we współczesnych mapach spotykanych w Internecie, co zapewnia profesjonalny wygląd.

Rastrowe tło zostało narysowane w Microsoft Paint. Ponieważ obraz był uprzednio powiększony w GIMP, na grafice występowało wiele przeszkadzających pogubionych pikseli w różnych odcieniach. W ciągu kilku tygodni zostały one po kolei usunięte ręcznie z całej mapy i jednocześnie narysowano linię brzegową, wielokrotnie stosując poprawki. Następnie zaznaczono góry i to od nich po kolei odręcznie rysowano kolejne pułapy wysokościowe, zakładając im większą wysokość, tym większe pofałdowanie. Na końcu dopracowano wyspy. Całość prac od ukończenia trwała niecałe dwa miesiące, czego efektem jest rastrowe tło widoczne po prawej stronie.

Następnie grafikę przekopiowano do Inkscape i tło zmieniono z grafiki rastrowej na wektorową. Potem postawiono najważniejsze miasta, których lokalizacji nie da się zmienić, ponieważ są one ugruntowane już w fabule, zatem niedopisany do tej pory teren należało dostosować do nich. Zakładano, że duże miasta będą raczej znajdowały się nad rzekami. Wzięto pod uwagę opracowany wcześniej w 2020 roku model klimatyczny dla tej części Kyonu, zatem na wschodzie, południu i zachodzie umieszczono najwięcej rzek, zakładając, że wilgotne wiatry oceaniczne będą rozbijać się o wysokie kaoryjskie góry, wyciskając wilgoć i tworząc rzeki, nad którymi następnie postawiono miasta.

Utworzenie samej mapy to nie wszystko. Każdy obiekt topograficzny skatalogowano w dwóch plikach Excel o wielu arkuszach, tworząc sięgającą setki pozycji listę rzek, gór, krain, wysp, szczegółów oceanograficznych, jezior w jednym pliku, i podział administracyjny wyższy i niższy oraz listę obiektów urbanistycznych w drugim. Tak powstałe listy mają trafić do artykułu o Tangii złotego wieku.