Nuqs funst

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nuqs funst (ruserski: nadchodzi noc), Świat Nocy - nowy świat stworzony prze HP. Charakteryzuje się rozkładem masy wodnej na planecie: długi, wąski ocean ciągnący się od bieguna do bieguna, zajmujący mniej niż 1/3 planety, podczas gdy resztę świata zajmuje ląd, głównie pustynny.

Charakteryzuje się także magią (element nieobecny w żadnym moim świecie) i istotami rodzącymi się w tzw. Zarodniach.

Strona w budowie

Świat

Akcja wydarzeń Świata Nocy ma miejsce na planecie Nyks (z gr. "noc") - planety typu ziemskiego krążącej wokół bliżej nieznanej gwiazdy typu słonecznego.

Astronomia

O ile doba Nyks jest tożsama z dobą na Ziemi, to rok jest zdecydowanie dłuższy: trwa on około 4,5 roku ziemksiego, w wyniku czego różnice pomiędzy porami roku są zdecydowanie silniejsze niż na Ziemi.

Geografia

Planeta Nyks i rozkład mórz i lądu - na czarno morza

Na Nyks znajduje się tylko jeden podłużny i wąski ocean, ciągnący się od dalekiej północy do okolic bieguna południowego. Świat Nocy charakteryzuje się dużą pustynnością, a także mniejszą niż na ziemi ilością gór. Na północnym zachodzie znajduje się też Stracone Morze - zamarznięte morze, które podczas jednej z dłuższych zim zostało zasypane przez piaski pustyń.

Klimat

Klimat Nyks jest zdecydowanie zimniejszy niż ziemski, a ze względu na długi rok różnice temperatur między porami roku są też zdecydowanie większe, jednak główny przedział temperatur na obszarach przymorskich umożliwia rolnictwo nawet na dużych szerokościach geograficznych.

Obszary pustynne charakteryzują się dużym wahaniem temperatury w ciągu doby, a także obecnością silnych wiatrów i częstymi burzami piaskowymi. Powietrze jest bardzo suche, jednak w niektórych odizolowanych miejscach występują głębokie jeziora, przy których może istnieć życie. Istnieje też wiele zasypanych zamarzniętych jezior, których dno jednak jest dalej w stanie ciekłym.

Biologia

Fauna i flora nie różni się w większym stopniu od tej, która występowała w czasie poprzedniego zlodowacenia (tzw. megafauna), przy czym są to zwierzęta występujące w Eurazji, Afryce, i Amerykach. Dodatkowo występują także zwierzęta pochodzące z innych epok, a także parę zwierząt mitologicznych.

Megafauna

Występują następujące zwierzęta:

 • żubr pierwotny
 • tur
 • mamut cesarski
 • mamut stepowy
 • mamut włochaty
 • słoń leśny
 • stegodon
 • hiena krótkopyska
 • niedźwiedź krótkopyski
 • niedźwiedź jaskiniowy
 • nosorożec włochaty
 • lew jaskiniowy
 • hiena jaskiniowa
 • jeleń olbrzymi
 • elasmoterium
 • megalania
 • makrauchenia
 • mastodont
 • machairodus
 • wielbłąd syryjski
 • castoroides (?)

Zwierzęta innych epok

W świecie Nugs funst występują następujące zwierzęta, pochodzące z wcześniejszych okresów geologicznych niż Plejstocen/Neogen:

 • wieloguzkowce
 • brontotherium
 • chalikoterium
 • deinotherium (?)

Zwierzęta pochodzenia mitologicznego

 • Smoki
 • Wiwerny

Stworzenie Inteligentne

W Świecie Nocy występuje wiele gatunków stworzeń charakteryzujących się samoświadomością istnienia, inteligencją, a także zorganizowanym językiem.

Ludzie

Ludzie ze Świata Nocy należą do trzech głównych ras:

 • białej - podobni do Arjów, część także jednak do Celtów.
 • śródziemnomorskiej - podobni do ludzi Włochów, a także Arabów, ciapaci.
 • czarnej - osoby o ciemnym kolorze skóry, czasem nawet zdecydowanie czarnej.

Artykuł w budowie: należy przenieść to na język naukowy czy cóś. Ale Arjów zostawię! O!

Olbrzymy

Olbrzymy są stworzeniami podobnymi do ludzi, jednak zdecydowanie więksi: ich wzrost waha się między siedmioma a ośmioma metrami. Nie są oni zorganizowani, żyją w małych rodzinno-plemiennych grupach, zajmują się pasterstwem. Żyją na dalekiej Północy. Ważnym spoiwem ich jako rasy są opowieści o Hegradzie - kolebce wszystkich Olbrzymów.

Ich język będzie stylizowany na awarski, hje hje hje

Smoki

Smoki to rasa istot żyjących większość swojego życia osobno, w dużych odległościach między sobą. Są jajorodną, posiadają jeden, uniwersalny język i jego zapis. Język ten oparty jest o ryki i syki.

Przerazy

Niektóre gatunki przeraz są inteligentne, potrafią też komunikować się z ludźmi.

Przerazy

Słowo "przeraza" jest zbiorczym pojęciem na wszystkie gatunki złych z przyrodzenia istot, których pochodzenie nie jest znane. Wiadomo jednak, że w różnych okresach historii pojawiały się one, jednak dopiero od 500 (ziemskich) lat ich obecność jest na niektórych terenach stała, a także prowadzą wojny.

Przerazy starają się zniszczyć człowieka duszę i przejąć kontrolę nad ciałem, dla niektórych jedyną radością jest krzywda i zło wyrządzona ludziom. Rzadko zdarzają się przerazy obojętne wobec ludzi, lub im pomagające - są to też zawsze osobniki inteligentne.

Przerazy posiadają ciało, jednak inaczej niż ludzkie, nie jest ono całkowicie materialne - granice ciała potrafią być często płynne (ale tylko u pewnych ich gatunków). Po ich śmierci ich ciała potrafią rozpłynąć się w powietrzu, lub przeistoczyć się w smolistą ciecz - X. Nie rozmnażają się płciowo.

Zarodnia

Przerazy, niezależnie od gatunku, zradzają się w zarodniach - miejscach, gdzie koncentracja X jest na tyle duża, by mogła przyjąć ciało przerazy. Zarodnie potrafią się pojawić w miejscach przypadkowych, ale często pojawiają się w miejscach o złej sławie, lub gdzie człowiek dokonał się złego czynu. W jednej zarodni zazwyczaj zradzają się jedynie przedstawiciele jednego gatunku, choć bardzo rzadko jest możliwe stworzenie się w jednym miejscu dwóch, lub więcej zarodni - wtedy z jednej zarodni może zradzać się wiele gatunków jednocześnie.

Gatunki

Gatunki Inteligentne

Kontrola Przeraz

Języki