Polski Conlanger Relay II/Jiwndps

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sixvohagudt'swk (lan).
Lolx (ds), limolhfmkg (lan).
Lifs mijuta, faxolalhaqoqoputzubadfsmtz. Libulosq putzulalhaba.
Jisyhashl: "Jutaftsfs putzudosaba".
Tzotsimmadosaba.
Zaltylx wal, simsyhaqfmkg fuqi (lan), simlxzq.
Komhowlanslx (ds), namfonxaqlx (lan).
Diwsusafintdtk wamlabubw (lan), lidosahlx.

Lan - dziewczyna i ds - to wziąłem w nawiasy ponieważ tekst, który dostałem nie precyzował o kogo chodzi, a dawał tylko enigmatyczne wskazania rodzaju. Jiwndps rodzaju nie ma, ani zaimków trzeciej osoby, radzi sobe z tym trochę jak łacina, dodając rzeczowniki o zbliżonym znaczeniu lub to to.

Jiwndps ma szyk VOS, przy czym VO łączą się razem, ich końcówki łączą się dopiero po nich. Bardziej precyzyjnie teoretyczny szyk wygląda tak: (V+O+przydawki+końcówki objektu+końcówki czasownika) (klozy opisujące objekt) (dodatkowy objekt) (okoliczniki) (S+przydawki) (kolzy opisujące podmiot) Przy rzeczownikach zawsze pierwszy idzie rzeczownik, potem jego przymiotniki, potem jego posesyw/genetiw (z końcówką -ba), potem określenia posesywu/genitiwu (bez końcówki).

Tu możesz znaleźć listę partykuł i jak są używane, brakuje na tej liście trzech, które są podane na dole słowniczka.

Uważaj na czasowniki - jiwndps często używa odpowiedniej formy czasownika, by wyrazić to, na co my mamy oddzielny. Zwłaszczy tyczy się to partykuł kierunku oraz aspektu. Więc np. zamiast dźwigać użyją nieść + ”z trudem” albo odpowiednio odmienione być zaczyna oznaczać „stawać się”. Generalnie chodzi mi o to, abyś starał się tłumaczyć w miarę naturalnie, dobierał sobie odpowiednie czasowniki, wiedząc, że w jiwndps zdarzają się nie tak bardzo naturalne konstrukcje.

Jeszcze chciałbym uzupełnić o pięciu „przypadkach”: q, s, d, g, h. Jiwndps ma bardziej rozbudowaną rekcję i najczęściej dopełnienie jest bliższe. Podstawowymi są tu q, s i d. Dla „d” najważniejsze jest, aby objekt był dotykany przez wykonawcę, był czymś, czym się realnie operuje, np. nieść coś. „s” zakłada wpływanie na objekt, ale pośrednio, najczęściej chodzi o akcję skierowaną do obiektu, np. karmić coś. Porównaj nisqu-fabon-d-t-k - wystrzeliłem strzałę i nisqu-dysa-s-t-k - zastrzeliłem zwierzę. „q” dotyczy akcji, gdy objekt nie ma w niej żadnego udziału, np. widzieć coś, myśleć o czymś, wierzyć w coś. „g” ma określone zastosowania, zbliżone do polskie narzędnika - jest akurat najmniej ważny. „h” za to jest przypadkiem telicznym - obiekt jest tu celem czynności, np. paxum-syha-h - rosnąć na mężczyznę. Objekt z „h” jest też często dodatkowym objektem, gdy ktoś zamienia coś w coś. (paxum - rosnąć, syha - mężczyzna)

Z drobniejszych uwag - bw jest podstawową partykułą położenia (po polsku: przyimkiem), zamienia rzeczownik w określenie położenia, np. dosa-fujo-bw - w środku kwiatu (dosa - kwiat, fujo - środek). Odpowiednik imiesłowu tworzy się przez oznaczenie duratywu oraz końcówki mtz (gdy). Datywy często przejmują rolę dopełnienia, tzn. w jiwndsp mawia się karmisz mi, myślisz mi, tak jak w polskim gratulujesz mi.

Słowniczek

 • bulos - arogancki
 • diwsu - zamykać
 • dosa - kwiat
 • faxo - używać
 • fonxa - ktoś, osoba
 • fuqi - blisko
 • ji - mówić
 • juta - chronić
 • komhow - pasożytować
 • labu - przód, (przed)
 • lalha - maska
 • li - być
 • lo - żyć
 • mol - siebie, sobie, sobą
 • molba - swój
 • nam - chcieć
 • putzu - kolor
 • qoqo - pusty
 • safi - oko
 • sim - widzieć
 • simma - delikatny
 • six - puścić, wypuścić, przepuścić
 • syha - mężczyzna
 • vohagu - zasłona
 • wal - czas
 • wam - ja
 • zalty - przechodzić, mijać
 • ba - przyrostek oznaczający dopełniacz, zmienia też rzeczownik w przymiotnik
 • mi - przedrostek tworzący rzeczownik od czasownika
 • tzu - przedrostek tworzący rzeczownik od przymiotnika