Polski Conlanger Relay II

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Conlang relay
Polski Conlang RelayPolski Conlanger Relay IIPolish Conlanging Relay IIIPolish Conlang Relay IV - Polish Conlanger Relay V - Polski Conlanging Relay VI - Polska Językotwórcza Sztafeta VII - Polski Kąłądzerski Rilej VIII - Czjoński kąlężerski rzylej - IX Sztafeta Językowa - X Sztafeta językowa - XI Polska Sztafeta Językowa, NOWA EDYCJA - obcojęzyczne


Polski Conlanger Relay II – druga edycja(?) zabawy językotwórczej typu conlang relay, rozgrywana na Polskim Forum Językotwórców od 20 lipca do 22 sierpnia 2012. Organizatorem był Fanael.

Mimo dwójki w nazwie, jest to pierwsza edycja – poprzednia "edycja" nosiła tytuł Polski Conlang Relay, czego organizator nie zauważył.

Tekst początkowy

The curtain drops, time to be what they want her to be
The colorful mask shields her from this vanity
"My beautiful flower" is what they say to me
Lotus flower
(…)
They watch this girl so close, her eyes, her smile
But they don't see her life crumbling around her feet
Living off the will of others
Through their eyes dreams she is the lotus flower

Tłumaczenia

Fanael – Héri hásenó

Tusanu sáó, utá nuré isérá nuri sáó, hínu fúno fó uritó
Itawusá onérá fó nesafori nuré emoráha nasú
'Na akhowaha ronisé' – ná hérúsé
Káréwári ronisé
(…)
Nuré iséro horaséfó ítafúná, fa éráturo, fa fáhosa
Éru fúno ru horása, wasa fa arénasi sátsutasénú
Ofehúfásí ihakhéhu taromano
Fúné éráturi suha síérú, wasa fú káréwári ronisi sáó

Henryk Pruthenia – Eszerkłaldzki

Ciskures.
Wres, qreðaraysþu, ḥtiharesosey qrëð.
Srišgeseydakïšaresǩifprisřeðniþ
'Ǩifvtivges' – semihgesaresniþ.
Lotis vtev.
(…)
Pĵisgesey qrëðdoteḥli, þeyretihos ares, þeyþewif ares
Fegǧiþaresospo, jibið rtlifarës
Sotrïšeyḥtihfelešayn
Hõḥïh retehosanŭ, lotis vtov.

Kurtyna opada
Jest czas, aby ta kobieta tę jest, którzy oni ją chcą
Kolorowa maska ją chronię tę próżność
'Mój kolorowy kwiat' – razem ze mną mówią
Lotosu kwiat
(…)
Tę kobietę obserwuję z blizka, jéj oczy, jéj uśmiech
Ale oni nie widzą, że jej życie rozpada się
Pasożytują na innech woli
Przez ich oczy marzy, że jest kwiatém lotosu

Hapana Mtu – Rowański

Xcjbpd.jpg

CookieMonster93 – In

Vi ca yan bat mo dian cop.
Lom am mo wai min myuc am mo bio vi (♀) am syu.
Lom noey mo piau rac em ac puom noey.
Vi lou myuc xu: „rac ac yong noey syu cu”.
Lot yong
Lom yan nuai mo myuc ri xion ui vi fi nuai em pei mo xion ei vi nuai mo. Vi(♀) fi am xang juam ta.
Ci du leng ta vi. Vi am ta coi ac bio du.
Vi (♀) cuoc ta deu ca em ec vi dyung ta lot yong.

Oni opuszczają kurtynę.
Czas jest teraz, aby kobieta była (dosł. jest), kim jest.
Czas chroni próżność kolorem maski.
On mówi do kobiety: „kolor kwiatu strzeże/chroni mnie"
Kwiat lotosu
Czas obserwuje kobietę z bliska (dosł. blisko) jego wzrokiem uśmiechając się, lecz jej życie rozpadało się.
Coś żerowało na niej. To było pragnienie kogoś.
Ona marzyła oczyma i stawała się kwiatem lotosu.

Rémo – Lantopel

Voqi'la ôilea.
Lique'je deu av estô se'la qu ile estô'la.
Cessie faqie kiye gefu néséf erste ausse vafel.
Parello'ka men loteref: " nésé dirtef messe dutte".
Jore dirte
Deliver saisos av cyzc belsse loretef, môsse unalle'la.
Occe kennieli no la. Uter'la gebbi.
Peso'la kiély feleϖ té maree dirtva.

Noqa – Jiwndps

Sixvohagudt'swk (lan).
Lolx (ds), limolhfmkg (lan).
Lifs mijuta, faxolalhaqoqoputzubadfsmtz. Libulosq putzulalhaba.
Jisyhashl: "Jutaftsfs putzudosaba".
Tzotsimmadosaba.
Zaltylx wal, simsyhaqfmkg fuqi (lan), simlxzq.
Komhowlanslx (ds), namfonxaqlx (lan).
Diwsusafintdtk wamlabubw (lan), lidosahlx.

Opuściła zasłonę.
Żyje, aby stała się sobą.
Trwa ochrona, używająca pustej maski o aroganckim kolorze.
Mówi więc do mężczyzny: "Kolor kwiatu chroni mnie".
Delikatność kwiatu.
Mija czas, aby ona zobaczyła mężczyznę z bliska, choć widzi.
Coś pasożytuje na niej, ona chce kogoś.
Zamknęła oczy przede mną, staje się kwiatem.

Towarzysz Mauzer – Limba lemcorumana

Ile urpilei aien decáse. Resurguire cu fuirie ile.
Ira poseblita, cu unu şi sub ile saştirie, cando masce transparente fuire use.
Ila diuca fu provocánda, i une masce şene uni coliri.
Dicu ta á uni imi: Saştiu mi ilu colire fluriu.
Avia flurei delicázi.
Zimpe eia, pac ila nu sureia cu ili, nuşi ʒi zimpi á zimpi vidiia ilu.
Ilu párasitaia ila, ta ila vilia ilu márgratu eziştu.
Ila cudu icri ifáza ʒi mi, zimpurari fu unu flure.

Zasłona opadła. Ożyła, by stać się sobą.
Można było się pod nią schronić, gdy używano bezbarwnych masek.
Dziewczyna była prowokująca, w masce bez koloru.
Mówiła więc mężczyźnie: "Chroni mnie barwa kwiatów".
Miała delikatne kwiaty.
Mijał czas, lecz nie spotkała się z mężczyzną, choć widywała go.
Wyzyskiwał dziewczynę, a ona chciała go.
Zamknęła oczy przede mną, przez chwilę stała się kwiatem.

Widsið – Pomerański

Se drap cizi. Anmareia por se volvre lli.
Possiblemen om cercau por lla protegre quann om usau sas masqueras trasparens.
Sa pica porvocau trauren una masquera sença coloirs.
Zixi ella a uns homnes: proteig sa coloir de mias floirs.
Capia unas floirs delicatas.
Passau temp, mai ella no llos encontrai, totaveiç veien-se co un d’ellos.
Lla parasitau, mai ella lle volla malgrat cellì.
Chozia sos ochos aunte moi, lli que momentamen volvia’s una floir.

Zasłona opadła. Ożyłaby, aby się nią stać.
Prawdopodobnie próbowano ją chronić, kiedy użyto niewidzialnych masek.
Dziewczyna prowokowała, nosząc bezbarwną maskę.
Powiedziała do mężczyzn: chronię kolor moich kwiatów.
Miała delikatne kwiaty.
Czas mijał, ale nie spotkała ich już, widując się mimo to z jednym z nich.
Żerował na niej, ale ona pragnęła go mimo to.
Zamknęła swoje oczy przede mną, kiedy na chwilę stałem się kwiatem.

tqr – Meutü ézügi

Üna kürtina paše. Ona bü udyhōtaše, īmo čōtaše ōji.
Ty motaše, iže ony izgataše, īmo bŭtaše onā, guda ony üšaše ēnüdatȳ zagȳ.
Owa deü pēsaše ünā zagȳ bez šarā ōšiti.
Ona rēte do mōžȳ: zy bŭti šarā oty ōjihy güatȳ.
Ona ētaše mēgȳ güatȳ.
Časy rihedite, lē ona ē dēdite onü, ro ona be edī iz onehy.
Ōmy ēse ā onü, lē ona tete ty üdēti.
Guda ona güsti ogȳ perdy ēne, ona čōti ēčataty ünā güatā.

Kurtyna spadła. Ożyłaby, aby się stawać ją.
Możliwe, że on starał się, aby ją chronić, gdy on wykorzystywał maski niewidzialne.
Ta dziewczyna prowokowała noszeniem maski bez kolorów.
Powiedziała ona do ludzi: "Chronię kolor moich kwiatów".
Miałam delikatne kwiaty.
Minął czas, ale ona ich nie spotkała, chociaż stała się jednym z nich.
Na niej żerowały, ale ona chciała mimo tego.
Zamykała oczy przede mną, i natychmiast stawała się kwiatem.

Tоб ріс тоб – Dwuokniański

Нікаѱ дуўапэрвэ. Лэ вешэрэс, дё ӂоныдэр лэ.
Рапло пѩт ніпонэс уд лэд, шын лэ кѭділэс дэ медэбраз газуў.
Tлэн ася ӂонгэс дэ газуў ха эр асалі.
Лэ дінусэрэс дё офэд: нас уд дэ асалі пэ рішар насі.
Лэ ӂонгэс по порбас рішар.
Ѯана ѱаўт, я лэ ме кэрсабэѯэс тӱд, зор лэ щэс ла тӱды.
Прен ӂенэрэс, ґэр лэ ӂанэс хрэсл тлэнэ.
Шын лэ ѩсер тэ вепык, лэ мӯклос ӂоныдэр рішар.

Kurtyna opadłaby. Ona ożyła, żeby stać się nią.
Może on starał się ją chronić, kiedy ona używała niewidzialnej maski.
Ta dziewczyna miała maskę bez kolorów.
Ona powiedziała mężczyźnie: chronię kolor moich kwiatów.
Ona miała delikatne kwiaty.
Czas mija, a ona ich nie spotyka, choć była jedną z nich.
Ktoś zjadł, ale ona chciała to wiedzieć.
Kiedy ona zamyka oczy, natychmiast staje się kwiatem.

Tłumaczenie Felesa

Kurtyna opadłaby. On żył, ja staję się nim.
Może on starałby się ich chronić, kiedy on użył niewidzialnej maski.
Która dziewczyna ma maskę bez kolorów.
Ona powiedziała mężczyźnie: ja chronię koloru moich kwiatów.
On ma słabe kwiaty.
Idzie czas, a on nie spotykał [ich, choć był jednym z nich].
Ktoś zjadł, ale nie chciał wiedzieć, co.
Kiedy zamyka oczy, natychmiast staje się kwiatem.

Feles – Język rurociągów

Châśsâjâsünükh. Jelepinif, ńejńimimnin.
Jâtwüjâltâjlâfâmükʼâchâkh, jâńućhnâmukʼâsukʼâxwupâručʼuchâfuc.
Wüküčʼââkâcʼâckʼürwüpâčhârüchâ?
Ječʼikhepʼittiphechef, jajxîkapʼšalxîkacʼactajchac.
Jâmtüphkâpʼšâlčhârüchâ.
Ćâsthâučhâphnu, janîćhaćîkʼchafan.
Xâńâmüchâf, jetwekʼiphwenikikʼchef, tafîc.
Jetwitʼisilśekepʼešńimimni, jamacʼathîkîčchac.

Tekst końcowy

Zasłona opadłaby. On(a) żył, a ja zaczynam nim/nią być.
On(a) wtedy mógłby starać się ich chronić, gdy użył maski niewidzialności.
Która kobieta nosi maskę bez koloru?
On(a) powiedział mężczyźnie o tym, jak chroni koloru swoich kwiatów.
On(a) ma słabe kwiaty.
Czas idzie, a on(a) nie spotkał (nikogo).
Ktoś (coś) zjadł, ale nie chciał wiedzieć, co to było.
On(a) w moment zaczyna być kwiatem wtedy, gdy zamyka oczy.